Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jubiliejaus iškilmė Šiluvoje. Padėka už Evangelijos Žinią
Jaunimo ir šeimų diena Šiluvoje
Dievo žodžio šventė Šiluvoje
Katalikiškųjų bendruomenių diena Šiluvoje
Kunigų ir vienuolių diena Šiluvoje. Piligrimų centro pašventinimas
Prasidėjo didieji Šiluvos atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Telšių vyskupijos kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos Lectio divina maldos grupių susitikimas
Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Laisvės dienos minėjimas Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose
Kauno arkivyskupijos jaunųjų ministrantų stovykla Kaulakiuose
Kauno arkivyskupijos Caritas 20-mečio šventė Pažaislyje
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Vasaros renginiai Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir vaikams
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Pasikeitimai Šiaulių vyskupijoje: šventimai, kunigų paskyrimai, nauja parapija
Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto atstovai
Šaukėnų miestelis Žolinę pasitiks minėdamas 510-uosius metus
400 m. jubiliejus Užvenčio parapijoje
Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Kaišiadorių vyskupijoje paminėta šv. Brunono kankinystės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktis
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo Marijampolėje kronika
Šv. Brunono iškilmingas minėjimas Kauno arkikatedroje
Panevėžyje paminėtas Gyvjo rožinio draugijos atkūrimo 30-metis
Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus Vilkaviškio vyskupijoje apžvalga
Kauno kurijoje pasirašytas keturšalis susitarimas saugesniam kelių eismui užtikrinti
Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių dienos Molėtuose
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai ir Kunigų metų pradžia Šiaulių katedroje
Kaišiadoryse vyko dekanato jaunimo dienos
„Kairos“ rekolekcijos Kauno arkivyskupijos mokytojams
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus pabaigos iškilmės Vilkaviškio katedroje
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Kryžių koplyčia paskelbta Vilkaviškio vyskupijos diecezine šventove
Kaišiadorių vyskupijos kunigai „Kunigų metus“ pradėjo bendra malda ir konferencija
Kaune iškilmingai paminėta arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena ir pradėti Kunigų metai
Truskavoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos koplyčia ir rekolekcijų namai
Devintinių procesija ir iškilmės Kaune
Sekminių vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga
Paminėta Telšių vyskupijos dangiško globėjo diena
Tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis Žemaičių Kalvarijoje
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos maldos susitikimas Guronyse
Renginys procesijos dalyvėms ir adorantėms Kaišiadoryse
Vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Vilkaviškio vyskupijos maldos grupių susitikimas Marijampolėje
Jaunimo lyderių seminaras Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos 2008 m. statistiniai duomenys
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Konferencija Marijampolėje „Krikščionybė tūkstantmetėje Lietuvoje“
Šiauliuose vyko 26-asis Šv. Velykų muzikos festivalis
Kaune konsekruota Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčia
Gyvybės dienos minėjimas Žagarėje
Caritas 20 metų veiklos minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Malda už pašaukimus drauge su Kauno kunigų seminarijos bendruomene
Paminėta Gyvybės diena Kaišiadorių vyskupijoje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Telšių vyskupijoje
Šiauliuose surengta konferencija Pasaulinės gyvybės dienos proga
Kauno arkivyskupijoje lankėsi Drezdeno vyskupijos Jaunimo centro komanda
Velykų Vigilija ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
Pirmą kartą Kryžiaus kelio pamaldos vyko Marijampolės miesto gatvėmis
Didysis penktadienis Vilniuje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus keliaus eisena Jonavos dekanate
Didžiojo penktadienio Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje ir Kryžiaus kelio eisena mieste
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kovo 28 d. Tytuvėnų bažnyčioje pristatytas „Tytuvėnų piligrimų centras“
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų gavėnios susikaupimo vakaras
Susitikimas su „Sniego gniūžtės“ koordinatoriumi Marijampolėje
Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Parapijų aktyviųjų susitelkimo diena Kaišiadoryse
Kaišiadoryse švęsta vyskupijos globėjo šventė
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šv. Kazimiero jaunimo šventė Vilniuje
Caritas seminaras savanoriams Kaišiadoryse
Kun. Justino Lapio gimimo metinių minėjimas šv. Jurgio parapijoje Šiauliuose
Maldos akcija Jurbarke
Šv. Kazimiero iškilmė Kauno arkikatedroje
Evangelizacinė programa jaunimui Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje Kaune
Žemaičių Kalvarijoje pašventintos naujosios Telšių vyskupijos šeimos centro patalpos
Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos Carito metinė konferencija
Amžinybėn iškeliavo kan. mons. jubil. Kazimieras Gaščiūnas
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pašventinti restauruoti vargonai
Vilniaus arkikatedroje pašventinti 7 kunigai
Šv. Valentino dienos renginys jaunimui Kaune
Eidamas 96 metus mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos (Pn) altaristas jubil. kun. Juozas Bagdonas
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Pristatyti Dubingių parapijos bažnyčios statybos projektai
Grabnyčių pamaldos ir padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą Kauno arkikatedroje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt