Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto “Aqua” susikaupimo diena
 
 

2009 m. gruodžio 22 d. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko susikaupimo diena, kurioje dalyvavo jaunesni vyskupijos kunigai kas mėnesį susiburiantys mokytis, melstis, bendrauti ir dalintis savo pastoracine bei žmogiška patirtimi.
Prieš pat šventas Kalėdas susirinkę dvasininkai laiką skyrė maldai ir mąstymui. Stabtelti trumputėse rekolekcijose pagelbėjo t. Aldonas Gudaitis SJ. Svečias jėzuitas kalbėjo apie Kristaus gimimo naujumą ir vilties išsaugojimą aplinkoje, kuri dažnai grūmoja, kaip nevilties vieta ir benprasmybės oazė. Prelegentas kvietė susirinkusius kunigus net sudėtingose, ar net tragiškose gyvenimo situacijose įžiūrėti, ką Dievas nori pasakyti.

Susirinkusieji turėjo du mąstymo laikus. Viename iš jų mąstė tema „Visa didesnei Dievo garbei“ bandydami atsakyti į klausimus apie savo tarnystės esmę bei kaip pasitarnauja Dievui tarnaudami žemiškiems vadovams. Mąstymas vedė link tarnavimo išgryninimo. Antrajame mąstyme dėmesys buvo koncentruojamas į temą „Meilės tarnyba“ mąstant vardan ko ir kaip dirbame ir tarnaujame.

Galiausiai t. A. Gudaitis padrąsino nebijoti savo „tvarto“ ir neteisinant savo silpnybių leisti Jėzui gimti ir jame.

Susirinkę kunigai visi drauge šventė Mišias Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, kuriose taip pat meldėsi ir Marijampolės Trečio amžiaus universiteto studentai bei dėstytojai. Mišiose pabaigoje buvo akcentuota, kad nepaisant kas esame ir kaip mokomės, visi esame Viešpaties, tikrojo ir vienintelio Mokytojo, mokiniai.

Po bendrų pietų kunigai bendrai pasidalino mintimis, kurias išprovokavo ir sužadino mąstymo medžiaga ir pasimeldė valandų liturgiją – Dieninę.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt