Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. liepa
Liepos 13-oji Šiluvoje: pasitikėti Dievu, visada vedančiu į išgelbėjimą
Kauno arkivyskupijos mokytojų ir katechetų vasaros konferencija: žengiant Dievo pedagogikos žingsniais
Vilkaviškio katedros ketvirčio amžiaus jubiliejus – su padėkomis statytojams ir linkėjimais šventovei
Arkivyskupas pakvietė pokalbiui apie saugios aplinkos Bažnyčioje vaikams užtikrinimą
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-07
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Vilniaus arkivyskupijos atstovai lankėsi Berlyno arkivyskupijoje: svarbu kurti bendrystę
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje (2023 m. birželis)
Kauno arkivyskupijos Carito birželio susitikimai ir iniciatyvos
Budavonėje nukankinti kunigai prisimenami maldomis ir eilėmis
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-30
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė arkikatedroje – su Kauno arkivyskupijos dekanais
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje (2023 m. birželis)
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (2023 m. birželis)
Arkivyskupijos globėjo dieną įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu už tarnystes bendruomenėse
Misionierių užkalbintas miestas: per muziką ir dailę, liudijimą ir šlovinimą – link Kūrėjo
Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai (2023 m. birželis)
Misijų susitikimai Kaune: meilė ir viltis turi likti stiprios!
Trečiadienio malda arkikatedroje – už šeimas ir sužadėtinių atsakingą pasirengimą Santuokos sakramentui
Nuolatinių diakonų šventimai: Viešpaties palankumo ženklas Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmės procesija Šiauliuose (videoįrašas)
Maldoje su Caritu priimta kandidatų į nuolatinius diakonus priesaika
Posėdžiavo Telšių katedros kapitula
Piligriminio kelio bendrystė suartino mokytojus ir katechetus
Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. birželis
Devintinių procesija Panevėžio miesto gatvėmis
Susitikime su arkivyskupu tarnystės metus apžvelgė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiai
Jaunimo malda Kauno arkikatedroje už savo bendraamžių tikėjimo kelionę
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-08
2023 metų birželio 7 d. Vilniaus arkivyskupijoje diakonams ir kunigams įteikti paskyrimai
Vilniaus arkivyskupijoje – keturi naujai įšventinti diakonai
Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas: švenčiame Viešpaties pašaukimo slėpinį!
Piligrimystė į Žemaičių Kalvariją
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. birželis
Telšių vyskupijos globėjo šventė
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos amžinųjų įžadų šventė
Sutvirtinamųjų diena Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupo palaiminimas mokslo metus užbaigiantiems Pal. Jurgio Matulaičio Montesori mokyklos vaikams ir mokytojams
Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliais Kaune žygiavo beveik 60 dalyvių!
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje – malda už Sinodą Bažnyčioje
Kauno I dekanato kunigų konferencija apie dvasininko vaidmenį modernėjančioje visuomenėje
Dekanato šeimų šventė Raseiniuose: kelių kartų bendrystės džiaugsmo sodas
Apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą
Telšių vyskupą aplankė Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai
Sutvirtinamųjų piligrimystės: padėkos „Užtvirtink“ dalyviams, savanoriams, kunigams
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime vyko diskusijos tema „Postmodernią aplinką ir šiuolaikinę parapiją“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro programa moterims „Aš ir mano širdis“
Malda Kauno arkikatedroje už šeimų tikėjimo kelionę ir jaunuolių pašaukimą į kunigystę
Jubiliejinių metų vyskupo vizitacija Plateliuose
Vilkaviškio vyskupijos parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-05-12
Kunigų konferencijoje – ekologinio sąmoningumo, parapinės katechezės bei kiti sielovados klausimai
Malda su Caritu už šventą darbą vaikų gerovei, už įtėvius ir globėjus
Sutvirtinamieji šturmavo Žemaičių Kalvariją
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievas žino mūsų skausmus ir džiaugsmus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-04-28
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – sunkesni kunigiškosios tapatybės klausimai
34-asis Carito gimtadienis: netikėti susitikimai netikėtose erdvėse
Su mokytojų malda paminėtos Kauno arkikatedros konsekracijos metinės
Vilniaus arkivyskupijos Caritas skelbia apie 2022 m. veiklą
Seminaras tikybos mokytojams rengiantis darbui pagal naująsias mokymo programas
Pirmosios vyskupo Sauliaus Bužausko šv. Mišios su kurijos bendradarbiais
Ministrantų savaitgalis Telšiuose ir Žemaičių Kalvarijoje
Balandžio 29 d. Vilniaus arikatedroje diak. Edvard Rynkevič šventimai į kunigystę
Vyskupo Dariaus Trijono homilija šv. Mišiose švenčiant 50 metų jubiliejų
Malda Kauno arkikatedroje už šeimas ir ištikimos meilės liudijimą pasauliui
Padėka už kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystę
Kaune minint Adelės Dirsytės gimtadienį – naujai pasakojama šventumo istorija
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-04-19
Didįjį šeštadienį Šiaulių katedroje buvo teikiami sakramentai šešiems katechumenams
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | Dievo Gailestingumo savaitė
Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu pasidalyta su benamystę bei kitokį vargą patiriančiais
Marijos diena Šiluvoje: velykinės žinios pamokos
Padėkos Mišios Molėtų bažnyčioje – už atliktus istorinės reikšmės darbus
Balandžio 14 d. Vysk. Lino OFM konsekracijos metinės
Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje: nauji tikėjimo broliai ir seserys mūsų Bažnyčios šeimoje
Kryžiaus Kelias Senvagėje (Panevėžys)
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelyje – Kauną lankiusio šv. Jono Pauliaus II maldos tekstai
Kančios liturgijos maldavimai: ir už tuos, kurie Kristaus nepažįsta
Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Šv. Mišios Viešpaties vakarienei atminti Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Telšių katedroje
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. balandis
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | šv. Velykų belaukiant
Vysk. D. Trijonio homilija Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišiose
Paskutinės vakarienės Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Šv. Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos šv. Mišiose su broliais kunigystėje: Viešpaties pateptieji
Aliejų šventinimo Mišios Vilkaviškio katedroje
Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje atidengtas šv. Barboros altorius
ARTĖJA DIDŽIOJI SAVAITĖ – KRISTAUS KANČIOS, MIRTIES IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS. Jėzaus meilės priminimas kojų plovimu bei jo Kryžiaus kelias Kauno centre
Seminaras su charizminio atsinaujinimo lyderiais: ir sunkiais laikais su Šventąja Dvasia – tik į priekį!
Carito projektas „Bausmės šešėlyje“ – teikti pagalbą įkalintų asmenų artimiesiems
Kauno arkivyskupijos 2022 m. statistikos, finansų ir veiklos apžvalga
Restauruota Telšių katedros sakykla
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-31
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt