Antroji supervizorių kvalifikavimo kursų laida Vytauto Didžiojo universitete
 
 

2007 m. rugsėjo 28 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto auloje (Gimnazijos g. 7, Kaune) buvo iškilmingai įteikti diplomai 20-čiai supervizorių (profesinių santykių konsultantų) kvalifikavimo kursus baigusių absolventų.

Šios naujos, Vakarų Europoje vis didesnį svorį įgyjančios kvalifikacijos atėjimą į Lietuvą inicijavo Lietuvos Caritas. Mokymų programą kaip partneriai įgyvendino Miunsterio akademija (Vokietija), Lietuvos Caritas, VDU Socialinio darbo institutas ir Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija. Tai jau antroji lietuvių supervizorių laida, kurios 2,5 metų trukusius mokymus organizavo minėti partneriai. Šios ir pirmosios lietuvių supervizorių laidos (26 absolventų, studijavusių 2001 – 2003 m.) kvalifikacinių mokymų programai įgyvendinti Vokietijos Carito paramos užsieniui skyrius pagal projektinę sutartį su Lietuvos Caritu suteikė apie pusės milijono litų paramą.

Diplomų įteikimo šventėje dalyvavo, absolventus pasveikino ir mokymų organizatoriams padėkojo VDU tarybos pirmininkas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, VDU prorektorius, doc. dr. Vaidotas Viliūnas, Miunsterio akademijos rektorius Bernd Jansen, Vokietijos Carito atstovas Paul Schneider (Paul Šnaider), Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno m. savivaldybės ir Darbo rinkos mokymo tarnybos atstovai.

Supervizija yra profesinių santykių konsultacija, skirta organizacijoms, jų padaliniams, vadovams ar pavieniams darbuotojams, siekiantiems tobulinti savo darbą bei spręsti organizacijos ar individualios veiklos problemas. Supervizijos paslauga Vakarų visuomenėse turi apie 30-ties metų tradiciją bei patirtį. Ja plačiai naudojamasi verslo, socialinėje, viešojo administravimo ir kitose srityse. Supervizorių veiklos objektu gali būti darbo su klientais, organizacijos vidinio bendravimo ir mikroklimato, vadovavimo, komandinio darbo, profesinės raidos klausimai.

Lietuvos Caritas informacija

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt