Poezijos pavasarėlis Tabariškių klebonijoje
 
 

Birželio 2 d. netoli Kauno r. Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios, klebonijos teritorijoje šalia tvenkinio, vyko septintasis Ringaudų poezijos pavasarėlis. Jį rengia Tabariškių klebonas kunigas Jordanas Kazlauskas, Ringaudų bibliotekos bibliotekininkė Vilija Mikutienė bei Ringaudų kultūros centras.

Tasai tvenkinys – tarsi riba tarp Tabariškių kaimo bei Ringaudų gyvenvietės. Poezijos šventė tapo šių vietovių gyventojų bei svečių turiningu susiėjimu. Už jį žmonės širdingai dėkojo klebonui kunigui J. Kazlauskui.

Pavasarėlyje eiles skaitė apylinkių, Šiaulių, Jonavos, Kauno poetai – mėgėjai bei profesionalai, t. y. Lietuvos rašytojų sąjungos nariai. Iš pastarųjų – Liudas Gustainis ir Vladas Vaitkevičius. Apie galimybę ateityje papildyti jų gretas bylojo kaunietės abiturientės Neringos Butnoriūtės, šiųmetinio respublikinio moksleivių kūrybos nugalėtojos, posmai. Pavasarėlyje buvo perkaityti Karolio Širvinsko eilėraščiai. Tradiciškai Ringaudų poezijos pavasarėlyje savo eiles skaito ir dvasininkai. Šįkart skambėjo Jonavoje tarnaujančio kunigo Juozo Čičirkos eilės, skirtos mamai, bei Tabariškių klebono J. Kazlausko hegzametru parašyti eilėraščiai. Pavasarėlyje koncertavo Ringaudų vaikų etnografinis ansamblis „Ringučiai“, Babtų gimnazijos gitarininkių kvartetas. Šventės dalyviams buvo įteiktos ringaudiškės keramikės Virginijos Laužadienės sukurtos skulptūrėlės.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt