Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl Gyvojo rožinio maldos ir draugijos
Jiezne paminėtos kun. B. Bulikos 20-osios mirties metinės
Telšių vyskupo kvietimas į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Vilkaviškio vyskupo laiškas pradedant apaštalo Pauliaus 2000-uosius Jubiliejinius metus
Šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų šventė Šiluvoje
Šiauliuose pristatytas naujos bažnyčios ansamblio projektas
Pašventinta Jūrės miestelio Dievo gailestingumo koplyčia
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Diakonų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Malda už Vilniaus miestą
Rekolekcijų namų atidarymo šventė Guronyse
Kaišiadorių vyskupijos chorelių šventė, vykusi Birštone
Kaune vyko arkivyskupijos Eucharistinis kongresas
Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė
Įsteigta Vilniaus šv. Filipo Nerio oratorija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Caritas seminaras Alksnėnuose
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčiai 100 metų
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos jaunimas dalyvavo „Friedensgrund“ projekte Vokietijoje
Kauno arkivyskupo ir Raseinių r. mero spaudos konferencija Šiluvoje
Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupas sudarė naują Kunigų tarybą
„Kairos” rekolekcijos Šiaulių vyskupijos jaunimo atstovams
Vilniaus arkivyskupas lankėsi VPU Istorijos fakultete
Kunigų rekolekcijos Trinapolyje
Kunigų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas Vilkaviškyje tema „Vertybių krizė“
Guronyse pašventinti Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namai
Viešpaties kančios pamaldos Kauno arkikatedroje ir Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis
Viešpaties vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikatas dėl klaidinančios informacijos esą kard. A. J. Bačkis pritaria Santarvės rūmų Panevėžyje statybai
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje
Jonavoje įsteigta nauja Šv. apašt. Jono parapija
Kauno arkivyskupijos „Carito“ ataskaitinė konferencija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Aleksoto ir Prienų dekanatų ministrantų diena
Vysk. Eugenijus BARTULIS. Dievo Motinos M. Marijos jubiliejinių metų paskelbimo dekretas
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Ligonių diena Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulietės pedagogės S. Jonės Juozapaitytės dvasingumas iki šiol gyvas
Renginys jaunimui „Ir kas ta meilė?“ Kaišiadoryse
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro darbuotojų piligrimystė į Šiluvą
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo šventė Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS Ganytojiškasis laiškas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejinių metų skelbimo proga
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilkaviškyje
Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
Padėkos ilgametėms caritietėms savanorėms šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro Širvintų (dekanato) skyrius veiklos 10-tmečio sukaktis
Religinės poezijos skaitovų ir piešinių konkursai – Vilkaviškio katedros dešimtmečiui
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių diakonato šventimai
Vilkaviškio vyskupijos jaunųjų dainorėlių šventė
Kunigų ugdymo konferencija Kaune
Diakonų šventimai Panevėžio vyskupijoje
Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Šeimų šventė Marijampolėje
Keturių šalių - Kaišiadorių, Magdeburgo, Hradec Králové, Murcia – vyskupijų Jaunimo centrų draugystė
Trijų Karalių dovanos Šiaulių vyskupijos šeimoms
Šventimai Šiaulių katedroje
Adventiniai ir kalėdiniai Kardinolo Audrio Juozo Bačkio apsilankymai
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kalėdinis koncertas Kaišiadorių katedroje
Kūčių vakarienė vargšams ir ligoniams Kaune
Kaišiadoryse Kalėdų šventės išvakarėse įteikti Popiežiaus apdovanojimai
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ kalėdinis kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius
Kaišiadorių vyskupijos Caritas jaunųjų savanorių seminaras
Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
Kauno arkivyskupijos kunigų prieškalėdinis susitikimas
Advento rekolekcijos Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2007 12 05)
Šv. Barboros atlaidai Žagarėje
Adventinis jaunimo susibūrimas Kaišiadoryse
Telšiuose paminėtos vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 120-osios gimimo metinės
Kardinolo A. J. Bačkio susitikimai per Aušros Vartų atlaidus
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2007 11 27)
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susitikimas (2007 11 26)
Kražių skerdynių minėjimas (2007 11 24)
Kauno arkivyskupijoje paminėta Negimusio kūdikio diena
Konferencija Marijampolėje katechetams apie italų parapinės katechezės patirtį
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2007 11 14)
Kauno arkivyskupijos katechetikos centre – metodinių darbų paroda Šiluvos Jubiliejui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt