Apaštalinio protonotaro, profesoriaus, bažnytinės teisės habilituoto daktaro, jubiliato Vinco Jono BARTUŠKOS laidotuvės Marijampolėje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kaune
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos jubiliejus
Atvirų durų ir maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos-piligrimystė
Velykų Tridienis Vilniuje
Malda už lenkų tautą ir jos žuvusiuosius Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ Ganytojinis laiškas vyskupijos tikintiesiems
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio eisena Kaune
Kristaus kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupo kreipimasis į Šiaulių vyskupijos jaunimą artėjant Lietuvos jaunimo dienoms 2010 m. “Kelkis ir eik” Panevėžyje
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Tikybos mokymo 20 – mečio renginiai Vilkaviškio vyskupijoje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje
Gavėnios seminarai tikybos mokytojams ir katechetams Vilkaviškio vyskupijoje
Tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Kaune
Apaštalinio nuncijaus arkiv. dr. Luigi Bonazzi konferencija „Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“, Kuršėnuose
Šv. Juozapo iškilmės ir evangelizacinis savaitgalis Kėdainiuose
Tikybos dėstymo mokyklose 20-mečio minėjimas Panevėžyje
Kaišiadorių vyskupijos 2009 m. statistiniai duomenys
Atsinaujinimo diena Jonavoje
Panevėžio vyskupo laiškas ruošiantis Jaunimo dienoms
Panevėžio vyskupo laiškas visiems Pedagogams Tikybos mokymo Lietuvos mokyklose dvidešimtmečiui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Padėka Dievui už Lietuvos laisvės dvidešimtmetį Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų konferencija Kaune
Kun. Valentino Virvičiaus laidotuvės
Kauno I dekanate paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis
Tikybos dėstymo 20-mečio Lietuvoje paminėjimas Jonavos dekanate
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Vakaras jaunimui su Pilnų namų bendruomenės broliais Kaune
Respublikinė pradinių mokyklų konferencija Šiaulių „T. Benedikto Andruškos mokykloje“
Kaišiadorių vyskupo laiškas vyskupijos tikintiesiems Gavėnios pradžiai
Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Šv. Valentino diena KITAIP Kaune
Malda už Lietuvos žmones Šiluvoje
Marie Maquaire seminarai šeimoms Kaune
Kauno medicinos universiteto klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Ligonių diena Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje
Vilniaus arkivyskupas aplankė ligonius
Surengtas seminaras dvasininkams Vilniuje
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos posėdis kurijoje
Kunigų konferencijoje Kaune – šiuolaikinės jaunimo kultūros specialistas kun. B. Domergue iš Prancūzijos
L. Visockas įšventintas diakonu
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos atstovai jaunimo susitikime Poznanėje (Lenkija)
Viešpaties paaukojimo šventykloje iškilmės Kauno arkikatedroje
Diakonų šventimai Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupijos savanorių susitelkimo diena Guronyse
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Renginys jaunimui „Kas aš esu?..“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Paskelbtos Padėkos už laisvę metų šventimo gairės Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Malda už laisvę ir jos kovotojus Kauno bažnyčiose
Šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Mažųjų Kalėdos Kauno bažnyčiose
Informacija apie kunigų skyrimus ir įšventinimus Kauno arkivyskupijoje
Kalėdų šventė Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijoje
Kaišiadorių vyskupas lankėsi pas LR Ministrą pirmininką
Radviliškyje pašventintas Parapijos socialinių paslaugų centro kertinis akmuo
Piligrimų centro biuro Tytuvėnuose atidarymas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto “Aqua” susikaupimo diena
Telšių vyskupo kalėdinis žodis
Kalėdinė arkivyskupijos institucijų darbuotojų agapė
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos susirinkimas kurijoje
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos jaunimui ir jų vadovams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Birštone vyko advento susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Marijos diena Šiluvoje: kvietimas į atsivertimą ir solidarumą
Kelmės rajone - Šaukėnuose, Adventas pasitiktas giesme
Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Pirmasis „Artumos“ skaitytojų klubo susitikimas Marijampolėje
Parapijinės katechezės seminarai Alytuje ir Marijampolėje
Apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje
Biblijos diena Šiauliuose
Jaunimo vakaras apie adventą Kaune
Ukmergės dekanato kunigų susitikimas su policijos darbuotojais
Vaikų piešinių „Dievo ženklai mano gyvenime“ konkursas Marijampolėje
Marijampolėje prasidėjo teologijos žinių pagilinimo metai
Molėtų ir Stakliškių dekanatuose paminėtas Caritas veiklos Lietuvoje atkūrimo dvidešimtmetis
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo renginys „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas kviečia kartu gilintis į Kryžiaus slėpinį
Šiauliuose viešėjo apaštalinis nuncijus
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ įgyvendina naują projektą slaugos ir sielovados srytyje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ naujųjų mokslo metų pradžia
Mokymai Vilkaviškio vyskupijos karitiečiams
Baigėsi Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių ugdymo seminarai su „Xpand“ konsultantais
Evangelizacijos tūkstantmečio paminėjimas Šiauliuose
Marijampolėje vyko susitikimas su mokyklų vadovais
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt