Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“
 
 Rugsėjo 9–10 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“ („Kur eini?“). Jaunimas iš įvairių arkivyskupijos vietovių ir parapijų nuo Aušros Vartų leidosi į piligriminį žygį pagerbti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos globėją. Pakeliui sustota Lentvaryje. Renginio organizatoriai – savanorių padedamas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC).

Rugsėjo 9 d. beveik 700 jaunuolių, nepabūgusių lietingo oro, pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis pabrėžė, kad tikėjimas yra panašus į kelionę, kurioje neesame vieniši. „Kur eini?“ – tai aktualus klausimas kiekvienam žmogui, o ypač jaunam, kuris ieško savo gyvenimo kelio prasmės ir tikslo. Jėzus į šį klausimą atsakė savo gyvenimu. Jis gerai žinojo, kur eina, apsisprendė pasukti kryžiaus keliu dėl mūsų visų. Kardinolas drąsino jaunimą sakydamas, jog piligriminė kelionė – puikus būdas į tokius apmąstymus pasinerti, nugalėti nuovargio sukeltus sunkumus, nepatogumus ir tikėjimo žinia pasidalyti su kitais bendraamžiais. Palinkėjęs ištvermės ir kantrybės, kardinolas įdavė kryžių, kartu su visais dalyviais pasimeldė ir palaimino į piligriminę kelionę pagerbti Trakų Dievo Motiną išsirengusį jaunimą.

Piligrimystė nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, šventovę turi senas tradicijas. Pirmąją tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 m. surengė Vilniaus jėzuitai. Aplankę legendomis apipintą Trakų Dievo Motinos paveikslą, savo maldose jie prašė Dievo Motinos užtarimo, kad ši atitolintų krašte siaučiantį marą ir badą. 1718 m. garsus malonėmis Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas auksinėmis popiežiaus Klemenso XI dovanotomis karūnomis.

Kiekvienas šių metų Vilniau arkivyskupijos jaunimo dienos piligrimas sumokėjo 7 Lt. dalyvio mokestį, gavo piligrimo knygelę, kurioje buvo įsegtas lapelis su nupiešta pėda. Ant šios pėdos piligrimai užrašė savo prašymą, širdies troškimą ir patikėjo juos Trakų Dievo Motinai. Piligriminio žygio dalyviai buvo padalyti į septynias grupes, viena nuo kitos kiek atitolusios piligrimų kolonos pėsčiomis keliavo į Trakus. Sudaryta ir dviračiais keliaujančių piligrimų grupė, kuriai parinktas kiek ilgesnis maršrutas. Kiekvienoje grupėje buvo nešamos spalvingos vėliavos. Visų dėmesį patraukė mėlyname fone baltas užrašas: „Tikėjimas yra mūsų jėga“. Šis sakinys skanduotas visą kelionę. Septynioms piligrimų grupėms vadovavo vienuoliai, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai ir veiklesnių parapijų aktyvesnių maldos grupių vadovai. Jaunieji piligrimai į Trakus patraukę triukšmingomis Vilniaus miesto gatvėmis giedojo giesmes, žaidė susipažinimo žaidimus, pristatė savo parapijas, mojavo, linksmais šūksniais sveikino praeivius, automobilių vairuotojus. Išėjus iš miesto, atskiroms grupėms kunigai ir vienuolijų atstovai vedė katechezes apie piligrimystę, tikėjimo prasmę, Eucharistiją ir Bažnyčios bendruomenę, skaistumą, santuoką, kontracepciją, draugystę ir gyvenimą kartu, taip pat atsakinėjo į užduotus klausimus. Eidami piligrimai rengė viktorinas apie tikėjimą, ėmė interviu iš kunigų ir vieni iš kitų, kalbėjosi apie tai, kaip pirmą kartą buvo užkalbinti Jėzaus.

Lentvaryje jaunimą pasveikino parapijos klebonas Tadeuš Aleksandrovič. Po maldos bažnyčioje ir pietų vyko Susitaikinimo pamaldos Lentvario bažnyčioje. Eidami iš Lentvario į Trakus piligrimai galėjo priimti Susitaikymo sakramentą ir paprašyti asmeninės užtarimo maldos. Šioje kelionės dalyje kalbėtas rožinis ir Gailestingumo vainikėlis, giedota ir klausytasi katechezių apie Švč. Mergelę Mariją.

Jaunieji piligrimai džiugiai įžengė į Trakus, bažnyčioje malda ir linksmomis giesmėmis, plojimais pagerbė Dievo Motiną, paliko ant lapelių nupieštas pėdas su sava intencija. Piligrimus pasitiko Trakų klebonas ir dekanas dr. Valdas Girdžiušas, emeritas jubiliatas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas.

Šeštadienio vakaro programa baigėsi vakariene ir koncertu, kuriame dalyvavo Jurga Šeduikytė ir krikščioniškos muzikos atlikėjai „Gyvai“, „The Vineyard Youth“ ir reperis Tomas Bieliūnas.

Rugsėjo 10 d., sekmadienio, programa prasidėjo Gospel choro vedamu šlovinimu. Jaunimas džiugiai šventė šv. Mišias, aukojamas Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio. Homilijoje ganytojas pabrėžė, kad jaunimas ne tik savo asmeniškame gyvenime gali išgyventi susitikimo su Jėzumi džiaugsmą, bet savo veikla ir tarnyste bendruomenėse kitiems bendraamžiams liudyti Gerąją Naujieną. Piligrimystė – bendrystės laikas ir proga parodyti vienas kitam meilę ir pagalbą.

Ši piligriminė kelionė – jau ketvirtoji Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena. Pirmoji Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Tūkstantmetis kaip viena diena“ surengta 1999 m. Joje dalyvavo apie 800 jaunimo. Antroji – „Misija įmanoma“ vyko 2001 m. Tada tikėjimo žinia dalijosi maždaug 1500 jaunų žmonių. Trečią kartą apie 1300 jaunuolių dalyvavo Jaunimo dienoje „O kuo jūs mane laikote?“ (Mt 16, 15) 2003 m. Ši atsakomybę ir iniciatyvumą ugdanti graži arkivyskupijos šventė davė jaunimui impulsą plėsti bei stiprinti savo veiklą tiek Bažnyčioje, tiek ir visuomenėje.
-sbuž, js-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt