Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – liturgijos žinių atnaujinimas
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
II seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų zakristijonams „Grožis ir jaukumas bažnyčioje“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos jaunimo sielovados aktualijos
Gailestingumo jubiliejaus konferencija Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje: nesvyruojančio Marijos tikėjimo pavyzdys
Paskaitos „Vilkaviškio vyskupijos istorija“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos šeimos centras kviečia palaikyti iniciatyvą „Už blaivią“ piliečių parašais keičiant Alkoholio vartojimo įstatymą
Sužadėtinių rengėjų mokymai apie krikščionišką požiūrį į lytiškumą
Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu
Šv. Mišios su nuteistaisiais: visada turėti viltį
Velykų sekmadienio rytmečio pamaldos Kauno arkikatedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio procesija Kaune nešant miestui Gailestingosios meilės žinią
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: „Sustokime šalia Marijos po Jėzaus kryžiumi.“
Paskutinės vakarienės Mišiose Kauno arkikatedroje – kojų plovimo apeigos
Praktinės veiklos seminaras tikybos mokytojams „Socialumas žaidžiant“
Krizmos Mišiose pažadus atnaujino Vilniaus arkivyskupijos kunigai
Į aliejų šventinimo šv. Mišias Šiaulių katedroje susirinko visi vyskupijos kunigai
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje: „Jėzus nori per mus nešti Gerąją naujieną“
Šiaulių vyskupijos kurijoje Didžioji savaitė pradėta rekolekcijomis
Kunigų rekolekcijos Šiluvoje su misionieriais iš Slovakijos
Jaunimo piligriminė kelionė „Atrask gailestingumą“ po jubiliejines šventoves Lietuvoje
Ugdymo seminaras parapijų vargonininkams
„Jaunimo šviesos” bendruomenės (Prancūzija) misijos Šiauliuose
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su archeologu ir filosofu doc. dr. Mindaugu Bertašiumi
Kauno arkivyskupijos „Carito“ vadovų susitikimuose pasidalyta tarnystės patirtimi ir planais
Kauno kunigų seminarijos Kryžiaus kelio malda drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomene ir arkivyskupijos Jaunimo centru
Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena - kovo 19-ąją
Kūrybos ir muzikos vakaras su padėka Dievui už talentus ir meilę
Švč. Sakramento adoruotojų diena „Pastačiau gailestingumo sostą žemėje“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Kovo 11-osios Maldos pusryčiai Tytuvėnuose
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Šiauliuose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos gavėnios rekolekcijos Marijampolėje
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras apie sužadėtinių evangelizaciją Kaune
Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičiuose kovo 4-ąją
„24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkimas
Seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų referentėms iš mokymų ciklo „Kaip pamatyti Bažnyčios veidą“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro savanorių ir aktyvių šeimų gavėnios rekolekcijos
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vyskupo Rimanto Norvilos 25 metų kunigystės jubiliejus Vilkaviškyje
Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo diena
Lazdijų dekanato karitiečių ataskaitinis susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojų Susikaupimo diena Kulautuvoje
Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ ataskaitinė konferencija
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie gailestingąjį Bažnyčios žvilgsnį į išsituokusius
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į Dievo Gailestingumą
Minint Pasaulinę ligonių dieną – malda LSMU Kauno klinikose ir naujos koplyčios pašventinimas Kauno klinikinėje ligoninėje
Kauno arkivyskupija vėl kviečia į Šv. Valentino dieną KITAIP – „Meilės nuotykis 3x77“ „Žalgirio“ arenoje
Pelenų dienos liturgijoje Kauno arkikatedroje – kvietimas į gailestingumą malda, išmalda ir pasninku
Malda už ligonius ir medikus LSMU ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Natūralaus šeimos planavimo seminaras Vilkaviškyje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkime aptarta veikla ir Gailestingumo jubiliejaus darbai
Pašvęstojo gyvenimo metai įtekėjo į Gailestingumo metus
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2016 m. sausis–vasaris)
Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktoriaus paskyrimas
2016 vasario 2 d. kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos pagrindinėje Šventovėje iškilmingai užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai
Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia parapijas į gavėnios gailestingumo akcijas
Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumeninės pamaldos Kaune švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeninės pamaldos Šiaulių katedroje
Naujojo provincijolo ir kitų brolių pranciškonų apsilankymas Šiaulių vyskupijos kurijoje
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Seminaru „Aš – misionierius (!?)“ pradėtas susitikimų ciklas Misijų dienų parapijose koordinatoriams
Vilniuje paminėta Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
Apie 20 tūkstančių gailestingumo darbų — iš Gailestingumo namelio Katedros aikštėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską
Diakono šventimai Kaišiadoryse
Malda už tautas ir Tautų popietė minint Migrantų ir pabėgėlių dieną Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie priklausomybes išsamiai ir su patirtimi
Diakono šventimai Panevėžyje
Sausio 13-tosios minėjimas Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta 2015 m. sielovadinė veikla Kauno mieste ir ateities perspektyvos
Šventojo Rašto seminaras tikybos mokytojams „Jobo knyga: prasmės klausimo galia pervesti per „Skausmo Žemę“
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų darbuotojų metų veiklos aptarimas su vyskupu
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Susitaikinimo sakramentą
Kalėdų šventės „Betanijoje“
Pirmieji kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje Gailestingumo metais
Jubiliejinių Gailestingumo metų Šeimų šventė „Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė“ Šiauliuose
Padėka Dievui už praėjusius metus Kauno arkikatedroje
Šventosios Šeimos sekmadienį – malda už šeimas Kauno arkikatedroje ir šeimų šventė
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro darbuotojų adventinė popietė
Vilniuje pasirašytas memorandumas dėl savižudybių prevencijos
Per Telšių vyskupijos dvasininkų Kūčias pagerbti du garbūs jubiliatai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt