Pašventintos rožinio slėpinių stotelės Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje
 
 

Spalio 7 d. Vilniaus arkivyskupijos Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje rožinio slėpinių stotelių įsteigimo proga Vilniaus arkivyskupo generalinis vikaras vyskupas Juozas Tunaitis aukojo šv. Mišias. Kartu koncelebravo kunigai Tadeuš Jasinski, Vitold Michalovski, Petras Tarvydas ir parapijos klebonas Voiciech Gorlicki. Šv. Mišios vyko lietuvių ir lenkų kalbomis. Homilijoje vyskupas pabrėžė, jog rožinio malda ir Marijos užtarimas daugeliui tautų padėjo atgauti taiką, neramiais laikais išvengti karo pavojų. Pamaldumas Švč. Mergelei Marijai duoda vaisių, kai, apmąstydami jos gyvenimą, pastebime, jog tikėjimas visada remiasi tarnavimu artimui. Pati Mergelė Marija skubėjo dalytis tikėjimo džiaugsmu ir suteikti pagalbą savo giminaitei Elzbietai. Vyskupo teigimu, krikščionio tikėjimas gyvas, kai kiekviename gyvenimo žingsnyje siejamas su konkrečiais veiksmais ir pasirinkimais. Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius II, labai mylėjęs rožinį ir tikėjęs šios maldos galia, daugelį žmonių padrąsino, skatino savo tikėjimą brandinti būtent tokia maldos forma.

Po šv. Mišių vyskupas bažnyčios šventoriuje iškilmingai pašventino 20 visai neseniai įrengtų rožinio slėpinių stotelių. Kiekviena jų sumūryta iš parapijiečių suneštų akmenų. Vieni nešė po vieną akmenį, kiti – vežė mašinomis. Kiekviena stotelė papuošta išraižytu vaizdu iš Evangelijos. Stotelės pačių parapijiečių apsodintos visžaliais spygliuočiais augalais. Pašventinus rožinio stoteles, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Edvard Dukel pateikė mąstymą apie Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elzbietą slėpinį. Klieriko Dariaus Marcinkevičiaus vadovaujami, parapijiečiai lietuvių ir lenkų kalbomis meldėsi vieną rožinio slėpinį. Po maldos klierikas Andžejus Jasinskas pateikė dar vieną mąstymą. Po to visus palaimino vyskupas Juozas Tunaitis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt