Mirė salezietis kunigas Petras Dumbliauskas SDB (1929–1959–2017)
 
 2017 m. spalio 4 dienos vakare Marijampolės ligoninėje  mirė salezietis  kunigas Petras Dumbliauskas (1929 12 02*1959 03 25).

Kun. Petras Dumbliauskas SDB pašarvotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje spalio 5 d. 18 val. ir spalio 6 d. 11 val.

Vėliau kun. Petras bus išlydėtas į savo gimtąją Veisiejų parapiją. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Veisiejų Šv. Jurgio parapijoje spalio 6 d. 14 val., po jų kun. Petras Dumbliauskas SDB, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Veisiejų kapinėse.
 
Saleziečių informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt