Atnaujinant Šiluvos meno vertybes: Antano Vivulskio kūrybos išsaugojimas
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Varšuvoje dalyvavo vyskupams skirtame seminare apie vadovavimą
Maldos ir giesmių vakare Jaunimo centre: kai Dievo akivaizda keičia
Lietuvos ypatingajame archyve pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmens dokumentas
Šiluvos šventovėje šiandien – kuriančio žmogaus dermė
Šiaulių mokytojai pagerbti Šiaulių katedroje
Jaunimo centre tęsiasi stovyklos „Esi vertas daugiau’2021“ dalyvių bendrystė
Susitikime „Širdis ir kūnas iš tiesų gyvi“ – misionierių iš JAV liudijimas: kas gydo žaizdas ir sugrąžina Kristui
Jubiliejų švenčiantis arkivysk. G. Grušas: visas mano pašaukimas yra stebuklas (interviu bernardinai.lt)
LR Prezidento dr. G. Nausėdos, Arkivyskupo dr. G. Grušo ir prof. dr. A. Jokubaičio diskusija (LVI, vaizdo įrašas)
ŠILUVA: Šiluvos kontūrinis paveikslas „Nukryžiuotasis“
ŠILINĖS: Apie kūrybos ir tikėjimo dialogą bei kultūros ir agrikultūros bendrystę kalba menotyrininkė, Šiluvos muziejaus muziejininkė Rūta Giniūnaitė (youtube)
Puoselėjant piligrimystę: savivaldybių atstovų susitikimas Šiluvoje
Vysk. Lino Vodopjanovo OFM interviu TV laidoje „Išpažinimai“
ŠILINĖS: Kun. Algirdas Toliatas apie drąsą ginti teisingumą (youtube)
ŠILINĖS: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie meilę šeimoje (youtube)
Unikali paroda Šiluvoje: pristatomos naujai rengiamo Mišiolo lietuvių kalba iliustracijos
Br. Roberto Dabkevičiaus OSB katechezė Dievui pasišventusiųjų dieną Šiluvoje: Maldoje pirmas su meile kreipiasi Dievas
ŠILINĖS: arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pie pašaukimą (youtube)
ŠILINĖS: Apie taikos svarbą nūdienos pasaulyje kalba kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ vaizdo įrašai (Youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ nuotraukos
Dėkoti už laisvę – tai ir būti laisvam: vilties ir maldos piligrimystė į Šiluvą
Keliaujančioje pašaukimų stovykloje ieškota ir savo gyvenimo kelių
Vyrų bendrystės savaitgalis Palendriuose
Kauno moksleivių atradimai apsilankius senolių globos namuose
Šiluvos šventovės sakralusis menas kalbins ir virtualioje realybėje
Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, skirta Pamokslininkų (dominikonų) ordinui
Motinų meilė keičia pasaulį
Jaunimo stovykla „Esi vertas daugiau“ – prasmingas vasaros nuotykis
Valstybės dieną Kauno arkivyskupui įteiktas aukščiausias miesto apdovanojimas
Šlavantų parapijos šimtmečio jubiliejaus proga iškleista knygą apie šią parapiją
Darbais ir idėjomis pasidalijo Katalikiškų vaikų dienos centrų bendradarbiai
Lietuvos kunigų seminarijos parengiamojo kurso studentai dalinasi mintimis apie šiuos mokslo metus (grojaraštis youtube)
Atsiliepimą į studijuojančio jaunimo poreikius svarstė akademinės sielovados bendradarbiai
Su viltim iš Šiluvos sergantiems valgymo sutrikimais ir juos palydintiems
Šiluva žengia į tarptautinę šiuolaikinio meno areną
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje svečiavosi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos atstovai
Vaikų dienos centrų darbuotojų seminaras: vaidmuo seksualinio smurto prieš vaikus prevencijoje ir pagalboje
Rekolekcijomis užbaigtas Samuelio kursas ieškantiems pašaukimo
Knygos pristatymu paminėtas kunigo profesoriaus Jono Juraičio 95-asis gimtadienis, prisimenant žmogų „truputį ne iš šio pasaulio“
Vyrų gyvoji piligrimystė Šiluvoje: kiekvienas ėjo savo širdies kelią
VDU akademinė sielovada: išradingumas būti šiemet ir žvilgsnis į ateitį
Moterų žygiu pradėta vasaros gyvoji piligrimystė į Šiluvą: per kūno nuovargį tryško dvasios džiaugsmas
Pradedamas tvarkyti Vilniaus Misionierių bažnyčios rytinis bokštas
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės perlaidojimas (fotoalbumas)
Gegužės pokalbyje iš Šiluvos – apie „apkasų kapeliono“ šeimos kelionę
Vienuolinių įžadų jubiliejus: „Jėzau, tu esi mano kelias, tiesa ir gyvenimas“ (plg. Jn 14, 6)
Išleistas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis – jauno žmogaus dvasios ir laikmečio liudijimas šiandienai
Baigiamajame ciklo „Juozapo paslaptis“ pokalbyje – apie ištikimybę ir vyrų tikėjimą
Gegužės pokalbis Šiluvoje Kanos vestuvių stebuklo ir Šeimos metų kontekste: kaip šeimoms nepritrūkti „džiaugsmo vyno“
Atsinaujinimo dienoje – šv. Juozapo žinia akademinėms bendruomenėms
Gegužės vakarų pokalbyje – kaip Marija ir Juozapas moko keliauti, paklusti ir džiaugtis
Šv. Šeimos seserų kongregacija išsirinko naująją vyresniąją
Bažnytinio paveldo muziejus pristato multimedijų gidą
„Juozapo paslapties“ pokalbių cikle – apie šv. Juozapą, sutiktą vargstančiųjų „paribiuose“
Istoriko žvilgsniu – į Kauno katedros paskelbimą 1921-aisiais mažąja bazilika
Kraujo donorystės akcija Kauno arkivyskupijos kurijoje: džiaugsmas duoti dovanai
„Šviesos kelio“ malda Kauno klinikų tuneliuose
„Nukryžiuotojo“ atvaizdo restauravimas įsibėgėjo. Šiluvos šventovė dėkoja už paramą
Lietuvą ir Slovakiją sujungė susitikimas apie šv. Juozapą – vyrą, priėmusį Dievo staigmenas
Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime
Kunigų seminarijų parengiamojo kurso pristatymas „Seminaristo diena“ (+video)
Šv. Juozapo diena Šiluvoje palydima šviesos ir muzikos garsų
Naujoje knygoje pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės rašytinis palikimas. Sudarytojo kun. Nerijaus Pipiro komentarai
Kauno krašto ateitininkai per nuotolį džiugiai paminėjo Kovo 11-ąją
Šv. Kazimiero statulėlės konkurso paroda ir nugalėtojai jau paskelbti!
Apsireiškimo koplyčios Šiluvoje apšvietimas ženklins ir liturginį laiką
Tarptautinių pokalbių cikle apie šv. Juozapą – jo istorijos įkvėpto muzikos virtuozo Terlo Bryanto (Didžioji Britanija) pasidalijimas
Šiluvos šventovės akcija: atnaujinkime „Nukryžiuotojo“ atvaizdą Ligonių Sveikatos koplyčioje
Telšiuose pagerbiamas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras
Vilties šviesa nušvis Apsireiškimo koplyčia Šiluvoje
Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje
Kaune atsisveikinta su tėvu Vytautu MERKIU SJ (1927–1960–2021): „Jis sąmoningai rinkdavosi paskutinę vietą.“
Startavo nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“. Apie vyrą, atvėrusį savo ausis Dievui, – pasidalijimas iš Škotijos
COVID-19 židinyje savanoriavę pašvęstieji: „Daryti šiek tiek daugiau, nei būtina“
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos trispalve
Jaunimo iniciatyva sukurta giesmyno programėlė
2020 m. – apribojimų ir naujų galimybių laikotarpis: Šiluvos šventovės metų apžvalga
Sėkmingai baigtas vykdyti mokslo projektas „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“
Arkivyskupo Liongino katechezė apie Dievo žodį iš Šiluvos (youtube)
Akademinės bendruomenės rekolekcijos: Dievui nėra ribų veikti ir tarp „keturių sienų“
A+A kun. Jonas Malinauskas MIC
Tyrimas apie parapijas: bendruomenę kuria ir valytoja, ir verslininkas (nuotolinės diskusijos apžvalga bernardinai.lt)
Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas
Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko
Tolerancijos dieną – kun. Rastislavo Dluhý susitikimas su moksleiviais
Istoriniame italų žurnale – dėmesys pasaulį už „geležinės uždangos“ apkeliavusiai Adelės Dirsytės maldaknygei „Marija, gelbėki mus“
Naujai išleista Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėki mus“
Ramūnas Aušrotas. Dėl ko iš tikrųjų vyksta protestai Lenkijoje? (laisvavisuomene.lt)
60-metį mini Niujorko pogrindyje turėjusi veikti lietuvių katalikų bendruomenė (lrt.lt)
Vėlinės mums primena ne tik apie mirtį. Pokalbis su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu (kaunodiena.lt)
Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ne, Popiežius nepasisakė už homoseksualų partnerystę
Lenkijoje pradedamas sesers Vandos Boniševskos beatifikacijos procesas
Spalio 22-ąją Vyskupo K. Paltaroko 145-osios gimimo metinės
„Siųsk mane“– tėvo redemptoristo Rastislav Dluhy mokymas Misijų tema (youtube)
Į susitikimą su Jėzumi – kine. IŠRINKTIEJI – serialas, kurį tiesiog turime pamatyti!
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį
LSMUL Kauno klinikose pašventintas naujas Ambulatorinis diagnostikos centras
Kaunas nauju žvilgsniu pasivaikščiojime su naujaisiais VDU kapelionais
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt