Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinis susitikimas
 
 

Vasario 4 d. Šiaulių P. Višinskio viešosios bibliotekos salėje vyko visos Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinis susitikimas.

Katalikų Bažnyčia vasario 2 d. švenčia Kristaus paaukojimo šventę, skelbdama, kad Jėzus tikrąja šviesa apšviečia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tikėjimo teikiama šviesa ir paguoda ypač džiaugiasi nuo 1971 m. įkūrėjo Jean Vanier ir jo talkininkų dėka, po piligriminės kelionės į Marijos šventovę Lurde visuose pasaulio žemynuose paplitusi žmonių, turinčių proto negalią, jų šeimų bei draugų – savanorių talkininkų bendruomenė „Tikėjimas ir šviesa“. Ši bendruomenė Kristaus paaukojimo iškilmingą minėjimą pasirinko kaip savo neformalią šventę ir ją švenčia visiems nariams patogiu laiku. O per visus metus kas mėnesį mažose bendruomenėse organizuojami susitikimai pagal numatytas temas, rengiamos rekolekcijos, maldos vakarai, išvykos, piligriminės kelionės ir vasaros stovyklos.

Šiais metais devynios Lietuvoje veikiančios bendruomenės savo šventės vieta pasirinko Šiaulius, kad džiaugsmingu tikėjimo liudijimu sustiprintų jauniausią įkurtą šiame mieste bendruomenę „Jėzaus draugai“. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kapelionai Ramūnas Mizgiris OFM, Jacekas Paczenda SDB. Diakonui skaitant Luko evangelijos pasakojimą apie Kristaus paaukojimą, vaikai palydėjo Dievo žodį rūpestingai parengtu vaidinimu. Homilijoje kardinolas, kaip visas Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenes lydintis vyskupas, džiaugėsi matydamas akivaizdų Dievo meilės liudijimą bendruomenėje. Jis sakė, kad Marijos širdį pervėręs kalavijas panašus į tėvų, auginančių neįgalius vaikus, skausmą. Kardinolas drąsino visada pasitikėti Dievu, linkėjo ištvermės išbandymuose, atviros širdies silpnajame žmoguje sutinkant patį Viešpatį. Bendruomenės nariai skaitė iš anksto parengtus maldavimus už Bažnyčią, už netikinčius žmones, už geradarius, už šeimas, taip pat prie altoriaus nešė atnašas.

Džiugioje, šventiškoje P. Višinskio viešosios bibliotekos salėje vykusioje agapėje „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kartu su svečiais, pranciškonų vienuolyno naujokais, jėzuitų bendruomenės nariais dalijosi savo suneštomis gėrybėmis. Po agapės visų Lietuvos bendruomenių kapelionas kunigas Jacekas Paszenda SDB kartu su savanore Marina, apsitaisę Jėzaus laikus primenančiais drabužiais, vaizdingai pristatė, koks Jėzus yra brangus ir svarbus visiems žmonėms, kaip jo laukė pranašai ir atėjusį atpažino patys silpniausieji. Po vaizdingo mokymo skirtingose grupelėse šventės dalyviai dalijosi mintimis, kaip pavyksta atpažinti Jėzų pačiame silpniausiame žmoguje ir veiksmingai į tai atsiliepti, kaip galima liudyti bendruomeniškumo patirtį Bažnyčioje ir tarp netikinčių žmonių. Skirtingo amžiaus ir krikščioniškos patirties žmonės pasakojo, kaip savo gyvenime sekasi skleisti šviesą, užuot keikus tamsą. Spalvingai apsirengę neįgalūs vaikai bei jų draugai vaidino biblinę Nojaus istoriją. Po vaidinimų šventės dalyviai virš visų susirinkusiųjų iškėlė didelę geltoną saulę, o jos spindulius nutiesė visų bendruomenių atstovams ir dvasiniams vadovams. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus pasveikino ir džiaugėsi, kad saulės miestui „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atvežė nuostabią saulę. Ji daugeliui bendruomenės narių liudijo viltį, kuri negęsta. Šventės dalyviai 70-mečio proga pasveikino kardinolą Audrį Juozą Bačkį, ganytojui giedojo laiminimo giesmes, įteikė šeimų pasiūtą piligrimo krepšį su visų bendruomenių pavadinimais ir siuvinėta šio judėjimo simbolika. Taip pat visi susirinkusieji kardinolo tarnystę palydėjo malda.

Kaip per „Tikėjimo ir šviesos“ šventes įprasta, visi giedojo giesmes su judesiais, šoko draugystės šokį, vaikai grojo įvairiais muzikos instrumentais. Bendroje maldoje visi su degančiomis žvakėmis rankose prašė jautrios širdies, atvirų akių, rūpestingų rankų, mylinčio žvilgsnio, kad atpažintume Dievą, esantį šalia mūsų, kad liudytume draugystės svarbą ir krikščionišką atvirumą kiekvienam žmogui. Šventė baigėsi „Tikėjimo ir šviesos“ judėjimo malda bei giesme „Tėve, vienyk mus“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt