Padėkos šv. Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
 
 

Rugsėjo 22 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje iškilmingai švęstos padėkos Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja. Sesers Marijos Eugenijos kanonizacijos iškilmės įvyko 2007 m. birželio 3 d. Romoje. Lietuvoje ta proga šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Šoninėje arkikatedros bazilikos navoje buvo surengta nuotraukų parodėlė apie šventosios gyvenimą ir jos 1839 m. balandžio 30 d. įsteigtos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo vienuolijos veiklą.

Šv. Mišių homilijoje kardinolas pabrėžė Prancūzijoje XIX a. gyvenusios vienuolės rūpinimąsi jaunomis merginomis, jų auklėjimu, tikėjimo ugdymu. Ganytojas šią šventąją palygino su pal. Jurgiu Matulaičiu. Abu gyveno panašiu laikotarpiu ir panašiai rūpinosi Bažnyčia, sielojosi dėl visuomenės paklydimų, troško tarnauti Dievui ir žmonėms, buvo kuklios asmenybės, per vienuolijų tarnystę norėjo atgaivinti daugelio katalikų tikėjimą.

Po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo vienuolijos Vilniaus namų vyresnioji s. Benedikta Rollin RA pakvietė per šv. Jėzaus Marijos Eugenijos užtarimą melsti reikalingų malonių. Ji pirmiausia padeda rengiantis priimti sakramentus, globoja katechetus. Šventosios užtarimu daug paguodos sulaukia išsiskyrusių tėvų vaikai ir stebuklai vyksta tose šeimose, kurios negali susilaukti vaikelio. Lietuviškai išleista šv. Jėzaus Marijos Eugenijos litanija, paveikslėliai su maldomis.

Marija Eugenija labai krimtosi dėl išsiskyrusių savo tėvų, visuomenės susvetimėjimo, nutolimo nuo Dievo. XIX a. ji įsteigė kongregaciją, prasidėjusią vos nuo trijų seserų. Jos mėgstamas šūkis: „Uolumas, kaip ir meilė, niekada nesako „gana!“. Šventoji tikėjo krikščioniškos visuomenės ateitimi, kiekvieno žmogaus ypatinga paskirtimi ir troško, kad Dievas daugeliui būtų už viską svarbesnis.

Vienuolija sėkmingai gyvuoja iki šiol, namus įsteigusi 33 šalyse Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Marijos Dangun Ėmimo seserys apaštalavimo šaltinį atranda kontempliacijoje ir bendruomeniniame gyvenime bei per įvairius auklėjimo darbus plėtoja jaunimo pastoraciją, siekia, kad Evangelijos žinia persmelktų visuomenę, o žmonės pažintų ir pamiltų Kristų bei Bažnyčią, atsivertų perkeičiančiai vienybei su Dievu. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą kelios merginos iš Lietuvos nuvyko į Prancūziją ir įstojo į Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo vienuoliją. Per karą ir ilgą sovietmetį jos neturėjo galimybės palaikyti glaudžių ryšių su tėvynėje likusiomis šeimomis. Tačiau Atgimimo laikais jau solidaus amžiaus lietuvės seserys ragino jaunesnes vienuoles kurti namus ir Lietuvoje. 1993 m. šios vienuolijos seserys prancūzės atvyko į Lietuvą ir nuo tada labai aktyviai talkina akademinėje sielovadoje bei Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos pastoracijoje: rengia stovyklas, padeda šeimų būreliams, talkina besiruošiantiems priimti sakramentus, dirba su neįgaliųjų bendruomenėmis, bendradarbiauja žiniasklaidoje. Ši vienuolija sudaro sąlygas jaunoms merginoms labiau pažinti bendruomeninį gyvenimą, maldą, tarnystę vargšams ir kviečia jas metus pagyventi krikščioniškame merginų bendrabutyje Samarietės. Kongregacija taip pat buria vienuolijos bičiulius pasauliečius, norinčius kartu dirbti įvairiose srityse. Šis judėjimas Asumpcion atsiliepia į bendrumo troškimą ir padeda daugeliui žmonių atrasti veiklesnę tarnystę šių laikų Bažnyčioje. 1995 m. sausio 21 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino kongregacijos vienuolyną, įsikūrusį Šeškinės mikrorajone. Šiuo metu kongregacijoje yra devynios lietuvės seserys: dvi jų iš pirmosios prieškarinės kartos gyvena Belgijoje. Vilniaus bendruomenėje gyvena bei darbuojasi trys seserys misionierės ir penkios lietuvės.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt