Caritas įgyvendino arkivyskupijos bendradarbių institucinų gebėjimų stiprinimo programą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2022 m. gruodis
Kalėdų aštuondienyje – malda už prisiimančius Bažnyčios misiją ugdyti jaunimą
2022 m. Kalėdos: Dievo artumo džiaugsmas ir paguoda šių dienų karo įtampose
Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato Carito „Sriubos“ valgykloje
Padėka jauniesiems Kristaus meilę liudijantiems arkivyskupijos savanoriams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija užbaigiant jubiliejinius „Kronikos“ ir kalendorinius metus
Adventinis Telšių vyskupo apsilankymas Klaipėdoje
Prieššventinį metą – ganytojų padėkos dirbantiems arkivyskupijos pastoracijos misijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21
Kauno arkivyskupijos Caritas į metinį susitikimą pakvietė pataisos namų socialinius darbuotojus
Kalėdų belaukiant dovana Kaunui – oratorija „Mesijas“
Susikaupimo vakare su arkivyskupu – globėjų ir įtėvių šeimos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-15
Adventinis Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2022 12 13)
Kalėdinės dirbtuvėlės Vilkaviškyje
Įšventintas naujas kunigas tarnauti Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Socialinis centras „Betanija“ švenčia 30 metų jubiliejų
Panevėžio katedroje Nuolatinių diakonų lektoriaus ir akolito skyrimai
Adventinis Susikaupimo vakaras su jaunimu ir Dievo Motinos komandų šeimomis
Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams
Telšiuose atidaryta sakralinio meno ekspozicija
Maldos pusryčiai Mažeikiuose
Kauno ir Raseinių jaunimas savęs pažinimo programoje „Mano kompasas“
Jubiliejinė sukaktis Specialiuosiuose globos namuose
Vilniaus arkivyskupo žinios | 2022-12-07
Šilutėje prie šv. Kryžiaus bažnyčios atidarytas daugiafunkcinis centras
Telšių vyskupijoje pasauliečiai paskirti šv. Komunijos dalintojais
Adventiniai Susikaupimo vakarai Kauno arkikatedroje kviečia į šventą laukimą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25
Advento metą sielovados bendradarbiai pradėjo ieškodami atsparumo krizėms ir stiprybės savo tarnystėms
Tūbausių bažnyčios jubiliejus
Telšių vyskupijos Caritas savanorių šventė
Arkivyskupo Kęstučio padėkos malda su kurijos bendradarbiais
Malda už gyvybės kultūrą ir mokytojus, kuriuos sutikome savo tikėjimo kelionėje
Lygiai prieš 10 metų vyskupu įšventintas dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
Palaiminimų diena jaunimui Telšiuose
Lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai minėjo Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus mirties 76-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: malda už brolius amžinybėje ir kunigiškosios tapatybės apmąstymai su t. Amedeo Ferrari OFM
Malda ir susitikimas su sužadėtiniais, besirengiančiais Santuokos sakramentui
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis
Malda už Carito bendradarbius ypač tarp nuteistųjų, už nusikaltusius ir nukentėjusius asmenis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – pasidalijimas apie kunigiškojo kelio grožį bei sunkumus
Jurbarko dekanato Caritas ieško galimybių pakviesti naujus savanorius
Seminaras ugdytojams: kaip būti atsparesniems iššūkiuose ir krizėse
Atgarsiai iš jaunimo susitikimo „Mano tikėjimo kelias“
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus
Vėlinių šv. Mišios: Bažnyčia primena, jog mirusiesiems reikia mūsų maldų
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28
Mokytojų ir katechetų susibūrimas maldai Kauno arkikatedroje – už ryžtą drąsiau sėti Dievo žodį
Telšių vyskupijos dekanų tarybos posėdis Mažeikiuose
Ministrantų diena Telšiuose
Parapijų bendradarbių seminaras deramai liturgijos skaitovų tarnystei
Atnaujinta Telšių vyskupijos Jaunimo dvasios vadų taryba
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2022 m. spalis)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-21
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje naujai aptarti pastoracijos akcentai
Bažnyčios tarnautojų seminare-susitikime – „kitoks laikas“
Trečiadienio malda už Dievo „projektą“ – šeimas bei kvietimas budėti: laiko daug neturime
Pal. Karolio Akučio relikvijų sutikimo iškilmė Alytuje
Telšių vyskupijos dvasininkams rūpėjo Dievo namų apsauga
Telšių vyskupijos jaunimo savanorių savaitgalis Telšiuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-14
Seminaras maldos grupių vadovams apie Jėzaus komunikaciją ir kaip sutikti žmones savo bendruomenėse
Spalio 13-osios paraginimai Šiluvoje: džiugiai liudyti ir stovėti mūru maldoje bei tiesoje
Malda už karitatyvinės ir socialinės misijos bendradarbius bei visus stokojančius
Bažnyčių zakristijonų Atsinaujinimo diena su tėvu jėzuitu
Kauno arkivyskupijos Caritas su LSMU mokslininkais tarptautinėje konferencijoje sutelkė į pagalbą sergantiems epilepsija: matyti žmogų, o ne ligą
Caritas Tarptautinei benamystės dienai: susitikti ne su stereotipu apie žmogų, o su juo pačiu
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-07
Paskirtas naujas Telšių vyskupijos katedros kapitulos kanauninkų pirmininkas
Seminare parapijų referentams – komunikacijos treniruotė
Jaunimo įkvėpimas – maldos ir pasimatymo laikas su ganytoju
Darbą pradėjo naujasis Kauno arkivyskupijos ekonomas
Metinė kauno arkivyskupijos Carito konferencija: „išversti“ Evangeliją į meilės kalbą
Telšių vyskupijoje policija švenčia profesinę šventę
Maldos vakaras „Jei tiki, kad Dievas gali... “ – šlovinimo laikas su angelais ir šventaisiais
Piligriminės Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30
Naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Sielovados bendradarbių Eucharistijoje – malda už šeimas ir tarnaujančius jų gerovei
Vyskupo Jono Kaunecko viešnagė Telšiuose
Spalio 2 d. naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Piligriminė kelionė šv. Jono Pauliaus II keliais
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23
Naujų katechezės metų impulsai susitikime su parapijų katechetais
Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16
RENOVABIS viešnia Telšių vyskupijoje
Pasikeitimai Telšių saleziečių bendruomenėje
Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių katechumenato centrų atstovų susitikimas
Kaltinėnų parapijos senelių globos namų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-09
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai mokslo metus pradėjo Lazdijuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-02
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt