Kun. Valentino Virvičiaus laidotuvės
Kauno I dekanate paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis
Tikybos dėstymo 20-mečio Lietuvoje paminėjimas Jonavos dekanate
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Vakaras jaunimui su Pilnų namų bendruomenės broliais Kaune
Respublikinė pradinių mokyklų konferencija Šiaulių „T. Benedikto Andruškos mokykloje“
Kaišiadorių vyskupo laiškas vyskupijos tikintiesiems Gavėnios pradžiai
Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Malda už Lietuvos žmones Šiluvoje
Marie Maquaire seminarai šeimoms Kaune
Kauno medicinos universiteto klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Ligonių diena Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje
Vilniaus arkivyskupas aplankė ligonius
Surengtas seminaras dvasininkams Vilniuje
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos posėdis kurijoje
Kunigų konferencijoje Kaune – šiuolaikinės jaunimo kultūros specialistas kun. B. Domergue iš Prancūzijos
L. Visockas įšventintas diakonu
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos atstovai jaunimo susitikime Poznanėje (Lenkija)
Viešpaties paaukojimo šventykloje iškilmės Kauno arkikatedroje
Diakonų šventimai Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupijos savanorių susitelkimo diena Guronyse
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Renginys jaunimui „Kas aš esu?..“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Paskelbtos Padėkos už laisvę metų šventimo gairės Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Malda už laisvę ir jos kovotojus Kauno bažnyčiose
Šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Mažųjų Kalėdos Kauno bažnyčiose
Informacija apie kunigų skyrimus ir įšventinimus Kauno arkivyskupijoje
Kalėdų šventė Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijoje
Kaišiadorių vyskupas lankėsi pas LR Ministrą pirmininką
Radviliškyje pašventintas Parapijos socialinių paslaugų centro kertinis akmuo
Piligrimų centro biuro Tytuvėnuose atidarymas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto “Aqua” susikaupimo diena
Telšių vyskupo kalėdinis žodis
Kalėdinė arkivyskupijos institucijų darbuotojų agapė
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos susirinkimas kurijoje
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos jaunimui ir jų vadovams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Birštone vyko advento susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Marijos diena Šiluvoje: kvietimas į atsivertimą ir solidarumą
Kelmės rajone - Šaukėnuose, Adventas pasitiktas giesme
Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Pirmasis „Artumos“ skaitytojų klubo susitikimas Marijampolėje
Parapijinės katechezės seminarai Alytuje ir Marijampolėje
Apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje
Biblijos diena Šiauliuose
Jaunimo vakaras apie adventą Kaune
Ukmergės dekanato kunigų susitikimas su policijos darbuotojais
Vaikų piešinių „Dievo ženklai mano gyvenime“ konkursas Marijampolėje
Marijampolėje prasidėjo teologijos žinių pagilinimo metai
Molėtų ir Stakliškių dekanatuose paminėtas Caritas veiklos Lietuvoje atkūrimo dvidešimtmetis
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo renginys „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas kviečia kartu gilintis į Kryžiaus slėpinį
Šiauliuose viešėjo apaštalinis nuncijus
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ įgyvendina naują projektą slaugos ir sielovados srytyje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ naujųjų mokslo metų pradžia
Mokymai Vilkaviškio vyskupijos karitiečiams
Baigėsi Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių ugdymo seminarai su „Xpand“ konsultantais
Evangelizacijos tūkstantmečio paminėjimas Šiauliuose
Marijampolėje vyko susitikimas su mokyklų vadovais
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Sidabrave neužmirštamas kunigas P. Masilionis, statęs gyvąją Bažnyčią
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro 15 metų įsikūrimo šventė-konferencija Kaune
Dievo tarnaitės A. Dirsytės minėjimas Šiauliuose
Šiauliuose vyko vyskupijos jaunimo dienos
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė
Amžinybėn palydėtas iškilus išeivijos dvasininkas prelatas Jonas Petrošius (1921-1951-2009)
Nauja Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Policijos ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena Šiluvoje
Kaišiadorių vyskupas viešėjo Magdeburgo vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jubiliejaus iškilmė Šiluvoje. Padėka už Evangelijos Žinią
Jaunimo ir šeimų diena Šiluvoje
Dievo žodžio šventė Šiluvoje
Katalikiškųjų bendruomenių diena Šiluvoje
Kunigų ir vienuolių diena Šiluvoje. Piligrimų centro pašventinimas
Prasidėjo didieji Šiluvos atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Telšių vyskupijos kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos Lectio divina maldos grupių susitikimas
Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Laisvės dienos minėjimas Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose
Kauno arkivyskupijos jaunųjų ministrantų stovykla Kaulakiuose
Kauno arkivyskupijos Caritas 20-mečio šventė Pažaislyje
Žolinės atlaidai Pažaislyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt