Evangelizacinė akcija „Šviesa naktyje“ Panevėžyje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Devintinių iškilmė Panevėžyje
Birželio mėnesio naujienos Panevėžio vyskupijoje
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams „Aš Bažnyčioje“
Kryžių šventovėje – tradiciniai šventųjų Petro ir Povilo atlaidai
Per šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę Kauno arkikatedroje į kunigus įšventintas Andrius Končius
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Budavonės miške nukankintų Vilkaviškio vyskupijos kunigų atminimui
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vyskupijos globėjo šventė Vilkaviškio katedroje
Vilkaviškio vyskupas R. Norvila susitiko su marijonų generaliniu vyresniuoju
2014 m. birželio įvykių kronika Telšių vyskupijoje
Birželio 1-osios popietę Klaipėdoje vyko Klaipėdos ir Palangos miestų stačiatikių bendruomenių organizuota maldinga eisena „Už gyvybę“
Per Šeštines Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje į kunigus įšventintas Andrius Bakstys
Kaune baigėsi Sužadėtinių programos savanorių mokymai
Sekminių žygis į Šiluvą
Sekminių šventė Kryžių šventovėje
Sekminių išvakarėse Kauno arkikatedroje beveik 100 žmonių priėmė Sutvirtinimo sakramentą
Kupiškio bažnyčia šventė šimtmetį
Vilniaus arkivyskupijos dekanatų pertvarkymas
Nauji Vilniaus arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Šiauliuose tradiciškai minėta Vaikų gynimo diena
Tėvo diena Šiaulių vyskupijoje
Seminaras „Krikščioniškoji filosofija dorinio ugdymo pamokose“ Marijanpolėje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Miesto misijų susitikimas su kun. Pauliumi Vaineikiu OFM kavinėje ir maldos vakaras
Paragaudžio kaime paminėti kryžių naikinimo įvykiai
Marijos Apsilankymo atlaiduose Vilkaviškio katedroje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkiv. P. Lopez Quintana
Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimo diena Žagarėje
Misijos jaunimui „apie pašaukimą šeimai...“ Vilkaviškio vyskupijoje
Šiaulių vyskupas dalyvavo Joniškio žemės ūkio mokykloje vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje skirtoje šeimos ir vaikų sveikatos metams
Šeimų šventė „Dora ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“ Gruzdžiuose
Pasišventusių našlių asociacijos narės davė skaistybės įžadus
Alytaus dekanato šeimų šventė
Šeimų šventė Lūginėje
Marijampolėje prisimintas vyskupas Vincentas Brizgys
Katekizmo viktorinos IV-ų klasių moksleiviams „Jus aš draugais vadinu“ finalinis renginys Marijampolėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkikatedroje įšventinti trys kunigai
Seminaras mokytojams su Gabriele Kuby „Šiandienos iššūkiai formuojant vyriškumo ir moteriškumo tapatybę“ VDU Katalikų teologijos fakultete
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vakaras jaunimui „Mano gyvybė – mano reikalas?“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos pradinukų viktorinos „Irkis į gilumą“ finalas
Kunigų ugdymo konferencijoje aptartos parapijų atnaujinimo ir naujosios evangelizacijos galimybės
Naujamiestyje vyko bažnyčios bokštų pašventinimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kun. Juozo Zdebskio minėjimas Šlavantuose
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2014 05 12)
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 vadovų susitikimas Marijampolėje
Kauno arkikatedroje palaimintas šv. Jono Pauliaus atvaizdas
Balandžio 9 d. Kupiškio kultūros centre vyko diskusija tema „Savižudybės. Ką galime ir turime padaryti“
Renginys Šakiuose popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga
Konferencija Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos proga Kaune
Šiaulių vyskupas su piligrimų grupe dalyvavo sekmadienio kanonizacijos iškilmėse Romoje
Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Kaune šv. Velykos – naujai statomoje bažnyčioje
Panevėžio vyskupijoje paskirti ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune
Kristaus Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Didysis ketvirtadienis Vilkaviškio katedroje
Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Marijos diena Šiluvoje: sekime Sopulingąją Motiną jos Sūnaus kančios keliu
Ekstraordinariniai Komunijos dalytojai Vilkaviškio vyskupijoje
Pranešimas apie tragišką nelaimę Marijampolės bazilikoje
Vakaras jaunimui „Smegenų plovimas: ar viskas, ką matau, girdžiu ir skaitau, yra skirta man?“ Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos 2013 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras ir Laisvos visuomenės institutas pristatė kampaniją „Šeima - Europos turtas!“
Šiaulių vyskupijos kurijos rekolekcijos
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro dvidešimtmetis
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos mokytojams Baltriškėse
Dar vienas susitikimas su kunigu Kauno „Sadutės“ kavinėje
Ligonių diena Šiluvoje
Lietuvos kariuomenės ordinariatas organizavo seminarą krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ar dirbančioms šeimoms
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas
Seminaras mokytojams apie šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo sistemą Kaune
Kovo 17 d. vyko Panevėžio vyskupijos vargonininkų ir chorų vadovų susitikimas su vysk. Lionginu Virbalu SJ
Malda už šeimas piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje Kėdainiuose
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 03 18)
Šv. Jono Bosko relikvijos sutiktos Kaišiadoryse
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų ir Aleksoto dekanatų kunigų susirinkimai
Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė Šiaulių vyskupijoje
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Šv. Jono Bosko relikvijos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Šv. Jono Bosko relikvijos Marijampolėje
Seminaras katechetams „VI ir IX įsakymai: kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“ Kaune
Šv. Jono Bosko relivijų pagerbimas Vilniaus arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Įspūdžiai iš šv. Kazimiero atlaidų Panevėžio katedroje
Į Vilnių atvyko šv. Jono Bosko relikvijos
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt