Komiksų knygos „Skaitmeninis apaštalas. Karolis Akutis ir Eucharistija” pristatymas Alytuje
Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas
Susitikimas akademinėje bendruomenėje apie teismą ir teisingumą, apie santykį ir atleidimą
Lietuvių susitikimas Kopenhagoje
Marijampolės maltiečiams – 30
Caritas pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms
Šv. Mišios Kauno kunigų seminarijoje kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikais
Netikėtumas Asyžiuje: piligrimai iš Alytaus sutiko palaimintojo Karolio Akučio mamą
Šiaulių vyskupijos piligrimai Romoje
Muziejuje startavo Šventojo Rašto studijų programa su kunigu A. Akelaičiu
Ukmergės rajono savivaldybės ir Carito bendradarbiavimo galimybės padedant socialiai pažeidžiamiems žmonėms
Kunigas Nerijus Pipiras apgynė daktaro disertaciją apie Dievo tarno Mečislovo Reinio švietimo ir ugdymo idėjas
Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų
Savaitgalis Baltriškėse: Dievo meilės sėkla jaunųjų piligrimų širdyse
VDU bendruomenėje pradėti susitikimai Šventosios Dvasios dovanoms pažinti ir priimti
Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)
Judėjimo „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ trisdešimtmetis Lietuvoje
Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Ignė Marijošiūtė susitiko su Hartfordo (Konektikuto valstija, JAV) arkivyskupu Leonard P. Blair
Pamaldos ir susitikimai – Hartfordo Švč. Trejybės parapija
Pamaldos ir susitikimai – Kolorado Lietuvių Bendruomenė
Šių metų redemptoristų misijų sezonas parapijose baigėsi Kaune
Romoje paminėtas šv. Juozapatas
Šiluvoje bus palaidojami Kauno ligoninėse mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai
Pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“
Dovanojantis laikas ir mokinytės tema Misijų mokyklos savaitgalyje
Mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard NACHTWEI (Magdeburgo vyskupija)
Denveryje vyko JAV lietuvių bendruomenės XXIII tarybos trečioji sesija
Brolio Jean-Marie iš Taizé bendruomenės (Prancūzija) viešnagė Alytuje ir Marijampolėje
Kelių miestų jaunuoliai pradėjo Samuelio kursą Kaune ieškantiems pašaukimo ir artimesnio ryšio su Dievu
Mokslo metų pradžia lietuvių kolegijoje Romoje
Diakono Arūno Kučiko homilija Kauno arkivyskupijos Carito bendruomenės šv. Mišiose
Europoje dirbančių lietuvių kunigų susitikimas Londone
Kauno universitetų studentai ALFA kurse: startuoja 10 savaičių kelionė
CARITAS dalijasi: kaip pažinti žmogų jo benamystėje ir kas teikia vilties
Kuriasi tradicija – impulsai Kauno arkivyskupijos katechetams
Rekolekcijose Kaune apie dvasinę tėvystę – vyrų širdžių padrąsinimas
Rietavo bažnyčios jubiliejus
Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejuje vyko renginys „Pirmojo Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko (1873–1959) dvasios šviesa“
Jubiliejinėje RENOVABIS konferencijoje dalyvavo ir du Lietuvos atstovai
Telšių kunigų seminarija pradėjo mokslo metus
Susitikimas Kauno arkivyskupijos muziejuje: Šv. Jono Pauliaus II Lietuvai atvežta programa
Kauno m. ugdymo įstaigų vadovų susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje
Caritas stovykloje - laikas bendrystei ir susitikimams
„Menas dalintis“ – pirmoji Carito labdaros mugė Bernardinų sode
Piligrimės Justės įspūdžiai prisimenant Pasaulio jaunimo dienas
Vyrų stovykla: stiprinanti kūną ir dvasią
Malda palydėtas 33-iasis tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje
Arkiv. L. Virbalas: Darius ir Girėnas – drąsos ir pasiaukojimo žinia mūsų laikų žmonėms
Artimo meilės liudytojų dieną pal. J.Matulaičio atlaiduose - Carito piligrimystė ir susitikimai
Palendrių šv. Benedikto vienuolyno 25-mečio minėjimas
Kauno arkivyskupijos muziejuje – atsiminimai apie seserį eucharistietę Gemą Stanelytę ir jos suburtus Eucharistijos bičiulius
Dvi liepos pirmąsias dienas Kudirkos Naumiestis šventė savivaldos ir karališkųjų Magdeburgo teisių suteikimo 380 metų sukaktį
Maldos vakaras Kauno seminarijos bažnyčioje: ieškant tapatybės ir dėkojant
Atnaujintų erdvių pristatymas Klaipėdos Universitete
Carito bendradarbių seminaras komunikacijos įgūdžiams tobulinti
Į Šv. Kotrynos bažnyčią sugrįžo Simono Čechavičiaus paveikslai
Nuaidėjo stovykla Jėzaus draugams – jauniesiems ministrantams
Gyvojoje piligrimystėje – šeimos: keliautojų patirtys ir palaiminimai
Jaunimas Gyvosios piligrimystės žygyje į Šiluvą: Jėzus kvietė „pakelti ragelį“
Atsisveikiname su a.a. doc. dr. Ramune JURKUVIENE (1957–2023)
„Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje
Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: Viešpatie laukiame tavęs
Pašventintas Paragaudžio kryžius
Kauno misionieriai Elektrėnuose: parapijos misijos – ir už bažnyčios sienų
Bendrystė ir liudijimai baigiant Samuelio kursą su pašaukimo ieškančiais jaunuoliais
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
Pasauliniame gailestingumo kongrese Samoa – dalyviai iš Vilniaus arkivyskupijos
„Irkis į gilumą“ viktorinoje – penktokų tikėjimo žinios ir kūrybingumas
Paskaita kauno arkivyskupijos Šeimos centre apie genetikos pasiekimus bei pavojus
1973-ųjų metų gegužę menanti disidentų istorija bus paliudyta šiandienos Kryžių kalne
Kiek pažengėme per 6000 metų? Simono istorija ir (ne)paprastas epilepsija sergančio vaiko noras
Stasio Šalkauskio 137 gimimo metinių minėjimas Šiauliuose
Misijų mokyklos savaitgalis Slovakijoje: širdžių patyrimai
Metinis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos susitikimas
Kretingos šv. Klaros vienuolyno jubiliejus
Sugrįžęs į Lietuvą. Vytauto Didžiojo universitete įamžintas kunigo profesoriaus Jono Juraičio atminimas
Jaunimo dviračių žygis su Rožiniu už mamas ir pasirengimas Pasaulio jaunimo dienoms
Svarba sustoti, arba kaip prakalbinti širdį. Pokalbis su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ artėjant knygos sutiktuvėms Šiluvoje
Pašaukimų savaitės Kaune kulminacija „Šviesa naktyje“: Dievas kalbino kiekvieną
Caritas gimtadienyje lankėsi LR Prezidentas Gitanas Nausėda ir p. Diana Nausėdienė
Kauno kunigų seminarijos kurso draugų dvasininkų susitikimas Jonavoje
Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydymas, ženklai, stebuklai“: dabar yra laikas Dievui veikti!
Orientaciniame šeimų žygyje – Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliai Kaune
Gailestingumo savaitgalį – Samuelio kurso dalyvių rekolekcijos Kaune
Po Lietuvą keliavo knyga šeimai apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę ir maldos
Sutvirtinimas Londono lietuvių bendruomenėje
Diskusijų ciklo vakare apie pavergimą ir išlaisvinimą – menininkės liudijimas
Ganytojas sveikino Jūrininkų sąjungą
Rusijos katalikai mini dvasininkų teismo šimtmetį
Misijų mokyklos savaitgalyje – apie išsipildžiusį pažadą
Maldos vakaras Kaune tėvui Žėrarui OSB atminti: dvasios vaikų liudijimai
VDU Katalikų teologijos fakultete – pažintis su šv. Ignacu: kaip mokinys tapo mokytoju
Šilėnų bažnyčioje – atnaujintas XVIII a. altorius
Sankt Peterburgo katalikai pristato dokumentinį filmą „Peterburgo šventieji“
Balandžio 15 d. – du svarbūs įvykiai
Merginų rekolekcijos Kulautuvoje: atvirų širdžių palydėjimas
Paulius Rabikauskas SJ: „Dabartis yra praeities tąsa“
„Marijos radijo“ aktualijų laida. Programų direktorius, paskirtasis vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas apie vyskupo tarnystę (Youtube)
Mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius EDVARDAS ŠIUGŽDA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt