Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 Sausio 12–17 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vykusios pastoracinės savaitės metu klierikai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis Bažnyčioje veikiančiomis krikščioniškomis bendruomenėmis bei judėjimais.

Sausio 12 d. vyko susitikimas su Neokatechumeniniu keliu. Pristatę šio judėjimo atsiradimo istoriją, jo atstovai asmeniškai paliudijo, kaip pakeitė jų gyvenimą įsitraukimas į šią bendruomenę. Diena baigta susitikimu su Šv. Damijono jaunimo maldos grupe. Gausiai atvykę jos nariai labai išradingai prisistatė bei pakvietė visus kartu bendrai pasimelsti.

Sausio 13 d. rytą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Marijos legiono atstovai. Jie taip pat papasakojo savo judėjimo atsiradimo istoriją, aptarė aktualijas ir reiškė ypatingą norą aktyviau įsitraukti į parapijų gyvenimą ir padėti kunigams sielovadoje. Vėliau seminaristai susitiko su Kolpingo draugijos atstovais, buvo supažindinti su kun. A. Kolpingo biografija, jo nuveiktais darbais, draugijos veikla ir apaštalavimo būdais. Tądien susitikta su Tikėjimo ir šviesos bendruomene. Jos nariai trumpai prisistatė, padovanojo literatūros apie šią bendruomenę ir pakvietė visus aktyviai įsitraukti į programą, kurios metu parodyta, kaip organizuojami bendruomenės susitikimai, kaip vykdoma bendra veikla.

Sausio 15 d. susipažinta su Šviesos ir gyvenimo judėjimu. Svečiai supažindino su judėjimo atsiradimo istorija, struktūra, dalijosi bendruomeninio gyvenimo patirtimi ir vylėsi, kad šis judėjimas išplis ir Lietuvoje.

Sausio 16 d. į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją atvyko fokoliarai. Susitikimo metu klierikai žiūrėjo trumpą filmą apie šį Fokoliarų judėjimą ir turėjo galimybę daugiau sužinoti apie jo struktūrą bei veiklą, užduoti klausimus. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio jaunimas pakvietė seminaristus į diskusiją įvairiomis temomis. Svečiai padovanojo ir literatūros apie šį sąjūdį, jo nuveiktus darbus, veiklos tikslus. Po pietų svečiavęsi Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojai seminaristus supažindino su ignaciškuoju dvasingumu ir savo rengiamais kursais bei ateitininkų judėjimu.

Sausio 17 d. į Šv. Juozapo kunigų seminariją atvykę Communione e liberazione atstovai kvietė kartu dainuoti, linksmai pabūti, pabendrauti, supažindino su šiuo judėjimu. Tądien lankėsi ir Europos skautai, kurie pristatė narystę šioje organizacijoje, liudijo savo troškimą skautišku būdu tarnauti ir keisti visuomenę.

Pastoracinės savaitės renginius užbaigė susitikimas su iš Kauno atvykusiais Pasiruošimo piligrimystei centro atstovais. Jie parodė trumpą filmą apie Prancūzijoje įsikūrusį Taizé vienuolyną, papasakojo apie savo veiklą, keletas jaunuolių paliudijo, kaip lankymasis šiame centre paveikė jų gyvenimą. Po to svečiai pakvietė seminarijos studentus į seminarijos koplyčioje jų surengtas Taizé pamaldas.

Pastoracinę savaitę paįvairino ir ekskursijos. Vieną pusdienį seminarijos auklėtiniai paskyrė aplankyti Generolo Juozo Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Ekskursijos metu kariūnai aprodė mokymo ir pratybų patalpas, bendrabučius, šaudyklą, Ramovę, papasakojo apie karo akademijos gyvenimo ritmą. Po kavos pertraukos, kurios metu seminaristai turėjo galimybę asmeniškai pabendrauti, padiskutuoti su kariūnais, kapelionas R. Butkevičius studentus pasitiko koplyčioje ir trumpai pasidalijo savo pastoracine tarnyste šioje akademijoje.

Seminaristai apsilankė ir Šv. Jurgio bažnyčioje bei prie jos esančiame sename vienuolyno pastate, kur apie pusantro šimto metų, iki pat Antrojo pasaulinio karo, buvo įsikūrusi Vilniaus kunigų seminarija (dabar šiose patalpose veikia Knygų rūmai, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos filialas). Čia susipažinta su knygų fondais, išlikusiu seminarijos paveldu bei pačia seminarijos istorija. 

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt