Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas
Pašilaičiuose baigta statyti katalikiška ugdymo įstaiga
Italas monsinjoras Vilniaus arkivyskupijai dovanos šv. Kazimiero paveikslą
Suskaitmeninta dalis Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygų
Pradedant naujus mokslo metus – misionieriškas padrąsinimas arkivyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Panevėžio vyskupijos Caritas atkūrimo 30-mečio šventė Krekenavoje
Mokslo metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Alytuje
Šv. Roko atlaidai Kaimelio šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
Laisvės dienos minėjimas Sukilėlių kalnelyje
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį – padėkos už laisvę kelias į Šiluvą
Kalvarijos parapijos Caritas veiklos 30-mečio jubiliejus
Žolinės šventė pas brolius pranciškonus Vilniuje
Žolinės iškilmė Trakuose
Mirė kunigas Juzef Narkun (1957 – 1982 – 2019)
Žolinė Pažaislyje – su žvilgsniu į dangų ir į Gražiosios Meilės Motiną
Dvasininkų piligrimystė į Kališo Šv. Juozapo šventovę Lenkijoje
G. kan. Edmundo RINKEVIČIAUS laidotuvės
Šv. Ignaco iškilmė Šiauliuose
Prasidės Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros atnaujinimo darbai
Palaiminimų šeštadienis Palangoje (video)
Kaune atsisveikinome su mons. Vincentu JALINSKU (1925–1958–2019)
Diak. Raimundo Zimkos kunigystės šventimai Panevėžio katedroje
Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė „Kai meilė budi”
Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Ministrantų stovykloje vasaros keliais vedė popiežiaus Pranciškaus šūkis „Jokio labirinto – į kelionę!“
Kauno arkikatedroje – diakonų šventimai ir malda už inauguruotąjį Prezidentą
Nauji kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Stovykloje „Esi vertas daugiau“ – popiežiaus mintys Lietuvos jaunimui ir daugiau kaip šimtas dalyvių
Normundo Figurino diakonystės šventimai
Nauji skyrimai (gegužės, birželio mėn.) Šlaulių vyskupijoje
Pasaulinė kunigų šventėjimo diena
Iškilmės Šiaulių katedroje
Malda už miestą prie Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos atvaizdo
Nauji skyrimai (birželio mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Devintinių procesija Panevėžio mieste
Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai
Šiaulių vyskupas vyko į šventę Pakražantyje
Arkivyskupijos dieną – apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Devintinių procesija Šiaulių miesto gatvėmis
Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas
Devintinių iškilmėse – procesija su Kristumi į Kauno gatves
Misijų bendrystės ir šlovinimo džiaugsmas su Evangelizacijos mokykla
Kaune tęsiasi Misijų savaitgalio susitikimai
Misionierių susitikimas ir pirmasis Miesto misijų vakaras
Akademinės sielovados bendradarbių susitikime – pasiekimų džiaugsmas ir planai
Kauno arkivyskupijos Carite – savanoriškos veiklos mokymai parapijų Caritui ir jaunimui
Palaiminimų šeštadienis Tauragėje (video)
Šiaulių vyskupas dalyvavo Šeduvos gimnazijos 100-mečio šventėje
Šėtoje minint Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines tėviškę paženklino koplytstulpis
Paminėtas Vilkaviškio vyskupijos Caritas 30-metis
Kunigų kongregacijos sekretorius lankėsi Kryžių kalne
Pradėtas pasirengimo laikas ypatingajam Misijų mėnesiui. Susitikimo dalyviams – svečio iš Vatikano sveikinimas
Vasaros savaitgalį susitikime Miesto misijų renginiuose!
Sekminės Kryžių šventovėje
Katechumenatas arba suaugusių asmenų ruošimas sakramentams Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai mokslo metus baigė edukacinėje stovykloje „Malonės dovanos“
Ekumeninės Sekminės Šiauliuose
Garsiosiose Veprių Kalvarijose – atsiliepimas į popiežiaus skelbtą Maldos minutę už taiką
Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų
Jėzuitų misijos 450 m jubiliejui skirta Kauno I dekanato kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Vyskupo Kęstučio Kėvalo Pastoracinis Laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems
Jauniausia arkivyskupijoje Šv. Jono Pauliaus II parapija įspūdingo kryžiaus pašventinimu pradėjo naują bažnyčios statybos etapą
Kauno II dekanato parapijų Carito bendradarbių susirinkimas
Kunigų susirinkime – apie Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejų
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Nuolatinio diakonato kaip Bažnyčios tarnystės stiprinimo bei kitos aktualijos arkivyskupijos kunigų konferencijoje
Šv. Mišios arkikatedroje abiturientų Paskutinio skambučio proga
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM pasitikimas Kretingos bažnyčioje (video)
Kaune atsisveikinome su vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu OFM (1925–1952–konsekr. 1984–2019)
Palaiminimų šeštadienis Šilutėje (video)
Kauno arkivyskupijos Carite aptarta, kaip stiprinti parapijų vaikų dienos centrus
Švč. Sakramento bažnyčios atvertoje erdvėje – šv. Mišios daugiau kaip po pusės amžiaus
Maldos ir prisiminimų vakaras Kaune Jeanui Vanier (Žanui Vanjė) atminti
Atvirų vartų šventė pažinčiai su Kauno kunigų seminarija
Pašaukimų savaitės Kaune susitikimas su studentais
Įvyko pirmasis šiemet Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos tarybos posėdis
Kauno I dekanato mokytojams pristatytos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės asmenybės
Konferencija Kaune: kaip įveiksime totalitarinį palikimą – vergystės dvasią?
Seminaras sielovados bendradarbiams su dr. Katerina Lachmanova: „Dievas nuostabius darbus daro per silpnus žmones.“
Kunigų susirinkime kalbėta apie „fake news“
Nauji skyrimai (gegužės mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Konferencija akademinėms bendruomenėms apie krikščionišką atsaką į nekrikščioniškas praktikas
Padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju
Piligriminis žygis į Kryžių kalną
Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje „Gyvybė – didžiausia vertybė“
Jaunimo iniciatyva surengta Gyvybės dienos akcija
Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes
Per Atvelykį atidengta Gailestingumo durų plyta Kaišiadorių katedroje
Pašventinti naujieji Balbieriškio bažnyčios vargonai
Prisikėlimo džiaugsmas šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali...“
Velykinis ALELIUJA ir katechumenų Krikštas arkikatedroje
Velyknakčio pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Didįjį penktadienį Kaune – kelias paskui Viešpaties kryžių
Kryžiaus kelias Berčiūnuose
Paskutinės vakarienės Mišios ir Viešpaties pagarbinimas arkikatedroje (pn)
Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios Šiaulių katedroje
Krizmos Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt