„Actio Catholica Patria“ organizuota konferencija „Bendradarbiavimo galimybės organizuojant darbą su jaunimu Kauno mieste“
 
 

Kovo 30 d. jaunimo organizacija „Actio Catholica Patria“ („A. C. Patria“) Kaune surengė konferenciją „Bendradarbiavimo galimybės organizuojant darbą su jaunimu Kauno mieste“. Joje kitų su jaunimu dirbančių Kauno organizacijų bei valstybinių institucijų atstovai buvo supažindinti su „A. C. Patria“ įsisteigimo istorija, buvusia, esama, būsima veikla bei kviečiami bendradarbiauti.

Konferenciją pasveikino Kauno vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vadovė Lilija Gerasimienė dėkojo „A. C. Patria“ kaip ištikimam partneriui, atliekančiam prasmingą darbo su jaunimu misiją.

„A. C. Patria“ ištakas priminusi Neringa Junčytė-Kurapkaitienė organizacijos aukso amžiumi pavadino pirminį jos gyvavimo laikotarpį – 1991 – 1999 m., kai organizacijai vadovavo Arūnas Kučikas. Tuomet, pasimokius iš vokiečių, imta Lietuvoje gerinti socialinį darbą rūpinantis senų žmonių kasdienybe, taip pat įkurtos skėtinės organizacijos. Vėliau N. Junčytės-Kurapkaitienės imta „vairuoti“ „A. C. Patria“ atsigręžusi tik į Kauną: „Matėm, jog visos Lietuvos jaunimo problemų nepavešime. Organizacijos veiklos lauku tapo savanoriška miesto jaunimo pagalba vietos senukams bei negalią turintiesiems, jaunų žmonių neformalus ugdymas bei rūpinimasis jų prasmingu laiku sau.“ Tuo siekta, kad jaunimas suvoktų save, savo polinkius.

„A. C Patria“ dabartinės vadovės Bernadetos Lažauninkaitės žodžiais, organizacijos, kurioje dirba 8 etatiniai darbuotojai bei 20 aktyvių savanorių, vizija – kurti erdvę jaunam žmogui, kad jis įgytų bei tobulintų asmenines, socialines, profesines kompetencijas; tikslai – sudaryti sąlygas jaunų žmonių savanoriškai veiklai bei jų idėjoms įgyvendinti, plėsti Lietuvoje savanorišką darbą. Prelegentė minėjo pagrindinius organizacijos rėmėjus, tarp jų – tarptautinius.

Kiti jaunimo organizacijos „A. C. Patria“ darbuotojai pristatė savo kuruojamą veiklos sritį. Vokietė Betina Gaertner, gerai kalbanti lietuviškai – ji pasiliko Lietuvoje po to, kai su savanorių misija atvyko iš gimtosios šalies, – kalbėjo apie ilgalaikius bei trumpalaikius organizacijos vykdomus projektus. Aušra Zakaraitė pranešime apie savanoriškos veiklos plėtrą Lietuvoje minėjo „A. C. Patria“ aštuoniuose šalies miestuose – Raseiniuose, Vilkaviškyje, Panevėžyje, Telšiuose, Utenoje, Gargžduose, Šakiuose, Naujojoje Akmenėje – organizuotus jaunimo mokymus savanoriškos veiklos temomis. Artūras Malinauskas supažindino su skliautuotame rūsyje veikiančiu jaunimo centru „Vartai“. Čia, pasak prelegento, nėra gatavų koncepcijų, prie kurių jauni žmonės yra „pritaikomi“. Ši veikla esanti (socio)kultūrinė – sportinė, muzikinė, – tačiau ne būrelių formos bei ne tik pramogą teikianti: ji jauną žmogų ugdo per kūrybą, atgręžia jį į save; ši saviraiška skirta viešumai. „Vartai“ – alternatyva komercijai ir vartotojiškumui. Gintarė Kurtinaitytė aptarė organizacijos „A. C. Patria“ nemokamas paslaugas socialinės rizikos jaunimui: užsienio kalbų kursus, galimybę ugdyti savo sportinius, meninius gebėjimus, kelių dienų išvykas į gamtą, diskusijas. Vaida Ivanovaitė pristatė savanorių tarptautinių mainų projektus svečiose šalyse bei Lietuvoje.

Pranešimams pasibaigus, konferencijos dalyviai darbo grupelėse dalijosi idėjomis, kaip drauge vykdytina veikla su jaunimu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt