Susitikimas šeimoms „Sutuoktinių gyvenimo ypatumai“ Kaune
Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas „Gyvybė – didžiausia vertybė“ Vilkaviškyje
Šv. Mišios armėnų genocido aukoms paminėti
Šiaulių dekanato jaunimo diena
Šlovinimo vakaras Kaune su malda už popiežių Pranciškų
Mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Carito programoje – epilepsija sergančiųjų fotografijų paroda
Kelmės dekanato jaunimo diena Kražiuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija – apie Suaugusiųjų katechumenato programą
Kun. Gabrielius Satkauskas – naujai įšventintas Vilniaus arkivyskupijos kunigas
Jaunimo diskusijose „Gilyn“ – apie dvasinių patirčių ieškojimą
Vysk. Darius Trijonis aplankė Vilniaus pataisos namus
Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai
Šlovinimo vakaras Jaunimo centre
Kunigų konferencijoje – pasirengimo popiežiaus vizitui bei jaunimo sielovados aktualijos
Dėl Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebono
Parapijų sielovados bendradarbių rekolekcijos Palendriuose
Parapijų pastoracinių tarybų seminaruose – mintys, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą
Kauno arkivyskupijos muziejuje atidaryta paroda „Nedingę: išsaugoti bažnytinės dailės kūriniai“
Apie artėjantį Popiežiaus vizitą – Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime
Kauno I dekanato (miesto mokyklų) pradinukų viktorinoje „Irkis į gilumą“ – III etapo nugalėtojai
Maldos vakaras Jaunimo centre
Iškilmė Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatuose
„Parapija XXI amžiuje“ – konferencija Tverų parapijos 400 metų jubiliejaus proga
Velyknaktis arkikatedroje: „Leiskimės į gyvenimo kelionę su Prisikėlusiuoju“
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune: „Jėzus mums brangus. Mes Jį paliudijome.“
Kristaus Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelias Šiaulių miesto gatvėmis Didįjį Penktadienį
Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios Šiaulių katedroje
Įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje: „Imk, valgyk ir gyvenk.“
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: „Esame patepti ir siunčiami“
Krizmos Mišiose Vilniaus arkikatedroje – kvietimas kunigams į tarnystę
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Institucijų darbuotojų Susikaupimo diena
Kauno I dekanato Caritas Gavėnios rekolekcijos
Seminaras tikybos mokytojams „Genetika ir gyvybės vertė“
Solidarumo akcijoje už persekiojamus krikščionis – malda ir raudona šviesa užlieta Kristaus Prisikėlimo bazilika
Šlovinimo vakare Jaunimo centre – 100 jaunuolių
Susitikimas Joniškyje
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis arkikatedroje: „Esame kviečiami rinktis Jėzaus kelią“
Kauno I dekanato kunigų Susikaupimo diena
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Diakonų ir kunigų skyrimai (2018 m. kovas) Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkikatedroje įšventinti du diakonai
Jaunimo kūrybos vakaras
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiluvoje ir Kaune vyko seminarai parapijų pastoracinių tarybų nariams
Kovo 11-ąją – malda už Lietuvą Kauno arkikatedroje
Seminaras „Tėvai ir vaikai“: priimti, mylėti ir laukti vaisių
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie komunikaciją ir Šv. Mortos grupę
Kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus?
Jaunimo sielovados bendradarbių susitikimuose – pasirengimas jaunimo sielovados forumui
Antrajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – Šventosios Dvasios tema
Kauno arkivyskupijos metinė Caritas konferencija
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras apie bažnyčių puošybą gavėnios ir Velykų laiku
Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams
KAJC veikla baigiantis vasariui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikime „Apie dvasingumą šeimoje“ – kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Sužadėtinių rengėjų mokymuose – krikščioniška lytiškumo samprata
Seminaras parapijų referentėms apie dokumentacijos tvarkymą bei parapijas medijose
Lietuvos valstybės šimtmečio šventimas Telšiuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie šių dienų sielovadą ir jos iššūkius parapijų kunigams
Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas – homilija „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!“
40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija Lietuvos šimtmečiui
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune
Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas Pelenų dieną (video)
Pasaulinė ligonių diena Šiaulių vyskupijoje
Kaune atsisveikinta su a. a. vysk. Juozu PREIKŠU
„Marijos radijo“ padėkos Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste
Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos
Padėka pašvęstiesiems Kristaus Paaukojimo šventėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje
VA Carito Laikinuosiuose namuose veiklą pradeda Priklausomybių konsultacinis punktas
Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ Šeimos centre
Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Caritas susikaupimo dienos
Sužadėtinių grupių vadovų mokymai
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime svarstyta apie bažnytinių bendruomenių svarbą
Ekumeninės pamaldos Kaune
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Besidomintiems misijomis parapijose – susitikimas su misionieriais tėvais redemptoristais iš Slovakijos
Naujas susitikimų ciklas „Žvelkime į Evangelijas plačiau“ sužadėtinių grupių vadovams
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – artėjančio Lietuvos šimtmečio paminėjimo aktualijos bei šių metų sielovados planai
Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Dievo Tarno kun. Pranciškaus Budrio minėjimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptarti pastoraciniai klausimai
Moksleiviai dalyvavo kūrybinio dailyraščio konkurse „Geroji žinia“
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai
Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta šeimų sielovada
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 74-ųjų kankinystės metinių minėjimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt