Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kryžių Kalno atlaidai
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla „Atsiliepk“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kaunas išlydi šv. Teresėlės relikvijas (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos keliavo Kauno gatvėmis (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Marijampolėje (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne (FOTO)
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų šventimai Panevėžio vyskupijoje
Šiaulių vyskupija šventė 10-ties metų jubiliejų
2007 m. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Marjampolėje iškilmingai paminėtos Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 20-osios metinės
Nauji paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius šv. Teresės relikvijas išlydėjus
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės viešnagė Telšių vyskupijoje (+FOTO)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos baigė piligrimystę Kauno arkivyskupijoje
Pirmosios šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Kauno arkivyskupijoje dienos (FOTO)
Šv. Teresės relikvijos iš arkikatedros bazilikos iškilmingai palydėtos į Prisikėlimo bažnyčią
Arkivyskupijos diena minint globėją šv. Joną Krikštytoją
Jaunųjų ministrantų šventė Kaune
Iškilmės Baltriškėse
Šv. Teresėlės relikvijos pasitiktos Kaune
Šv.Teresėlės relikvijos pradėjo kelionę Kauno arkivyskupijoje
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Jubiliejinis Šiaulių vyskupijos renginys Joniškyje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Vilkaviškio vyskupijoje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Vilkaviškio vyskupijoje (FOTO)
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Devintinės Šiauliuose
Kauno II dekanato ir Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvoje
Įkurtas Prienų dekanatas
Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinės ir vyskupijos Sielovadininkų suvažiavimas Vilkaviškyje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Šiaulių vyskupijoje (FOTO)
Dar iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO2)
Devintinių procesija Kaune
Palangos bažnyčiai 100 metų (iš Vatikano radijo)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šeimų šventė Pažaislyje
Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Panevėžio vyskupijoje
Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje
Šiauliai pasitiko šv. Teresėlę rožių lietumi
Ekumeninė Sekminių šventė Šiauliuose
Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
Lazdijų dekanato Jaunimo dienos Meteliuose
Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO)
Iš šv. Teresėlės relikvijų pilgrimystės Vilniuje (foto)
Renginiai Kaune laukiant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų
Šiaulių vyskupijos jubiliejinis renginys Kelmėje
Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Bažnytinės vaikų muzikos festivalis „Mes Dievo vaikai“ Kairiuose
Moksleivių konkursas „Kelkis eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17,19) Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Panevėžio vyskupijoje įsteigta Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Panevėžio vyskupijos Suosto parapijos bažnyčios konsekravimas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauniečiai paminėjo Gyvybės dieną
Seminaras jaunimui „Jūsų kūnas yra šventovė“ Kaišiadoryse
Vakaras Kaune apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumą
Velykinė šventė vaikams „Kristus prisikėlė – džiaukimės, aleliuja!“ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje
„Gerosios Naujienos diena“ jaunimui Lazdijuose
Kun. R.Šalčiūnas šventė kunigystės 50-čio jubiliejinę sukaktį
Atsinaujinimo diena Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl Nedzingės bažnyčios vargonų išgriovimo
Maldos pusryčiai Kauno kurijoje
Pašventinta Rasų kalėjimo koplyčia Vilniuje
Didysis Velykų tridienis Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Panevėžio vyskupijos jaunimo rekolekcijos Utenoje
Mokslinė konferencija „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“ Telšiuose
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susikaupimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Kunigystės šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu IVANAUSKU Kaune
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS viešnagė Kylio (Vokietija) mieste
Kaišiadorių vyskupijos 2006 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
KEC seminarai apie vidinį išgydymą Kaune
Gavėnios seminaras jaunimo aktyviesiems Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl kun. K. Dvarecko elgesio
Kunigas Kęstutis Dvareckas atleistas iš pareigų
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS spaudos konferencija apie Kauno arkivyskupiją 2006 metais
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Palaidotas kunigas Juozapas LUNIUS
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt