Dievo gailestingumo iškilmė Airijoje
 
 

Šių metų spalio 20 d. Airijoje, Korko (Cork) mieste vietos Dievo gailestingumo apaštalavimo grupė surengė Dievo gailestingumo iškilmę. Organizatoriai į ją pakvietė Vilniaus arkivyskupą Kardinolą Audrį Juozą Bačkį ir Gailestingojo Jėzaus seserų bei brolių ir Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenes.

Šventė vyko miesto stadione, kur susirinko per 2000 tikinčiųjų. Pasveikinimo žodį tarė vietos vyskupas John Buckley.

Su dideliu susidomėjimu buvo išklausyta valandą trukusi Kardinolo A. J. Bačkio konferencija. Ją iliustravo dideliame ekrane rodomos nuotraukos, pasakojančios apie Dievo gailestingumo palytėtas Lietuvos vietas, įvykius, asmenis. Kardinolas kalbėjo, kad Vilnius yra Dievo gailestingumo ypatingai paliestas miestas, iš kurio ši stulbinanti žinia paplito po visą pasaulį. Jis Ragino žmones atverti širdį gailestingajai Dievo meilei ir ja gyventi.

Vienuoliai ir vienuolės iš Lietuvos kvietė žmones drąsiau pasitikėti Jėzumi ir patikėti Jam savo gyvenimą, liudijo savąjį pašaukimo kelią, giedojo senąsias lietuviškas kantičkines giesmes.

Šv. Mišių metu Kardinolas A. J. Bačkis kvietė žmones priimti Dievo gailestingumą kaip paskutinę užkardą prieš pasaulį užvaldžiusį blogį, tapti Dievo gailestingumo apaštalais ir padėti kitiems jį atrasti savo gyvenime.

Šventė tęsėsi 10 valandų. Konferencijos, maldos, Mišios, Susitaikinimo sakramentas didelį būrį žmonių sutelkė į vieningą šeimą, kurią vienijo gailestingoji Dievo meilė.

Visą šį laiką stadione buvo ir gretimos vyskupijos vyskupas John Magee, kuris ilgus metus drauge su kardinolu A. J. Bačkiu darbavosi Vatikane. Jis pakvietė Kardinolą ir vienuolius pietų.

Jau antrą vasarą grupė Dievo gailestingumo mylėtojų airių piligrimų, apie 70 žmonių, atvyksta rekolekcijoms į Vilnių. Jie klausosi konferencijų, meldžiasi prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje, aplanko Gailestingumo Motinos atvaizdą Aušros Vartuose, šv. Faustinos namelį Grybo gatvėje ir kitas su Dievo gailestingumu susijusias vietas. Piligrimystė numatoma ir ateinančiais metais.

Baigdamas viešnagę Airijoje spalio 27 d. Kardinolas A. J. Bačkis Dublino Šv. Andriejaus bažnyčioje aukojo šv. Mišias vietos lietuviams. Gausus emigrantų būrys susirinko drauge su savo Ganytoju ir Airijoje tarnaujančiu kapelionu kun. Egidijumi Arnašiumi bei vietos kunigais švęsti Eucharistiją. Jaunimas pamaldų metu gražiai pagiedojo. Po šv. Mišių visi susitiko prie puodelio arbatos. Žmonės dalijosi savo gyvenimo istorijomis: toli nuo namų, sunkus darbas, vieni silpnai temoka anglų kalbą, o kitų vaikai jau ima užmiršti lietuviškai. Lietuvių bendruomenė stengiasi burti vaikus į šeštadieninę mokyklą, tačiau jie išsibarstę po visą Airiją, todėl ne visi gali pasinaudoti bendruomenės pagalba.

Žmonės džiaugėsi galėdami pasikalbėti ir nusifotografuoti su Kardinolu, kuris vaikščiojo laimindamas vaikus, padrąsindamas ir paguosdamas išvykėlius, kviesdamas juos neužmiršti Dievo ir Tėvynės bei kuo greičiau sugrįžti į namus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt