Vilkaviškio vyskupijos Lectio divina maldos grupių susitikimas
 
 

Rugpjūčio 29 dieną Vilkaviškio vyskupijos pastoracijos centre Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių Lectio divina maldos grupių vadovų ir dalyvių metinis susitikimas. Jame dalyvavo grupės iš Garliavos, Prienų, Alytaus, Marijampolės, Ąžuolų Būdos, Kybartų ir Aukštosios Panemunės.

Susitikimas pradėtas meditacija pagal Šventąjį Raštą, apmąstant druskos ir šviesos prasmę; vėliau per keletą žaidimų visi susipažino. Po to vienas šios iniciatyvos koordinatorių kun. Rytis Baltrušaitis pristatė išsamią dienos programą kviesdamas atvirai bendrauti, artimiau susipažinti. Darbas grupėse dalyviams padėjo labiau pažinti vieniems kitus ir atsakyti į klausimus, kodėl atėjau į Lectio divina grupę savo parapijoje, kokie džiaugsmai ir sunkumai lydi. Ir darbo aptarimas bendrame rate padėjo suvokti, kad daugumoje parapijų yra tos pačios problemos, kurios kartais tampa iššūkiais naujoms iniciatyvoms ir pasauliečių aktyvesniam įsitraukimui į krikščionišką gyvenimą bendruomenėje.

Eucharistijos šventimui vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, homilijoje pasidalinęs mintimis iš 2008 metais Romoje vykusio pasaulinio vyskupų Sinodo, skirto Dievo žodžiui. Ganytojas akcentavo dalykus, kurie tiesiogiai susiję su Šventuoju Raštu bei lectio divina maldos būdu. Homilijoje išsakytos mintys buvo akstinas pasidalyti asmeninėmis patirtimis pietų metu.

Po pietų šokti bendruomeninei šokiai padėjo pralinksmėti, atgauti nuotaiką bei tapo puikiu pavyzdžiu, kaip krikščionys drauge būdami moka ir gali linksmintis. Tarp atskirų šokių buvo pateiktos užduotys, susijusios su Biblija ir šventaisiais.

Konferencijos – mąstymo metu įžvalgomis dalijosi Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras kun. Vytautas Mazirskas. Dvasininkas apžvelgdamas visą išganymo istoriją susirinkusiuosius ragino ieškoti savęs Dievo tautos istorijoje ir jos nueitame kelyje. Savo mokymą kunigas užbaigė Dievo žodžio skaitovus paragindamas savo parapijose būti aktyvius vykdant šią tarnystę. Išgirstas mąstymas buvo tarsi įvadas į dar vieną darbą grupėse, kur seminaro dalyviai gilinosi į apreiškimo Marijai situaciją ir bandė įvardyti ją lydėjusius jausmus bei parašyti „Marijos dienoraštį“, kuris vėliau buvo skaitomas visiems kartu susirinkus.

Lectio divina maldos grupių vadovai atskiroje darbo grupėje analizavo praeitų metų patirtį, akcentuodami žmonių gilesnį domėjimąsi Šventuoju Raštu bei dvasiniais dalykais. Taip pat aptarė ateinančių metų programą bei įvairius organizacinius klausimus.

Po įspūdžių ir stiprinančio bendravimo kupinos dienos, skaitant Evangelijos pagal Matą ištrauką (Mt 5, 13–16), visi gavo po maišelį druskos bei degančią žvakę ir mąstė apie savo konkrečią misiją šiame pasaulyje. Susitikimas baigtas Viešpaties išmokyta malda.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt