Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas
 
 

2010 m. sausio 26 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje įvyko kasmėnesinis vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ narių susitikimas, kurio tema šįkart buvo pasirinkta Kunigų metų kontekste – „Kunigystė Senajame ir Naujajame Testamente. Kunigas šiandien“.

Susitikimo prelegentas kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis susirinkusius kunigus pirmiausiai kvietė dar kartą žvilgtelti į Senąjį Testamentą, kad būtų aiškus Kristaus kunigystės ir pačių susirinkusių kunigystės esmiškumas. Ir čia buvo išskirta trys luomai, kurie Jėzuje Kristuje ir kiekvieno kunigo asmenyje suvienijami į nedalomą visumą. Tai yra: monarchas – ganytojas, pranašas – mokytojas ir kunigas – aukotojas.

Toliau susitikimo metu daug dėmesio skirta būtent Jėzui Kristui, jo kunigystei, kurioje jis yra ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Susitikimo dalyviai noriai ir labai gausiai dalinosi patirtimi iš asmeninio kunigiško patyrimo, pastoracinių momentų bei susitikimo prelegentui išsakė daugybę įvairiausių, su tema susijusių klausimų bei papildymų. Gyva ir nuoširdi diskusija ir šį kartą buvo neatsiejama susitikimo dalis.

Galiausiai kun. R. Skinkaitis pagal itališką straipsnį pristatė ir išsamiai paaiškino, kokie nukrypimai galimi kunigystėje. Buvo išryškinti būtent šie: diletantizmas, aktyvizmas, devocionalizmas, individualizmas, paternalizmas, autoritarizmas, stagnatiškumas ir sakramentalizmas.

Po Valandų liturgijos – Dieninės ir bendrų pietų jaunieji kunigai dar diskutavo apie vilties praradimo kunigystėje priežastis bei jos susigrąžinimo galimybes, tarp kurių svarbią vietą užėmė dvasios tėvo vaidmuo bei gyvenimo būdo keitimas, norint būti laimingu kunigu.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt