Žagarėje pagerbta Barbora Umiastauskaitė Žagarietė (2006 08 06)
Marijampolėje vyko iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
Domeikavoje konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia
Šventimai ir paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Arkivysk. S. Tamkevičiaus homilija, minint Kauno arkivyskupijos bei Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 80-ąsias metines (2006 06 29)
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė
Telšių vyskupija nuo liepos 23 d. pradės rengtis Švč. M. Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo iškilmėms
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ ganytojinis laiškas, skirtas Žemaičių Kalvarijos didiesiems atlaidams
Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Panevėžyje tęsiasi
Kun. Kastyčio Ramanausko MIC 10–ųjų mirties metinių minėjimai Panevėžyje
Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas
Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vaikų ir jaunimo chorelių šventė Perlojoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Marijos dieną Šiluvoje melstasi už tremtinius
Baigiamasis mokslo metų posėdis Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre
Kaišiadorių vyskupijos ministrantų susitikimas
Kaune po rekonstrukcijos pašventinta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Kunigų šventimai ir paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS susitiko su VPU Tikybos katedros studentais
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 05 24)
Šeimos centro paskaita apie skyrybų pasekmes vaikams Kaune
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šiaulių vyskupijos jaunimo diena
Marijos diena Šiluvoje
Apaštalų Sosto atstovo Lietuvoje arkivyskupo Peter Stephan Zurbriggen apsilankymas Kaišiadoryse
Kaišiadorių dekananto Jaunimo diena, skirta Kaišiadorių katedros konsekracijos 70-mečiui paminėti
Baigtas vysk. J.Ivanausko paskaitų ciklas apie atgailą sielovados bendradarbiams
Kaišiadorių vyskupo pranešimas dėl Jubiliejinių sukakčių ir maldos už vyskupiją
Kaišiadorių vyskupijos adoruotojų ir procesijų dalyvių susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Lazdijų dekanato Eucharistinis kongresas
Panevėžio vyskupija paminėjo 80 – metį
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 05 04)
Gyvybės dienos renginiai Šiauliuose
Gyvybės dienos renginiai Kaišiadoryse
Eucharistijos diena Prienuose
Vyskupo dr. J. Ivanausko paskaita apie atgailą sielovados bendradarbiams
Vilkaviškio dekanato Eucharistinis kongresas Kybartuose
Kunigystės šventimai ir primicijos Marijampolėje
Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl tikybos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo Sakramentams
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje
Panevėžio vyskupijos Caritas velykiniai renginiai
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 04 20)
Šv. Juozapo kunigų seminarijos gyvenimo kronika
Vilniaus kunigų seminarijos auklėtinių piligrimystė į Romą
Velyknakčio ir Velykų rytmečio pamaldos Kauno arkikatedroje
Didysis penktadienis: Kryžiaus kelio procesija Kaune
Krizmos Mišios Kauno arkivyskupijoje
Didysis ketvirtadienis Telšių vyskupijoje
Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Telšių vyskupijos 80 metų sukaktis ir vyskupo A. Vaičiaus jubiliejus
Atidaryta fotografijų paroda „Vilnius – Gailestingumo sostinė“
Trakų bažnyčiai sugražintas titulinio paveikslo aptaisas
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje baigėsi ALFA kursas
Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės paminėtos Kėdainiuose
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo rekolekcijų diena Kaune
Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas Šiaulių vyskupijoje
Apie Popiežiaus Jono Pauliaus II pirmąsias mirties metines Kaune
Balandžio 1-2 d. Šakiuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas
Kauno kunigų seminarija pakvietė Kryžiaus kelio apmąstymui (2006 03 30)
Molėtuose vyko Caritas savanorių rekolekcijos (2006 03 25)
Gavėnios savaitgalis Šeimos centrų savanoriams Vilkaviškyje
Kaišiadoryse vyko seminaras – rekolekcijos tikybos mokytojams (2006 03 18)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 03 08)
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 03 20)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2006 03 14)
Kaišiadoryse konferencijoje tikybos mokytojams pristatyta naujoji Katalikų tikybos programa (2006 03 14)
Gavėnios seminaras jaunimui Kaišiadoryse (2006 03 10-11)
Gavėnios susitikimas sielovados bendradarbiams Kaune (2006 03 07)
Ukmergėje pašventintas naujasis dekanato centras (2006 03 03)
Suskambo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios varpas (2006 03 04)
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2006 02 28)
Marijampolės savivaldybės valančiukų šventė (2006 02 24)
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
2006 vasario 28 d. mirė monsinjoras, Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas teologijos daktaras Petras PUZARAS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 02 22)
Paskyrimas Šiaulių vyskupijoje
„Draugystės mugė“ parapijų vaikams ir jaunimui Kaišiadoryse
Akademinės sielovados aptarimas Kauno kurijoje
Kunigų šventimai Vilkaviškio katedroje (2006 02 12)
Seminaras „Krikščioniškosios antropologijos pagrindai tikybos mokyme“ Kaune
Švč. Sakramento nuolatinių adoruotojų susitikimas su dr. Egle Laumenskaite Kaune (2006 02 05)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 02 01)
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2006 m. sausis)
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2006 01 31)
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Kaune
Kun. J.Zdebskio atminimui skirtas vakaras Kaune (2006 01 27)
Sielovados popietė apie Krikšto sakramentą Kauno arkivyskupijos institucijų bendradarbiams (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Vilniuje (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Jonavoje (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Šakiuose (2006 01 22)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras „Darbas su jaunimu Bažnyčioje“ Vilniaus kunigų seminarijoje (2006 01 15-17)
Kaišiadorių vyskupijai įšventinti keturi diakonai (2006 01 14)
Panevėžyje vyko pirmasis Katalikų tikybos programos sklaidos seminaras „Žmogus krikščioniškoje antropologijoje“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt