Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

Š.m. gruodžio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko kasmėnesinis kunigų susirinkimas. Jo pradžioje Vilniaus Caritas direktorius L. Kukuraitis pristatė adventinę akciją „Gerumas mus vienija“. Direktorius atkreipė dėmesį, kad prieškalėdinių labdaros akcijų gausoje ši išsiskiria tuo, jog skatina rūpestį stokojančiaisiais padaryti įprasta sielovados dalimi. Kviesdamas aktyviai dalyvauti akcijoje, L. Kukuraitis trumpai apžvelgė praėjusių metų akcijos rezultatus.

Kunigams buvo pristatytas naujasis NT leidimas. Kard. A.J. Bačkis paprašė advento metu tikintiesiems paskelbti ruošiamą Lietuvos vyskupų laišką ir džiaugėsi naujovėmis: prel. A. Rubšio komentarais ir tekstinėmis sąsajomis. T. V. Aliulis MIC trumpai papasakojo šio NT vertimo atsiradimo ir teksto redagavimo istoriją. Taip pat pasidalino LBD planais paruošti vieningą visoms Bažnyčioms NT tekstą.

Gausiai susirinkusiems kunigams kardinolas dar kartą paaiškino Kunigų išlaikymo fondo steigimo tikslą ir privalumus. Dalyvavimas jame yra privalomas visiems arkivyskupijos kunigams, nes tai vienas iš konkrečių būdų realizuoti kunigišką solidarumą ir atsiliepti į Vatikano II Susirinkimo bei Kanonų teisės nurodymus. Fondo valdybos pirmininkas Vilniaus dekanas kun. M. Čeponis pristatė technines detales, atsakė į kunigų klausimus bei bulvarinėje spaudoje iškeltas abejones.

Kitas susirinkimas įvyks 2007 m. sausio 3 d.

-krš-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt