Iškilminga Kunigų metų pabaiga Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio katedroje švenčiant šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę užbaigtas kunigų metų Vilkaviškio vyskupijoje šventimas
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje
Telšių vyskupas kviečia tikinčiuosius atvykti į 2010 m. Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigų metų uždarymas Panevėžio vyskupijoje
Kunigų metų užbaiga Kaišiadorių vyskupijoje
Pas Viešpatį išlydėtas kan. Juozas Gražulis
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Piligriminis žygis į Kryžių kalną už vaikus ir Devintinės Šiauliuose
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmės Kauno arkikatedroje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Paskutinio skambučio šventės Kauno bažnyčiose
Vilniuje konsekruota nauja bažnyčia
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Sutvirtinimo sakramento teikimo datos Vilniaus arkivyskupijoje 2010 metais
Aptarti Vilkaviškio vyskupijos parapijinės katechezės centro veiklos metai
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Marijampolėje vyko seminaras–konferencija „Jėzus – katechezės širdis“
Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS švenčia 33 kunigystės metus
Šiaulių vyskupijoje pažymėtas tikybos mokymo dvidešimtmetis
„Gyvybės diena" Žagarėje
Šiaulių vyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2010 m. (gegužė–rugpjūtis) Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupo parapijų ir šventovių lankymo bei Sutvirtinimo sakramento teikimo sąrašas 2010 m. (gegužė–rugpjūtis)
Apaštalinio protonotaro, profesoriaus, bažnytinės teisės habilituoto daktaro, jubiliato Vinco Jono BARTUŠKOS laidotuvės Marijampolėje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kaune
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos jubiliejus
Atvirų durų ir maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos-piligrimystė
Velykų Tridienis Vilniuje
Malda už lenkų tautą ir jos žuvusiuosius Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ Ganytojinis laiškas vyskupijos tikintiesiems
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio eisena Kaune
Kristaus kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupo kreipimasis į Šiaulių vyskupijos jaunimą artėjant Lietuvos jaunimo dienoms 2010 m. “Kelkis ir eik” Panevėžyje
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Tikybos mokymo 20 – mečio renginiai Vilkaviškio vyskupijoje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Gavėnios seminarai tikybos mokytojams ir katechetams Vilkaviškio vyskupijoje
Tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Kaune
Apaštalinio nuncijaus arkiv. dr. Luigi Bonazzi konferencija „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“, Kuršėnuose
Šv. Juozapo iškilmės ir evangelizacinis savaitgalis Kėdainiuose
Tikybos dėstymo mokyklose 20-mečio minėjimas Panevėžyje
Kaišiadorių vyskupijos 2009 m. statistiniai duomenys
Atsinaujinimo diena Jonavoje
Panevėžio vyskupo laiškas ruošiantis Jaunimo dienoms
Panevėžio vyskupo laiškas visiems Pedagogams Tikybos mokymo Lietuvos mokyklose dvidešimtmečiui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Padėka Dievui už Lietuvos laisvės dvidešimtmetį Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų konferencija Kaune
Kun. Valentino Virvičiaus laidotuvės
Kauno I dekanate paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis
Tikybos dėstymo 20-mečio Lietuvoje paminėjimas Jonavos dekanate
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Vakaras jaunimui su Pilnų namų bendruomenės broliais Kaune
Respublikinė pradinių mokyklų konferencija Šiaulių „T. Benedikto Andruškos mokykloje“
Kaišiadorių vyskupo laiškas vyskupijos tikintiesiems Gavėnios pradžiai
Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Malda už Lietuvos žmones Šiluvoje
Marie Maquaire seminarai šeimoms Kaune
Kauno medicinos universiteto klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Ligonių diena Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje
Vilniaus arkivyskupas aplankė ligonius
Surengtas seminaras dvasininkams Vilniuje
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos posėdis kurijoje
Kunigų konferencijoje Kaune – šiuolaikinės jaunimo kultūros specialistas kun. B. Domergue iš Prancūzijos
L. Visockas įšventintas diakonu
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos atstovai jaunimo susitikime Poznanėje (Lenkija)
Viešpaties paaukojimo šventykloje iškilmės Kauno arkikatedroje
Diakonų šventimai Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupijos savanorių susitelkimo diena Guronyse
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Renginys jaunimui „Kas aš esu?..“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Paskelbtos Padėkos už laisvę metų šventimo gairės Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Malda už laisvę ir jos kovotojus Kauno bažnyčiose
Šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Mažųjų Kalėdos Kauno bažnyčiose
Informacija apie kunigų skyrimus ir įšventinimus Kauno arkivyskupijoje
Kalėdų šventė Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijoje
Kaišiadorių vyskupas lankėsi pas LR Ministrą pirmininką
Radviliškyje pašventintas Parapijos socialinių paslaugų centro kertinis akmuo
Piligrimų centro biuro Tytuvėnuose atidarymas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto “Aqua” susikaupimo diena
Telšių vyskupo kalėdinis žodis
Kalėdinė arkivyskupijos institucijų darbuotojų agapė
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos susirinkimas kurijoje
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos jaunimui ir jų vadovams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt