Mirė salezietis kunigas Petras Dumbliauskas SDB (1929–1959–2017)
 
 2017 m. spalio 4 dienos vakare Marijampolės ligoninėje  mirė salezietis  kunigas Petras Dumbliauskas (1929 12 02*1959 03 25).

Kun. Petras Dumbliauskas SDB pašarvotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje spalio 5 d. 18 val. ir spalio 6 d. 11 val.

Vėliau kun. Petras bus išlydėtas į savo gimtąją Veisiejų parapiją. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Veisiejų Šv. Jurgio parapijoje spalio 6 d. 14 val., po jų kun. Petras Dumbliauskas SDB, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Veisiejų kapinėse.
 
Saleziečių informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt