Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro 20 metų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas popiežiaus vizitas
Jaunimo centre – teminis vakaras „Misija: pasaulis“
Institucijų darbuotojų šv. Mišios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta katechezė tėvams ir krikštatėviams prieš vaiko krikštą
Kauno įgulos bažnyčioje – padėka policijai ir viešojo saugumo tarnybai už tarnystę per popiežiaus vizitą
Visuotiniai atlaidai Kaišiadorių katedroje – Dievo gailestingumo koplyčioje
Apaštalinio nuncijaus viešnagė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Pašventinti naujosios Kulautuvos bažnyčios pamatai
Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje atgarsiai Vilkaviškio vyskupijoje
Per pusantro šimto jaunuolių iš Šiaulių vyko į susitikimą su popiežiumi
„Sriubos“ valgykloje Kaune – pasidalijimas pietumis ir džiaugsmu su stokojančiais popiežiaus Pranciškaus vizito proga
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Rugsėjo 21–23 d. nenutrūkstamas maldos budėjimas Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Artėjant popiežiaus vizitui – rugsėjo 21 d. kvietimas priimti SUTAIKINIMO sakramentą ir rugsėjo 23 d. šv. Mišių tvarka Kauno bažnyčiose
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ
Nauji kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
VA „Caritas“ kviečia į atvirų durų dienas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie aktyvesnę sielovadą parapijose bei artėjantį popiežiaus vizitą
Naujo sezono atidarymas Jaunimo centre
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų susirinkime – praktinė informacija apie susitikimus su popiežiumi
Moksleivių ateitininkų vasaros akademija
Akademinių bendruomenių malda Kauno arkikatedroje
Šv. Jono Pauliaus II apsilankymą įamžins jo vardo bažnyčia Vilniuje
Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC paminėjo savo 92-ąjį gimtadienį
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijas
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“
Mokslo metų pradžios šventė tikybos mokytojams
Artėjant mokslo metams – Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija su popiežiaus žinia jaunimo ugdytojams
Žolinę prisiminus
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo piligriminis žygis „Būkite linksmi ir džiūgaukite“
Savanorių mokymuose Kaune – 500 popiežiaus ambasadorių
Kauno jaunimas – jaunimo festivalyje „Welcome to Paradise“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius
Kunigų rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje
Kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanorių stovykla
Kaišiadoryse lankėsi Vatikane tarnaujantys dvasininkai
Kunigų ir diakonų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Pašaukimų stovykla: „Nesvarbu, ką pasirinksi – Dievas vis tiek Tave mylės!“
Panevėžio vyskupijos kunigų skyrimai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė Birštone
Vilkaviškio katedros konsekravimo dvidešimtmetis
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Jaunimo stovykla Pašvitinyje
Šv. Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčios konsekracija
Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiai – 120 metų
Kunigystės šventimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (atnaujinta, 2018 m. birželis–liepa)
Varniuose iškilmingai paminėtos kunigo kankinio Pauliaus Racevičiaus 110 gimimo metinės
Misijų savaitės žinia jaunimui ir šeimoms
Mokslo metų pabaiga su tikybos mokytojais
Misijų kelyje – tarnavimo artimui vietos, padrąsinimas tikėti ir liudyti
Misijų vakarai kavinėse su kunigais – apie „nepatogų“ Pranciškų ir viltį
Evangelizacijos mokyklos misija laisvės atėmimo vietoje
Kauno arkivyskupijos simpoziumas: „Turime sėjos laiką, ne vaisių.“
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro savanorių mokymai
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Susitikime Šeimos centre – kun. Kęstutis Dvareckas apie iliuzijas šeimų gyvenime
Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos diena
Birželio 18–24 d. susitikime MIESTO MISIJŲ savaitėje – dalykimės džiaugsmu ir viltimi!
Kunigų susirinkime – popiežių ir Lietuvos ryšys
Kaune sutiktos palaimintojo Teofiliaus relikvijos
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vilniuje įsteigta Šv. Jono Pauliaus II parapija
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Nuolatinių diakonų šventimai
Kunigų susirinkimai dekanatuose
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos baigiamasis posėdis
Pasaulinė kunigų šventėjimo diena
Arkivyskupijos jaunimas lytiškumo ugdymo rekolekcijose sutvirtinamiesiems „Skirtingi, bet vienodai vertingi“
Įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai
Steigiama Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencijoje pristatytas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo pavyzdys
Džiugi žinia – Kristaus Prisikėlimo bazilikai padovanota Šv. Antano Paduviečio relikvija
Šiauliečiai atsisveikino su pal. arkiv. Teofiliaus Matulionio relikvijomis
Devintinių procesija Šiaulių miesto gatvėmis
Birželio 1 d. Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo pastoracinis laiškas
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu Santakoje, kur laukiame popiežiaus Pranciškaus
Arkivyskupijos bendradarbių malda už save ir tuos, kuriems nešame Gerąją naujieną
Akademinių bendruomenių forumas Kaune – apie tikėjimą ir mokslą bei savo misiją šiandien
Šlovinimo vakaras už Kauno miestą ir Tave
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių įžadų šventė
Ugdymo programą baigė nauja ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų grupė
Karmėlavos bažnyčioje kunigų kursas minėjo kunigystės 30-metį
Panevėžio vyskupijos parapijų vargonininkų konferencija
Dievo gailestingumo koplyčios pašventinimo dešimtmečio šventė
Šiaulių vyskupas šeštadienį dalyvavo Maldos pusryčiuose
Radviliškyje Šiaulių vyskupas susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais
Arkivyskupo dekretu patvirtintos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės Kauno arkivyskupijoje
Šlovinimo vakaras Jaunimo centre ir padėka už palydėjimą
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Prievarta prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius Katalikų Bažnyčioje. Ką turime žinoti?“
Popiežiai ir Lietuva: Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie mūsų krašto ryšius su popiežiais bei artėjantį Šventojo Tėvo vizitą
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt