Projektas „Skirtingi keliai į šventumą“ Vilniaus arkivyskupijoje
 
 

Lapkričio mėnesį Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras užbaigė 2005/06 m. vykdytą projektą „Skirtingi keliai į šventumą“. Projektas buvo skirtas Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojams ir mokiniams.

Visuomenėje gyvuoja susiformavęs stereotipas, kad pasiekti šventumą galima tik esant kunigu ar vienuoliu, o šeimoje siekti šventumo neįmanoma. II Vatikano susirinkimas atvėrė naujas galimybes pasauliečiams, pastebi VAKC vadovė L. Jakučionienė. Tikybos mokytojui, atstovaujančiam Bažnyčią, labai svarbu teisingai suvokti pašaukimų esmę.

Šių metų lapkričio 3 d. pasibaigė kvalifikacinė programa katalikų tikybos mokytojams „Skirtingi keliai į šventumą“, kurią vainikavo trečiasis susitikimas, skirtas kunigystės pašaukimui.

Seminaro metu mokytojai turėjo galimybę naujai pažvelgti į savo pašaukimą, atvirai padiskutuoti ir įvertinti šventumo galimybes. Seminaro lektoriai puikiai atskleidė kunigystės pašaukimo esmę: J.Em. kardinolas A.J. Bačkis kalbėjo tema „Vyskupų vaidmuo visuotinėje Bažnyčioje. Vyskupai ir Apaštališkais sostas“, Kunigų seminarijos rektorius kun. lic. R. Šalaševičius ir kun. lic. Ž. Vabuolis skaitė pranešimą „Kunigystė Bažnyčios pasiuntinybėje“. Seminaro pabaigoje dalyviai turėjo unikalią galimybę išklausyti kun. Ž. Kuzino ir kun. M. Butkevič asmeninius liudijimus bei dalyvauti tikybos mokytojo A. Svirbuto vestoje kvalifikacinės programos refleksijoje.

Lapkričio 22 d. nuskambėjo paskutinis akordas konkurse "Šventumas man ir tau", organizuotame patiems mažiausiems projekto dalyviams – I – IV kl. mokiniams. Piešinių konkurso laureatų apdovanojimo ceremonijoje iš 111 darbų buvo pagerbta 12 lauretų ir 5 prizininkai. Tai Vilniaus m. A. Kulviečio vid., Vilniaus m. „Sietuvos“ vid., Vilniaus m. „Žiburio“ prad. ir Vilniaus m. Šeškinės prad. mokyklų mokiniai: Vilma Bacevičiūtė 2 kl., Edgaras Petkus 2 kl., Eglė Rusteikaitė 4 kl., Greta Danauskaitė 2 kl., Austėja Černiauskaitė 3 kl. Po diplomų įteikimo mažieji meninkai buvo palydėti į paslaptingą kelionę Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus link. Ten laureatai „atsiėmė“ savo pagrindinį prizą – viešėjo mokomajame teatre - dirbtuvėje, patys tapo lėlių teatro aktoriais, vaidindami lietuvių liaudies pasaką „Jaučio trobelė“.

Projekto kulminacija tapo konkurso "Šventumas man ir tau" VIII kl. laureatų apdovanojimas „Skalvijos“ kino teatre. Konkurso dalyviai visus metus aktyviai dalyvavę VAKC rengiamose programose, naudodamiesi moderniomis technologijomis, kūrė televizijos, radijo laidas ar leidinius apie tris pašaukimus – šeimą, kunigystę ir vienuolystę.

Ant garbingiausiųjų pakylos buvo pakviesti Vilniaus r. Kalvelių 2 – osios vid., Vilniaus m. M. Daukšos vid. ir Vilniaus m. Senvagės vid. mokyklų aštuntokai, pelnę kompetentingos ir reiklios komisijos simpatijas.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro religinio ugdymo metodininkė R. Kuklienė tikisi, kad šiuo projektu pavyko atskleisti žmogaus pašaukimo esmę.

VAKC bendradarbis Kęstutis Cemnolonskis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt