Jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
 
 

Per Žolinę baigėsi šešias dienas trukusi jaunimo stovykla Baltriškėse, Tiberiados bendruomenėje. Šiais metais jos tema buvo: „Šv. Pauliaus pėdomis“. Daugiau nei 100 jaunuolių iš Lietuvos ir Belgijos turėjo progą susipažinti su šventojo laiškais, darbais, kelionėmis bei atrasti radikalų jo sekimą Jėzumi. Stovyklos dalyviams pasiūlyta „radikaliai“ pagyventi joje, pvz.: atsisakyti mobiliojo telefono arba ausinukų, šiek tiek laiko praleisti po vieną tyloje arba pasiryžti anksčiau eiti miegoti.

Pasak Lietuvoje jau beveik penkerius metus gyvenančio brolio Mišelio, jaunimas į bendruomenę atvažiuoja geriau pažinti Dievą, brolius ir save. „Dėl to ir pradėjome organizuoti stovyklas. Tai būna daugiau rekolekcijos, kurių tikslas – patirti ir gilinti tikėjimą su kitais. Daugeliui tai atradimas, jog tikėjimas Jėzumi ir buvimas bendruomenėje yra susiję. Juk negalima atskirti Dievo meilės ir artimo meilės. Bendruomeniškumas, kurio, pasak daugelio jaunuolių, trūksta kasdienybėje, padeda visiems džiaugsmingai tikėti ir dalyvauti visoje mūsų veikloje. Patirtis rodo, kad tai padeda jaunimui atsiverti Dievo valiai ir savo draugų bei artimųjų poreikiams. Šią patirtį džiugiai tęsime ir toliau, nes pamatėme, kokius gražius vaisius ji neša kiekvienam jaunam žmogui ir jo šeimai“, – pasakojo brolis Mišelis.

Stovykloje jaunimui buvo pasiūlyta laikytis vienuolyno dienotvarkės, melstis kartu, kasdien švęsti šv. Mišias, klausytis mokymų apie Kristaus liudytojų (K. Leisnerio, kun. J. Zdebskio, M. Kolbės, ses. Faustinos) gyvenimą, draugystę, jaunam žmogui aktualius pašaukimus. Svarbi dienotvarkės dalis buvo darbas. Jaunimas kartu su broliais dirbo darže, prie bičių, kepė duoną ir pyragus, padėjo virtuvėje, skaldė ir krovė malkas, betonavo pastato pamatus.

Sekmadienį stovyklos dalyviai keliavo į Salaką. Pėsčiomis nuėję 16 km jaunuoliai kartu su parapijiečiais meldėsi įspūdingoje Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje.

Stovykloje taip pat dalyvavo trumpam į Lietuvą atvykę Tiberiados broliai ir seserys bei jaunimo grupė, gyvenantys Belgijoje. Trečiąkart Lietuvoje besilankantis brolis Frederikas pasakojo, kad buvo itin sujaudintas į stovyklą atvažiavusių jaunuolių džiaugsmo, jų troškimo ieškoti Dievo ir noro giliai išgyventi šį metą. „Nuostabu matyti tokį mažą Baltriškių kaimą, kuriame gyvena tik 10 žmonių: dabar jis taip šurmuliuoja ir trykšta džiaugsmu. O bažnyčia sekmadienį buvo perpildyta!“ – sakė brolis Frederikas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt