Konferencija apie šiuolaikinio jaunimo rengimą šeimai Panevėžyje
 
 Spalio 21 d. Panevėžio miesto savivaldybės salėje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio jaunimo rengimas šeimai: patirtis ir uždaviniai“ Konferenciją organizavo Panevėžio šeimos centras kartu su VDU Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centru. Renginyje pranešimus skaitė prelegentai iš Kauno, Vilniaus ir Panevėžio. Konferencijoje dalyvavo ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Sveikinimo žodžiu į konferencijos dalyvius kreipėsi Panevėžio vyskupo generalinis vikaras kun.dr. Robertas Pukenis ir Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas. Konferencijoje įvairiais aspektais gvildenta šiuolaikinio jaunimo rengimo šeimai problematika. Pranešimų turinys įvairavo nuo jaunimo ugdymo klausimų iki pasidalijimo praktine patirtimi dirbant su berniukais ir mergaitėmis atskirai.

VDU profesorius K. Pukelis, skaitęs pranešimą „Lytinis švietimas – Trojos arklys prie pedagoginių vertybių tvirtovės vartų“ teigė, jog reikia labai aiškiai suvokti skirtumus tarp ugdymo ir švietimo, ir pabrėžė pavojus, tykančius pasirinkus švietimo (informavimo) kelią lytiškumo srityje. Pagrindinė jo tezė buvo teiginys, kad įsileidę lytinį švietimą į mokyklas įsileisime „Trojos arklį“, iš kurio plūstels destruktyvi antivertybinė ir vaikus žalojanti informacija.

VDU doktorantė B. Obelenienė apžvelgė įvairias lyčių teorijas. Pasak jos, šiuolaikinė moteris sekuliarios emancipacijos kontekste praranda moteriškumo elementus, todėl netenka ir autentiškos moteriškosios tapatybės.

Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas V. Rudzinskas atskleidė dirbtinai sukeltą terminų painiavą kalbant apie žmogaus gyvybę ir dauginimąsi. Paaiškinęs „reprodukcijos“ termino ribotumą, prelegentas pabrėžė, jog tai netikslus, žmogaus prokreacijai nusakyti netinkantis, iš veterinarijos srities perimtas terminas. Sykiu analizuotos ir vadinamosios „reprodukcinės teisės“. Gydytojo teigimu, šios „teisės“, kaip ir pats „reprodukcijos“ terminas, atsiradusios neleistinai primityviai suvokiant žmogų ir jo vertę, atspindi siaurus sekuliarios visuomenės interesus ir už savęs slepia aiškiai antivertybinę ideologiją.

Konferencijos metu, kaip pagrindinis jos akcentas, netikėtai išryškėjo vyriškosios tapatybės, vyriškumo ugdymo ir darbo su berniukais problematika. Tokį teminį posūkį lėmė kunigo Kęstučio Briliaus MIC pranešimas „Šiandieniniai vaikų rengimo tėvystei aspektai“. Iš karto po pranešimo darbo grupėje, kuriai vadovavo Lietuvos šeimos centro jaunimo programų koordinatorius Saulius Matulevičius, dalytasi darbo su berniukais patirtimi. Kitoje darbo grupėje darbo patirtį su mergaitėmis apibendrino dokt. Birutė Obeleninė. Po to konferencijos dalyviai diskutavo, prelegentai atsakinėjo į klausimus.
-sm-
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt