Krikščioniško gyvenimo bendruomenės stovykla
 
 

Rugpjūčio 15–17 dienomis Molėtų r., „Tolėjos“ poilsio namuose, vyko KG bendruomenės stovykla „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė (2 Kor 3, 17)“. Stovyklavo 202 žmonės iš įvairių Lietuvos vietovių, be to, buvo svečių iš Švedijos ir Latvijos.

Stovykla prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Mišiomis. Vėliau kunigas Kęstutis Dvareckas liudijo apie tikrąjį savo atsivertimą išgyvenus skausmingus įvykius ir kaip ši kelionė su Viešpačiu tęsiasi iki šiol. Po pranešimo įžvalgomis pasidalyta grupelėse. Paskui bendruomenės narės iš Vilniaus Svajūnė ir Dalia vedė rankdarbių užsiėmimus: iš vilnos vėlėme rožinius ir gaminome skirtukus iš smulkių džiovintų žolelių. Kiti turėjo galimybę tiesiog pažaisti šaškėmis ar šachmatais, pabūti gamtoje, maudytis ežere ir pirtyje. Pirmos dienos vakare bendruomenės narys Tomas iš Vilniaus mokė šokti, o vėliau vyko šventinis vakaras, kurį organizavo kauniečiai.

Šeštadienį įžvalgomis apie laisvę dalijosi prof. dr. med. lic. Gintautas Vaitoška. Pranešėjas kalbėjo apie tai, kad laisvė gali reikštis tik meilėje. Po pietų su psichoterapeutu susitiko stovyklaujantis jaunimas. Talentų vakaro sėkme ir grožiu pasirūpino anykštėnai Ramutė ir Vaidas. Vaikai ir jaunimas šoko, dainavo ir vaidino. Vakarą baigė muzikinės kunigų grupės „Sacerdos“ atstovas kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Jaunimas ėjo į naktinį žygį bei mokėsi Dievo gerumą patirti per penkis savo pojūčius.

 Sekmadienį įspūdžiais iš 2014 m. birželio 6–9 d. Regensburge (Vokietija) vykusios Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Europos regiono Asamblėjos dalijosi bendruomenės pirmininkė Virginija Žičkaitė ir narė Kristina Rankelytė. Bendruomenės asistentas tėvas Algimantas Gudaitis SJ papasakojo apie išminties kalbą ir pranašų kalbą. Tėvas Algis kalbėjo, kad esame kviečiami būti pranašais, t.y. į visas gyvenimo situacijas, įvykius žvelgti iš Dievo perspektyvos, visada ieškoti Viešpaties – neužsisklęsti tik savyje, savianalizėje, nepasilikti tik žemiškuose dalykuose, kurie tarsi trauktų žemyn (prie žemės).

Paaugliais ir vaikais uoliai rūpinosi jaunimo komanda vadovaujama Raimondos Jenušauskaitės.

Stovyklos metu su mumis buvo jėzuitai: Rimvydas Rimkus, Mindaugas Malinauskas ir bendruomenės asistentas Algimantas Gudaitis. Esame dėkingi jiems už Mišias, dvasinius pokalbius, išpažintis ir nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją.

 Liuda Varnelienė ir Irena Puodžiukaitė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt