Kauno gimtadienyje – Kauno Bažnyčia! Džiaugsmas melstis, švęsti ir liudyti
Malda už Kauno abiturientus: kad išlaikytų ir meilės egzaminą
Giesmių pynė Marijai
Senosios Įpilties koplyčios jubiliejus
Telšiuose pristatyta popiežiaus žinia kunigams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-23
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia susipažinti su 2023 metų veiklos ataskaita
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: natūralaus šeimos planavimo, pasirengimo 2025 m. Jubiliejui aktualijos
Šiaulių katedroje pristatyta šv. Motinos Teresės iš Kalkutos relikvija
Martyno Ruzgaus diakono šventimai vyko Alantoje
Nepilnamečių apsaugos situacijos Vilniaus arkivyskupijoje apžvalga
Akmenės šv. Onos parapijoje duris atvėrė atsinaujinę parapijos namai.
Šeimų ir sužadėtinių malda arkikatedroje: mūsų ištikimybė – sekimas Dievo ištikimybe
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-17
Jaunųjų karitiečių startas Kauno arkivyskupijoje
Diakono šventimai Kauno arkikatedroje: kai Viešpats išsirenka, o žmogus atsiliepia
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-10
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-05-07)
Piligriminė Telšių vyskupijos dvasininkų kelionė Lenkijoje
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2024 m. gegužė)
Piligrimystės dviračiais už mamas: perduodant meilės estafetę
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-05-03
Jaunimas atidarė piligrimystės Žemaičių Kalvarijose sezoną
Šv. Mišios už negimusius kūdikių ir jų palaikų laidotuvės Daušiškių kapinėse
Telšių vyskupijos kunigai domėjosi lietuvių sielovada užsienyje
Nuolatinio ugdymo konferencijoje Kaišiadorių vyskupijos kunigams kalbėjo kunigas prof. teol. dr. Zdzisław Józef KIJAS OFMConv, Palaimintojo Teofiliaus bylos postulatorius
Gyvybės dienos malda ir bėgimas Kauno maratone – už meilę, šeimą, gyvybę
50 jaunų krikščionių priėmė kvietimą susitikti pašaukimų šeimai renginyje „Ateik į pasimatymą!“
Alfa kursų užbaigimo šventė Utenoje
Trečiadienio maldoje – moksleivių tikėjimo ugdytojų padrąsinimas
Kauno I dekanato kunigų susirinkime kunigystės tema – kardinolo Sigito Tamkevičiaus pasidalijimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-25
Pašaukimų sekmadienį nuo Jėzuitų iki Prisikėlimo šventovių nutiestas viltingas Šviesos kelias
Kaune paminėta Vilties mokytoja Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė (1909–1955)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-19
Kunigų konferencijoje pristatyta 2023 m. Kauno arkivyskupijos finansinė bei statistinė padėtis. Tarp sielovados aktualijų – gaivinama atmintis apie arkivyskupijos istoriją
Vilniaus arkivyskupiją elektros energija aprūpins dar viena saulės elektrinė
Malda už šeimų bei iniciatyvų joms palaikyti palaiminimą
Kauno arkivyskupija: reaguojant į žurnalistinio tyrimo „Neleisk mūsų gundyti. Tęsinys“ paskelbtą informaciją apie kun. R. Ramašauską
Trečiadienio malda Kauno arkikatedroje už CARITO misiją Lietuvoje jau 35-erius metus
Telšių vyskupijos dvasininkų sinodinių diskusijų dekanatuose vaisiai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-10
Palaiminti Giraitės bažnyčios pamatai: ji stovės ant Galilėjos akmens
Telšių vyskupas lankė jubiliatus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-04-04
Velykiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Velykų sekmadienio rytmetys – su Prisikėlimo liudijimu už šventovės durų
Velyknaktyje Kauno arkikatedroje – sveikinimas naujai pakrikštytiesiems ir visiems Velykų žmonėms
Vyskupas aplankė Šiaulių vyskupijos bažnyčias
Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Didįjį penktadienį – paskui Jėzaus kryžių Kauno gatvėmis su vaikais ir jaunimu
Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: Jėzus ant kryžiaus mirė už visus
Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje
Paskutinės Vakarienės Mišios Panevėžio katedroje
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje: iš Viešpaties meilės mokantis pasitarnauti ir pasidalyti
Krismos Mišios Telšių katedroje: Kunigo atgaiva – ne žvejyba ar medžioklė
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: Dievo Dvasiai naujai atgaivinant, sustiprinant ir įkvepiant
Didžiojo ketvirtadienio – Krizmos Mišios Vilkaviškio katedroje
Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių Susikaupimo diena su Evangelijos pagal Joną (17 sk.) egzegeze
Telšių vyskupo apsilankymas progimnazijoje
Verbų sekmadienis Kauno arkikatedroje: sekime Viešpatį Jo keliu
Vyskupo Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-21
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apsvarstytos Sinodo temas
Gavėnios rekolekcijos arkikatedroje: veikti šiuo metu reiškia ir sustoti
Gavėnios rekolekcijos arkikatedroje su Carito bendradarbiais: Dievas nepavargsta nuo mūsų
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-14
Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji
Marijos diena Šiluvoje su mintimis apie atsivertimą – sugrįžimą prie Kristaus
Telšių vyskupas susitiko su merais
Prienuose įvyko dekanato sutvirtinamųjų susitikimas
Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-07
Gavėnios rekolekcijos Kauno arkikatedroje su jaunimu: ar trokštame naujo pasaulio?
Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių Susikaupimo diena keliaujant Gavėnios kelionę
Rekolekcijose kunigai paniro į Šventąją valandą
Šv. Kazimiero relikvija Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Kauno senamiestyje palaimintas Carito Humanitarinės pagalbos centras
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: ilgas kelias augti meile
Seimo narių susitikimas su Telšių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimo tikėjimo ugdytojais
Pašaukimų ugdymo komandos Kryžiaus kelio malda su Domeikavos jaunimu
Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – civilinės saugos, užsienio lietuvių bei kitos sielovados aktualijos
Rekolekcijos arkikatedroje ir diakono konferencija: Gavėnios kelią keliauti su Jėzumi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-22
Telšių katedroje vyko Katechumenų išrinkimo apeigos
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-15
Valstybinis apdovanojimas minint Vasario 16-ąją – ilgametei Caritas darbuotojai O. Virbašiūtei
Pelenų trečiadienis Kauno arkikatedroje: priimtas gailesčio ir atsivertimo ženklas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-02-13)
Malda už medikus ir ligonius Kauno ligoninėse
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti svarbūs Gavėnios liturgijos aspektai
Pašvęsto gyvenimo diena Baltriškėse
Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-02
Pašvęstųjų procesija Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje
Kristaus Paaukojimo šventė su pašvęstaisiais, gyvenančiais pasaulyje Kristaus būdu
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt