Atnaujinta Kauno arkivyskupijos oficiali svetainė (www.kaunoarkivyskupija.lt)
 
 

Keičiantis techninėms galimybėms, gyvenimo aktualijoms ir sielovados poreikiams, sukurta nauja Kauno arkivyskupijos interneto svetainė (pirmoji buvo sukurta 1998 m., antroji – 2002 m.). Naujosios svetainės adresas – www.kaunoarkivyskupija.lt. Ją rengė Katalikų interneto tarnyba, bendradarbiaudama su arkivyskupijos kurija, Informacijos tarnyba, institucijomis, parapijomis ir kt.

Ką naujo svetainėje ras nuolatiniai ar pirmąkart čia užėjusieji lankytojai?

Pirmiausia – tai visiškai atnaujintas svetainės dizainas, jau tituliniame puslapyje suteikiantis gerokai daugiau erdvės bei galimybių ne tik tekstinei, bet ir vaizdo medžiagai. Iškilius bažnytinio gyvenimo įvykius ir liturginį Bažnyčios laiką kviečiama išgyventi įsiklausant į nuolat atnaujinamą arkivyskupijos ganytojo mintį. Šalia įprastos didesnių įvykių KRONIKOS, atskirai skelbiamos ir ŽINIOS IŠ PARAPIJŲ o specialioje skiltyje – svarbiausieji SKELBIMAI. Į arkivyskupijos gyvenimo aktualijas dėmesį atkreipia naujos skiltys ATIDŽIAU ir AKTUALU. Tikimės, kad skiltis TEMOS pagal raktinius žodžius padės lankytojams geriau susipažinti su naujausiomis Bažnyčios iniciatyvomis Įkrikščioninimo, švietimo, šeimos, jaunimo, artimo meilės ir kt. srityse.

Teminiu pagrindu, siekiant patogumo lankytojui, atnaujinta ir klausimų-atsakymų šaka. Keliomis ypač aktualiomis (Krikšto, Santuokos, sutaikinimo su Dievu) temomis parengtas klausimų-atsakymų archyvas. Jei dar nesate arkivyskupijos elektroninio naujienlaiškio prenumeratoriai, kviečiame jį užsisakyti.

Pažintį su arkivyskupija nusprendusiems pradėti nuo istorijos, įžymių vietų ir iškilių asmenybių, verta pasižvalgyti po naują skiltį „Datos ir faktai“, pristatančią įvykių chronologiją nuo metropolijos įsteigimo lygiai prieš 85-erius metus iki mūsų dienų. Kantresniems siūloma atnaujinta pirmojo laisvės dešimtmečio bei nauja antrojo laisvės dešimtmečio apžvalga. Mėgstantiems skaičių kalbą – statistikos lentelės, apimančios 20 metų arkivyskupijos gyvenimo laikotarpį. Atnaujintos buvusių ir esamų vyskupų ir valdytojų, taip pat kitų iškilių asmenybių biografijos, susisteminta turima medžiaga apie Dievo tarnaites A. Dirsytę ir E. Spirgevičiūtę jų beatifikacijos procesų šviesoje.

Išskirtinė šaka svetainėje – DEKANATAI IR PARAPIJOS (į jas galima nukeliauti ir iš naujojo scheminio arkivyskupijos žemėlapio). Visiškai atnaujinta informacija (su bažnyčių nuotraukomis) pateikiama laikantis bendros struktūros, kuri leidžia, nors ir bendrais bruožais, tačiau visapusiškai atspindėti parapijos veidą: ne tik pagrindinę informaciją, bet ir bendruomenės gyvavimą, tarnystes, parapijų teritorijas. Į konkrečios miestelio ar kaimo parapijos puslapį galima patekti adresu http://www.kaunoarkivyskupija.lt/pavadinimas. Numatyta ateityje taip pat skelbti ir bažnyčių architektūros bei parapijų istorijas, perkelti senus ir išplėsti tekstų bei kitos medžiagos archyvus.

Iš esmės atnaujinti kurijos institucijų puslapiai. Nuo šiol juose lankytojų dėmesiui – veiklos planai, renginiai, ataskaitos, mėnesio aktualijos. Atnaujinta ir vienuolijų, švietimo institucijų, vėliau - ir kitų organizacijų bei bendrijų informacija.

Svetainės nuorodoms sukurti grafiniai ženklai.

Ši vidinei ir išorinei komunikacijai, sielovadai ir evangelizacijai skirtos svetainės rengėjai laukia pastabų, pasiūlymų, dalijimosi informacija, kad visi drauge kurdami ir palaikydami virtualią krikščioniškos bendrystės erdvę tarnautų Dievo garbei ir arkivyskupijos bei visos Kristaus Bažnyčios gėriui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt