Vilniuje pristatyta nauja vaikų katechezės programa „Rožinukai“
 
 

2006 m. rugpjūčio 9 -11 dienomis Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namuose įvyko sesija „Ateik, pasilik, sek“. Sesijoje dalyvavo 34 katechetai iš visų Lietuvos vyskupijų. Sesijos atidaryme dalyvavo, Šv. Mišias aukojo bei ganytojišką žodį tarė J. E. Kardinolas A. J. Bačkis.

Sesiją organizavo Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotojai. Jiems talkino kun. lic. Danel Dikevič, kun. Eitvydas Merkys SJ, kun. Žydrius Kuzinas, kl. Algis Akelaitis bei Vilniaus dekanato parapijų katechetai.

Jau šeštą vasarą vykdomoje sesijoje katechetams buvo pristatyta naujai parengta programa „Rožinukai“. Ši nesakramentinės katechezės programa sukurta kaip atsakas į Popiežiaus Jono Pauliaus II raginimą, išsakytą apaštaliniame laiške „Rosarium Virginis Mariae“ apie šventąjį rožinį:

„Brangūs broliai ir seserys! Tokia lengva ir kartu tokia turtinga malda tikrai nusipelno, kad ją iš naujo atrastų krikščionių bendruomenė. Atsigręžiu į jus (...) jaunuoliai: su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį Šv. Rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdieninio gyvenimo kontekste... Te nevirsta mano kreipimasis negyva raide!“ („Rosarium Virginis Mariae“. 43)

Kita „Rožinukų“ programos parengimo priežastis – tarpsakramentinės katechezės programos poreikis Lietuvos parapijose. 2005 m. spalio 2 d. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro organizuotame kunigų ir katechetų susitikime buvo išsakytas bendras susirinkusiųjų prašymas paruošti programą vaikams, kurie, priėmę Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus, per katechezės užsiėmimus toliau gilintųsi į savo tikėjimą.

Dar viena šios programos sukūrimo priežastis – Lietuvos parapijose tebegyvuojanti tradicija vaikus, gavusius Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus, „įrašyti“ į Rožinio mylėtojus. Nors šis žingsnis grindžiamas krikščioniškos vaiko formacijos pagrindais – „ugdymas maldai <...> yra svarbiausias vaiko krikščioniškojo formavimo aspektas“ (Bendrasis katechezės vadovas. 178), tačiau dėl katechezės programos stygiaus ne visuomet davė laukiamų vaisių.

Tad pagrindinis „Rožinukų“ programos tikslas – tęstinis 9 -11 metų vaikų, jau pradėjusių eiti tikėjimo pažinimo keliu, ugdymas maldai. Šio tikslo įgyvendinimo siekiama pasitelkus: vaikų jau turimą bei naujai įgyjamą patirtį; tikėjimo turinį, atskleidžiamą per simbolius, Šv. Raštą, istorinį Rožinio slėpinių kontekstą; dalyvavimą liturgijoje ir įvairias maldos bei veiklos formas, socialinę tarnystę ar bendruomenines šventes.

Sesijos dalyviai ne tik buvo supažindinti su programos struktūra, siūlomais užsiėmimų veiklos žingsniais, galima tėvų katechete, vykdant „Rožinukų“ programą, bet ir patys atnaujino žinias apie Rožinio maldą, Rožinio slėpinių kontekstą, atsiskleidžiantį per Šv. Raštą.

Taip pat katechetai kalbėjo Rožinio maldą, praturtintą atitinkamais simboliais ir konkrečiais elementais, padedančiais jį suprasti ir įvertinti, dėkodami Viešpačiui už Joną Paulių II, prašydami visiems tikintiesiems mažutėlių džiaugsmo, karo kankinamiems stiprybės, o visiems tikybos mokytojams ir katechetams nuolatinės globos.

„Rožinukų“ programa per 2006/2007 mokslo metus bus išbandyta keliose Lietuvos parapijose ir, po praktikų įvertinimo bei pataisymų, išspausdinta ir pasiūlyta įgyvendinti visiems norintiems.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt