Bažnyčia vykdo gailestingąją Meilę, o ji kuria Bažnyčią
 
 

2013 m. birželio 17 – 22 dienomis Vilniaus arkivyskupijos kunigų grupė viešėjo Vičenzos vyskupijoje, Italija, su tikslu susipažinti su Caritas veikla. Grupę lydėjo Vilniaus arkivyskupijos Carito ir Lietuvos Carito vadovai. Vizito metu buvo aplankyta vargšų valgykla, motinos ir vaiko namai, nuteistųjų bendruomeniniai namai, neįgaliųjų dienos centras, benamių dienos centras, atvirų vartų tarnyba. Vičenzos vyskupijos Caritas būstinėje vyko susitikimai su kunigais, dekanatų Caritas atsakingaisiais, įvairių programų vadovais.

„Caritas tai - pastoracinis instrumentas, skirtas Bažnyčiai, esančiai visuomenės paribyje ar net užribyje. Ši tarnystė skirta ne keliems atsakingiems, bet visai krikščionių bendruomenei. Ji yra Caritas subjektas ir objektas. Ši tarnystė kaip pastoracinis instrumentas yra kelias ir netikinčiam, ieškančiam asmeniui: kitas žmogus, artimas, brolis yra pats didžiausias Dievo sakramentas. O karitatyvinė tarnystė tampa Dievo veido atpažinimo brolyje kelione“ – šiomis įžvagomis dalinosi kunigas Giovanni Sandonà – Vičenzos vyskupijos Caritas direktorius.

Didžiausią nuostabą kėlė įsitraukusių, įsipareigojusių šiai tarnystei savanorių skaičius. Pavyzdžiui, vargšų valgykloje pasikeisdami savanoriauja 450 asmenų, mažiausiai skirdami šiai veiklai vieną dieną per mėnesį. Tai paliudijo ugdymo svarbą: kiekvienas savanoris praeina 18 susitikimų ugdymo programą, o vėliau renkasi formaciją pagal savo tarnystės sritį. Nuoširdus atsidavimas tarnystei vargšams patvirtino: Bažnyčia vykdo gailestingąją Meilę, o ji kuria Bažnyčią.

Ši viešnagė yra dalis kunigų ugdymo(si) projekto, kurį organizuoja Vilniaus arkivyskupijos Caritas.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt