Marijampolėje vyko susitikimas su mokyklų vadovais
 
 

2009 m. spalio 18 dieną, minint Misijų dieną Visuotinėje Bažnyčioje, Marijampolėje, šv. Vincento Pauliečio parapijoje vyko parapijos klebono ir parapijoje dirbančių kunigų susitikimas su parapijai priklausančių įvairaus pobūdžio mokyklų vadovais bei jų sutuoktiniais (viso dvidešimt asmenų).

Susitikimas prasidėjo 12 val. šventomis Mišiomis, kurioms vadovavo ir homiliją misijų tema pasakė kan. doc. teol. dr. Algimantas Kajackas.

Po Eucharistijos šventimo visi rinkosi parapijos svetainėje pietums ir pabendravimui.

Parapijos klebonas mons. kan. Juozas Pečiukonis, pasidžiaugė, kad vyksta gražus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokyklų vadovais ir jų atsovaujamomis mokyklų bendruomenėmis. Mokyklų vadovai savo ruoštu pasidalino mintimis apie iškilusius sunkumus, bet nepamiršo išryškinti ir džiugias akimirkas, kurios rutinos ir tam tikros nevilties akimirkomis teikia drąsos eiti pirmyn. Bendra tema – jau laiko patikrinta tiesa, kad tik šeima, mokykla ir Bažnyčia dirbdamos drauge, gali padėti bęsti laisvai, dvasingai ir atsakingai asmenybei. Buvo kalbėtasi apie dialogo galimybes ir sunkumus. Aptarti įvairūs iššūkiai, kuriuos sutinka bet kurios krypties ugdytojai.

Parapijos vikaras kun. Marius Rudzinskas dalindamasis mintimis palietė Vaiko tėviškės namų Avikiluose temą, nes pats ten yra kapelionu. Kalbėjo apie sužeistų asmenų ėjimą link prasmės per pačius paprasčiausius, bet svarbius gyvenimo žingsnius.
Parapijos rezidentas doktorantas kun. Žydrūnas Kulpys, pasidžiaugė susitikimu ir padrąsino drauge kurti ateitį.

Parapijos vikaras kun. Rytis Baltrušaitis, kuris dirba dvejose pagrindinėse parapijai priklausančiose mokyklose, pasakojo apie savo, kaip mokytojo patirtį, bei pasidalio prisiminimais iš neseniai užbaigtų studijų Romoje, dalyviams pristatydamas studijų sistemą, atsiskaitymo būdus, kultūrinių mainų bei asmeninio augimo bei pažinimo galimybę.

Parapijos klebonas visiems padovanojo po mažą ikoną bei palinkėjo nuoširdaus ryžto ir bendradarbiavimo su Bažnyčia ir su savo parapija.

Kun. Rytis Baltrušaitis
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt