Naujuosius metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Biblijos pažinimo seminaru
Jaunieji Kauno piligrimai dalyvavo Emanuelio bendruomenės susitikime Budapešte
Institucijų darbuotojai bendra malda pradėjo Naujus metus
2017-ieji Kauno arkivyskupijoje
Restauruoti vertingi Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių paveikslai
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunuolius drauge sutikti naujuosius metus
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimas Šeduvoje
Diakono šventimai Šiaulių katedroje
Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje – su nauja Dievo meilės žinia
Šv. Kūčių vakarienė kartu su Kauno miesto stokojančiais
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų Kūčių agapė
Arkivysk. L. Virbalo homilija švenčiant Eucharistiją su sielovados bendradarbiais
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija
Betliejaus taikos ugnis pasiekė Šiaulius
Kunigų konferencijoje – apie Kalėdas kaip Dievo prakalbinimą ir žmogaus atsivėrimą
Vaikinų savaitgalis „Kitoks laikas“ Pranciškonų vienuolyne Klaipėdoje
Adventiniame šeimų susitikime – „Apie ištikimybę ir ne tik...“
Kalėdinis VA Carito „Dienoraštis“
Padėkos vakaras jauniesiems savanoriams
Šviesos miestelį aplankė arkivyskupas L.Virbalas
Kauno I dekanato Carito adventinė popietė
Seminaras sužadėtinių grupių vadovams
Laukiant šv. Kalėdų – Kauno ARKOS bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių šventė BičiulAUKIME
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos – Šiaulių vyskupijos globėjos – iškilmė
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO adventinis sveikinimas
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos
Jaunimo atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
Vidinio išgydymo popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37)
Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą arkikatedroje – Dievo Motinos komandų palaiminimas
Kunigų susirinkime kalbėta apie Gender ideologiją
Aukštųjų mokyklų bendruomenių susitikimas Kauno kurijoje apie krikščionio misiją akademinėje erdvėje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Šeimos centre
Kviečiame užsukti į Benamio prakartėlę
Kauno I dekanato kunigams pristatyti bažnytinio meno kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
ALFA kurso baigiamoji šventė Jaunimo centre
Talentų vakaras su ARKOS bendruomenės bičiuliais Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados posėdis
Besibaigiančius pal. Teofiliaus Matulionio metus vyresnių klasių mokiniai baigė svarstymais apie laisvę ir auką
Dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijos apie brandų dvasingumą
Seminaras Kaune „Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie lytiškumą be moralų“
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Šv. Cecilijos šventės proga – arkivyskupo padėka parapijų vargonininkams ir chorvedžiams
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija apie maldą
Sužadėtinių rengėjų mokymai Šeimos centre
Advento idėjos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupijos kunigų kasmėnesiniame formacijos susirinkime buvo minimos ir 130-osios vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės
Konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“
Merginų savaitgalio rekolekcijos „Kitoks laikas“
Pasaulinę vargstančiųjų dieną – artimui tarnaujančių organizacijų ir bendruomenių malda ir susitikimas Kaune
Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose
Kauno kunigų seminarijos malda Aušros Vartų atlaiduose
Piligrimystėje į Aušros Vartų atlaidus – malda už Kauno arkivyskupiją
Vargonininkų seminaras apie giedojimą liturgijoje
Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejaus paminėjimas Raseiniuose
Šiauliečiai vyko parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų į Kaišiadoris
Jaunimo vadovų seminaras
Carito kvietimas skirti vieną valandą savo laiko
Kunigų susirinkime – Bažnyčios socialinis mokymas ir Carito tarnystės
Vilniaus Katedros Tremtinių koplyčioje stovės Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūra
Seminaras parapijų referentėms apie komunikaciją ir informaciją
Konferencija „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“ Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – mokymai Sutvirtinimui rengiančioms parapijų komandoms
Bazilijonų ordino 400 metų jubiliejaus renginiai
Pal. Teofiliaus metų Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje
Šiaulių vyskupas pašventino atnaujintą Užvenčio kapinių koplyčią
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų šv. Mišios
Ugdymo programą baigia ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – malda už mirusius dvasininkus, pažintis su brolių karmelitų tarnyste
Seminaras bažnyčių puošėjams apie prakartėlių įrengimą
Kunigų susirinkime – pažintis su vyskupu nominatu ir Tribunolo darbo pristatymas
Dėl ugdymo įstaigų Pilaitės mikrorajone
Seminaras maldos grupių vadovams apie maldą Biblijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Pokyčiai Telšių vyskupijos katedroje
Evangelizacijos mokyklos savaitgalis Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos piligrimai išvyksta į Lietuvos dieną Fatimoje
Kauno I dekanato parapijų šeimų vadovų susitikimas
VA „Caritas“ paramos koncertas kviečia padėti vaikams užgauti
Rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose
Dekanų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai diecezinėje Kryžių Šventovėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Kaišiadoryse
Kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei Vilkaviškio katedroje
Kauno arkikatedros parapijos Atsinaujinimo dienoje – pranešimai ir liudijimai apie Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie diskusijas Bažnyčiai užduodamais „kritiniais“ klausimais viešojoje erdvėje
Apie atsinaujinimo dieną Panevėžyje
Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė Šeduvoje
Šiaulių vyskupas laimino karius, išlydimus į tarptautinę misiją Malyje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2017 m. rugsėjis)
Mons. Algirdas Jurevičius paskirtas palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi
Kauno arkivyskupijos moksleivių žygis į Šiluvą pėsčiomis „Ateikite ir pamatysite“ (plg. Jn 1, 39)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie rengimą sakramentams
Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas apygardos prokuratūroje apie kovą su prekyba žmonėmis ir kita nusikalstama veika
Prieš naujus mokslo metus Vilkaviškio tikybos mokytojai ir katechetai susitiko tradicinėje Rudens konferencijoje
Kalbėta apie švietimo įstaigų situaciją Vilniuje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt