Knygos „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“ pristatymas Vilniuje
 
 Balandžio 11 d. Lietuvos katalikų mokslų akademijoje buvo pristatyta Arūno Streikaus knyga „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“. Knygą išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Jos pristatyme dalyvavo diplomato sūnūs: kardinolas A. J. Bačkis ir ambasadorius Ričardas Bačkis, LGGRTC direktorė Dalia Kuodytė, istorikai Juozas Skirius, Nerijus Šepetys ir knygos autorius. Vakarą vedė LKMA pirmininkas Paulius Subačius.

Knygos anotacijoje sakoma, kad ji „gimė iš sūnaus noro pagerbti Tėvo atminimą minint jo gimimo šimtmetį. Tai nėra atsiminimai, nors gausiai cituojami laiškai atskleidžia ne tik diplomato veiklą, bet ir asmenybės bruožus“. Pirmasis žodį taręs knygos iniciatorius kardinolas A. J. Bačkis dėkojo Arūnui Streikui už atliktą darbą ir sakė, kad jau skaitant rankraštį jam atsiskleidė tarsi kitas tėvo veidas: jis suprato, kad S. A. Bačkis garsėjęs diplomatiniu diskretiškumu, lemiamomis situacijomis buvęs principingas ir mokėjęs priimti radikalius sprendimus. „Savo raštuose Tėvelis kalba taktiškai, bet principingai, stengdamasis sutaikyti skirtingų ir net priešiškų žmonių nuomones. Užvis svarbiausi jam buvo Lietuvos interesai, dėl to kartais teko kentėti nuo neteisingų apkalbų ir patirti pažeminimų“ (p. 5). Kitas diplomato sūnus Ričardas Bačkis taip pat pabrėžė tėvo atsidavimą Lietuvai, jo pastangas visais įmanomais būdais išlaikyti gyvą Lietuvos vardą. Dalia Kuodytė akcentavo, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui buvusi garbė išleisti šią knygą, nes šio centro užduotis yra ne tik pateikti statistiką, bet ir parodyti istoriją ir nuolat priminti, kiek ir ko Lietuva neteko ir ką dar galima išsaugoti.

Knygos recenzentas prof. Juozas Skirius plačiai aptarė leidinį, pabrėždamas, kad Lietuvos diplomatinės tarnybos istorija dar nėra gerai ištyrinėta, prisiminė savo susitikimus su diplomatu Stasiu Antanu Bačkiu. VU doc. istorikas Nerijus Šepetys akcentavo knygos privalumus kitų biografinių leidinių kontekste. „Tai yra proginis leidinys, – sakė istorikas, – tačiau jame nedominuoja panegirika. Knygos herojus yra nesustingęs, veikiantis žmogus. Šia knyga Arūnas Streikus žengia žingsnį į tikresnį istorijos rašymą.“

Pats knygos autorius prisipažino ilgai dvejojęs, ar imtis šio darbo, ir svarstęs, ką galima naujo ir originalaus atskleisti apie diplomatą Stasį Bačkį. Pagrindinis postūmis rašyti knygą buvo atradimas, kad diplomatas S. A. Bačkis palaikė ryšius ir rėmė Lietuvos rezistenciją, partizaninį judėjimą. Taip pat ir St. Bačkio veikla iki okupacijos nebuvo pakankami tyrinėta, ir autorius siekė užpildyti šią spragą.

„Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje apžvelgiamos asmenybės brandos aplinkybės ir visuomeninė bei diplomatinė veikla nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Antrojoje analizuojama S. Bačkio veikla Paryžiuje Lietuvos okupacijos sąlygomis. Šis S. Bačkio gyvenimo etapas buvo pats aktyviausiais ir kupinas daugybės įvykių, todėl knygoje jam skirta daugiausia vietos. Trečiojoje dalyje aptariama S. Bačkio veikla Vašingtone ir grįžimas į tėvynę. Toks trijų dalių ciklas maždaug sutampa su trimis pagrindinėmis žmogaus gyvenimo fazėmis“, – rašo autorius Įvade.
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt