Devintinių procesija su Švč. Sakramentu Santakoje, kur laukiame popiežiaus Pranciškaus
Arkivyskupijos bendradarbių malda už save ir tuos, kuriems nešame Gerąją naujieną
Akademinių bendruomenių forumas Kaune – apie tikėjimą ir mokslą bei savo misiją šiandien
Šlovinimo vakaras už Kauno miestą ir Tave
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių įžadų šventė
Ugdymo programą baigė nauja ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų grupė
Karmėlavos bažnyčioje kunigų kursas minėjo kunigystės 30-metį
Panevėžio vyskupijos parapijų vargonininkų konferencija
Dievo gailestingumo koplyčios pašventinimo dešimtmečio šventė
Šiaulių vyskupas šeštadienį dalyvavo Maldos pusryčiuose
Radviliškyje Šiaulių vyskupas susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais
Arkivyskupo dekretu patvirtintos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės Kauno arkivyskupijoje
Šlovinimo vakaras Jaunimo centre ir padėka už palydėjimą
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Prievarta prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius Katalikų Bažnyčioje. Ką turime žinoti?“
Popiežiai ir Lietuva: Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie mūsų krašto ryšius su popiežiais bei artėjantį Šventojo Tėvo vizitą
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje
Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje
Šimtmečio tautų Sekminių šventė Šiauliuose
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena „Viešpatie, pas ką mes eisime?!“
Sekminės Veprių Kalvarijose apmąstant Jėzaus meilę iki galo
„Hanzos dienose“ jaunimas perdavė miestui popiežiaus atvykimo žinią, liudijo ir meldėsi už kauniečius
Sekminės Kauno arkikatedroje: „Šventoji Dvasia žmones suburia ir suvienija.“
Interaktyvus Gerosios Naujienos skelbimas tikybos pamokose
Poezijos, muzikos ir šokių bendrystės vakaras jaunimui „Išeik į lauką“
Vargonų šventinimas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Motinos diena Šiauliuose, skirta Trakų Dievo Motinos metams paminėti
Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas Jonavoje
Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie dvasininkų ir pasauliečių bendradarbiavimą
Susitikimas šeimoms „Sutuoktinių gyvenimo ypatumai“ Kaune
Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas „Gyvybė – didžiausia vertybė“ Vilkaviškyje
Šv. Mišios armėnų genocido aukoms paminėti
Šiaulių dekanato jaunimo diena
Šlovinimo vakaras Kaune su malda už popiežių Pranciškų
Mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Carito programoje – epilepsija sergančiųjų fotografijų paroda
Kelmės dekanato jaunimo diena Kražiuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija – apie Suaugusiųjų katechumenato programą
Kun. Gabrielius Satkauskas – naujai įšventintas Vilniaus arkivyskupijos kunigas
Jaunimo diskusijose „Gilyn“ – apie dvasinių patirčių ieškojimą
Vysk. Darius Trijonis aplankė Vilniaus pataisos namus
Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai
Šlovinimo vakaras Jaunimo centre
Kunigų konferencijoje – pasirengimo popiežiaus vizitui bei jaunimo sielovados aktualijos
Dėl Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebono
Parapijų sielovados bendradarbių rekolekcijos Palendriuose
Parapijų pastoracinių tarybų seminaruose – mintys, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą
Kauno arkivyskupijos muziejuje atidaryta paroda „Nedingę: išsaugoti bažnytinės dailės kūriniai“
Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime
Kauno I dekanato (miesto mokyklų) pradinukų viktorinoje „Irkis į gilumą“ – III etapo nugalėtojai
Maldos vakaras Jaunimo centre
Iškilmė Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatuose
„Parapija XXI amžiuje“ – konferencija Tverų parapijos 400 metų jubiliejaus proga
Velyknaktis arkikatedroje: „Leiskimės į gyvenimo kelionę su Prisikėlusiuoju“
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune: „Jėzus mums brangus. Mes Jį paliudijome.“
Kristaus Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelias Šiaulių miesto gatvėmis Didįjį Penktadienį
Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios Šiaulių katedroje
Įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje: „Imk, valgyk ir gyvenk.“
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: „Esame patepti ir siunčiami“
Krizmos Mišiose Vilniaus arkikatedroje – kvietimas kunigams į tarnystę
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Institucijų darbuotojų Susikaupimo diena
Kauno I dekanato Caritas Gavėnios rekolekcijos
Seminaras tikybos mokytojams „Genetika ir gyvybės vertė“
Solidarumo akcijoje už persekiojamus krikščionis – malda ir raudona šviesa užlieta Kristaus Prisikėlimo bazilika
Šlovinimo vakare Jaunimo centre – 100 jaunuolių
Susitikimas Joniškyje
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis arkikatedroje: „Esame kviečiami rinktis Jėzaus kelią“
Kauno I dekanato kunigų Susikaupimo diena
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Diakonų ir kunigų skyrimai (2018 m. kovas) Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkikatedroje įšventinti du diakonai
Jaunimo kūrybos vakaras
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiluvoje ir Kaune vyko seminarai parapijų pastoracinių tarybų nariams
Kovo 11-ąją – malda už Lietuvą Kauno arkikatedroje
Seminaras „Tėvai ir vaikai“: priimti, mylėti ir laukti vaisių
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie komunikaciją ir Šv. Mortos grupę
Kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus?
Jaunimo sielovados bendradarbių susitikimuose – pasirengimas jaunimo sielovados forumui
Antrajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – Šventosios Dvasios tema
Kauno arkivyskupijos metinė Caritas konferencija
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras apie bažnyčių puošybą gavėnios ir Velykų laiku
Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams
KAJC veikla baigiantis vasariui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikime „Apie dvasingumą šeimoje“ – kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Sužadėtinių rengėjų mokymuose – krikščioniška lytiškumo samprata
Seminaras parapijų referentėms apie dokumentacijos tvarkymą bei parapijas medijose
Lietuvos valstybės šimtmečio šventimas Telšiuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie šių dienų sielovadą ir jos iššūkius parapijų kunigams
Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas – homilija „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!“
40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija Lietuvos šimtmečiui
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune
Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas Pelenų dieną (video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt