Diakonų šventimai Vilniuje
 
 

2010 m. sausio 16 d. diakono šventimų dovaną priėmė septyni Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai: Gailestingojo Jėzaus bendruomenės brolis M. Marszalek, Kaišiadorių vyskupijos klierikas L. Visockas bei penki Vilniaus arkivyskupijos klierikai M. Bernotavičius, A. Bylinski, P. Gucevičius, J. Naujokaitis ir M. Sotničenka. Iškilmingas šv. Mišias celebravo ir pamokslą pasakė Jo Em. Kard. A. J. Bačkis. Pamokslo metu jis pabrėžė pasiaukojančios tarnystės svarbą ir priminė kaip svarbu ištikimai laikytis prisiimtų klusnumo, celibato bei brevijoriaus įsipareigojimų.

Vėliau vyko šventiniai pietūs. Prieš juos VI kurso seniūnas diak. M. Sotničenka nuoširdžiai padėkojo Dievui ir visiems lydėjusiems pašaukimo kelionėje. Kardinolas išreiškė pasitikėjimą naujai įšventintais diakonais ir pakvietė skanauti gausių vaišių. Atvykę į šią gražią šventę naujųjų dvasininkų tėveliai, giminės ir kiti kviesti svečiai pasivaišino ir turėjo galimybę pabendrauti vieni su kitais ir su šventės kaltininkais.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt