Lygiai prieš 10 metų vyskupu įšventintas dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
Palaiminimų diena jaunimui Telšiuose
Lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai minėjo Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus mirties 76-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: malda už brolius amžinybėje ir kunigiškosios tapatybės apmąstymai su t. Amedeo Ferrari OFM
Malda ir susitikimas su sužadėtiniais, besirengiančiais Santuokos sakramentui
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis
Malda už Carito bendradarbius ypač tarp nuteistųjų, už nusikaltusius ir nukentėjusius asmenis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – pasidalijimas apie kunigiškojo kelio grožį bei sunkumus
Jurbarko dekanato Caritas ieško galimybių pakviesti naujus savanorius
Seminaras ugdytojams: kaip būti atsparesniems iššūkiuose ir krizėse
Atgarsiai iš jaunimo susitikimo „Mano tikėjimo kelias“
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus
Vėlinių šv. Mišios: Bažnyčia primena, jog mirusiesiems reikia mūsų maldų
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28
Mokytojų ir katechetų susibūrimas maldai Kauno arkikatedroje – už ryžtą drąsiau sėti Dievo žodį
Telšių vyskupijos dekanų tarybos posėdis Mažeikiuose
Ministrantų diena Telšiuose
Parapijų bendradarbių seminaras deramai liturgijos skaitovų tarnystei
Atnaujinta Telšių vyskupijos Jaunimo dvasios vadų taryba
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2022 m. spalis)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-21
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje naujai aptarti pastoracijos akcentai
Bažnyčios tarnautojų seminare-susitikime – „kitoks laikas“
Trečiadienio malda už Dievo „projektą“ – šeimas bei kvietimas budėti: laiko daug neturime
Pal. Karolio Akučio relikvijų sutikimo iškilmė Alytuje
Telšių vyskupijos dvasininkams rūpėjo Dievo namų apsauga
Telšių vyskupijos jaunimo savanorių savaitgalis Telšiuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-14
Seminaras maldos grupių vadovams apie Jėzaus komunikaciją ir kaip sutikti žmones savo bendruomenėse
Spalio 13-osios paraginimai Šiluvoje: džiugiai liudyti ir stovėti mūru maldoje bei tiesoje
Malda už karitatyvinės ir socialinės misijos bendradarbius bei visus stokojančius
Bažnyčių zakristijonų Atsinaujinimo diena su tėvu jėzuitu
Kauno arkivyskupijos Caritas su LSMU mokslininkais tarptautinėje konferencijoje sutelkė į pagalbą sergantiems epilepsija: matyti žmogų, o ne ligą
Caritas Tarptautinei benamystės dienai: susitikti ne su stereotipu apie žmogų, o su juo pačiu
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-07
Paskirtas naujas Telšių vyskupijos katedros kapitulos kanauninkų pirmininkas
Seminare parapijų referentams – komunikacijos treniruotė
Jaunimo įkvėpimas – maldos ir pasimatymo laikas su ganytoju
Darbą pradėjo naujasis Kauno arkivyskupijos ekonomas
Metinė kauno arkivyskupijos Carito konferencija: „išversti“ Evangeliją į meilės kalbą
Telšių vyskupijoje policija švenčia profesinę šventę
Maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali... “ – šlovinimo laikas su angelais ir šventaisiais
Piligriminės Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30
Naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Sielovados bendradarbių Eucharistijoje – malda už šeimas ir tarnaujančius jų gerovei
Vyskupo Jono Kaunecko viešnagė Telšiuose
Spalio 2 d. naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Piligriminė kelionė šv. Jono Pauliaus II keliais
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23
Naujų katechezės metų impulsai susitikime su parapijų katechetais
Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16
RENOVABIS viešnia Telšių vyskupijoje
Pasikeitimai Telšių saleziečių bendruomenėje
Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių katechumenato centrų atstovų susitikimas
Kaltinėnų parapijos senelių globos namų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-09
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai mokslo metus pradėjo Lazdijuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-02
Arkivyskupo pagalbininkai – sielovados bendradarbiai priėmė palaiminimą naujam veiklos sezonui
Vaikų vasara Carito stovyklose, kur gera susidraugauti (su videožinia)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-26
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-19
Kristaus Atsimainymo atlaidai ir bažnyčios 200 metų jubiliejaus šventė Meteliuose
Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimas (2022-08-13)
XVII Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas Dusetose
Žygaičių parapijos jubiliejuje lankėsi ir Lietuvos Prezidentas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-05
Kunigystės meno mokė vyskupas
Klaipėda švenčia jubiliejinį gimtadienį
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-22
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-15
Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunimo pašaukimą į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą
Jaunimo centre karaliavo vaikų dienos stovykla su šventaisiais „superherojais“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-08
Liepos 6-ąją – padėka už Lietuvos valstybę
Šiaulių vyskupijos Caritas kvietė į susitikimą su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu
Šeimų piligrimystės sekmadienis Kryžių šventovėje
Palangoje vyko Edukacinė stovykla Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-01
Padėkos Šv. Mišios už katechetinio centro vadovę Zitą Tručionienę
Su Kauno arkivyskupijos institucijų bendradarbiais apžvelgta veikla ir jos planai
Vilkaviškio katedroje paminėtas vyskupo Rimanto Norvilos vyskupystės jubiliejus
Kryžius Pajevonio parapijoje primins mons. Vincentą Jalinską ir kitus parapijoje tarnavusius kunigus
Budavonėje nukankintų kunigų atminimui
Kauno arkivyskupo kvietimu – Maldos už pašaukimus mėnuo (iki liepos 24 d.)
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2022 m. birželis)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-06-23
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į nuolankiąją Širdį ir „kietąjį“ pranašą Joną Krikštytoją
Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2022 m. birželis)
Kauno arkivyskupijoje įsteigta nauja – Giraitės Šventosios Šeimos – parapija
Misijas baigiant – jaunųjų misionierių talentai ir šlovė Viešpačiui, ginančiam savo miestą!
Priekulėje pašventinta Lurdo grota
Devintinės Kaune pagarbinant Dievą, besidalijantį gyvybe ir gyvenimu
Kokia Bažnyčia esame ir kokios norėtume? Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje apibendrinimas moderatorių simpoziume
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje simpoziumo šv. Mišiose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt