Vargonininkų kursai Klaipėdoje
 
 

Spalio 8 d. Klaipėdos universiteto Menų fakultete vyko vargonininkų kvalifikacijos kėlimo kursai. Tai gražus Telšių vyskupijos šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto bendradarbiavimo vaisius.

Visą dieną susirinkę vargonininkai klausėsi įvairių paskaitų. Kun. mgr. Saulius Stumbra, Šv. Cecilijos draugijos dvasios tėvas, kalbėdamas apie Marijos ir šventųjų kultui skirtų giesmių naudojimą liturgijoje, apžvelgė Marijos ir šventųjų kultui skirtų giesmių paplitimą ir taikymo liturgijoje galimybes. Klausytojams prelegentas pateikė keletą autentiškų giesmių įrašų ir atsakė į jų klausimus. Gražina Ribokaitė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vargonininkė ir Telšių šv. Cecilijos draugijos sekretorė, kalbėjo apie Gedulinių valandų atlikimą. Po teorinių pastabų susirinkę vargonininkai bandė giedoti grigališkojo choralo dvasia Valandas.

Antroje dienos pusėje vargonininkai rinkosi klausytis vokalinio ugdymo paskaitos, kurią vedė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dainavimo katedros lektorius Mindaugas Gylys. Pedagogas kalbėjo apie mūsų turimą gyvą instrumentą – balsą, priminė, kaip reikia saugoti ir tausoti jį. Buvo demonstruojami konkrečių pratybų atvejai. Vargonininkai pateikė labai daug klausimų apie giedojimą šaltose patalpose, balso apkrovą labai daug giedant ir t. t.

Po vokalinio ugdymo paskaitos Žemaičių Kalvarijos vargonininkė Kristina Kondratavičienė nagrinėjo pritarimo vargonais giedant grigališkojo choralo giesmes šių dienų liturgijoje galimybes. Kalbėta ir apie akompanavimą vargonais giedant psalmes. Atkreiptas dėmesys į skiriamuosius tekstų ženklus, priminta, kad psalmei reikia tik labai saikingo pritarimo. Visi vargonininkai tai mėgino padaryti praktiškai, patys pagiedodami įvairius kūrinius.

Visi kursų dalyviai gavo atitinkamus pažymėjimus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt