Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
 
 

Rugpjūčio 26 dieną Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos rudens konferencija, skirta tikybos mokymo dvidešimtmečiui.

Iškilmės prasidėjo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo apie dešimt kunigų. Šventųjų Mišių homilijoje naujasis vyskupijos Katechetikos centro bendradarbis kunigas Rytis Baltrušaitis šį jubiliejų palygino su dvidešimtmečiu žmogumi, jau turinčiu savo istoriją, savo gyvenimo patirtį, tačiau kuriam dar daug galimybių augti ir stiprėti. Kunigas kvietė pamąstyti ir apie tos dienos Evangelijoje minimą veidmainystę, kuri kartais įsisuka ir į tikybos mokytojų gretas, liudijant save, o ne Kristų. Liturgijos šventimas, kurio metu giedojo Kazlų Rūdos ir Kybartų parapijų jaunimo jungtinis choras, buvo esminis momentas ir puikus įvadas į tolesnę susitikimo programą Marijampolės municipaliniame dramos teatre.

Šventės dalyviai – apie 210 tikybos mokytojų ir kelios dešimtys svečių – pradžioje klausėsi vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos, kvietusio tarp sunkmečio nuotaikų įžvelgti ir gerumo bei tikėjimo ženklus, o tarp menkaverčių žinelių, plepalų ir tuščių kalbų visada likti ištikimus Gerajai Naujienai, kuri visuomet gaivi, visuomet nauja, visuomet palaiminga.

Tuomet susirinkusieji klausėsi keturių liudijimų, svarbių švenčiant tikybos mokymo dvidešimtmetį vyskupijoje. Pirmoji kalbėjusi Katechetikos centrui pradžią davusi ir ilgus metus jam vadovavusi s. Laimutė Rimkevičiūtė trumpai prisiminė šio centro kūrimo pirmuosius žingsnius ir nuoširdžiai pasidžiaugė, kad tikybos mokytojai Vilkaviškio vyskupijoje visada buvo geranoriški, siekiantys žinių ir nuoširdžiai tikintys. Buvusi tikybos mokytoja Zita Legotienė su skaidraus humoro prieskoniu paliudijo įsimintiniausias mokytojavimo akimirkas ir kaip pavyko rasti išeitį iš kuriozinių situacijų sovietmečiu bei jau leidžiant oficialiai dėstyti tikybą. Rokų parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius prisiminė savo pirmąsias tikybos pamokas, kai buvo mokinys, ir kaip jautėsi pirmosiose pamokose būdamas tikybos mokytojas. Ilgametė Katechetikos centro metodininkė, keleto tikybos vadovėlių bei pratybų sąsiuvinių autorė ir bendraautorė Zita Storpirštienė savo kalboje peržvelgė vyskupijos tikybos mokymo istoriją, išryškindama katechetų rengimą, darbo metodus bei metodologines priemones.

Padėkojusi kalbėjusiesiems ir pati tarusi sveikinimo žodį dabartinė Katechetikos centro vadovė Elena Gvardaitienė scenon kvietė tikybos mokymo veteranus, kurie šią tarnystę ėjo daugiau kaip penkiolika metų, ir jiems įteikė fotografijų albumą „Lietuvos bažnyčios“, padėkos raštus bei baltus kardelių žiedus. Taip pat buvo apdovanotos keturios absolventės, pasirengusios ne tik tikėjimo grynumu, bet ir kvalifikuotu pedagogikos naujovių išmanymu sėti mokinių širdyse Dievo žodžio sėklą. Galiausiai padėkota vyskupijos metodinių centrų vadovams, o naujiesiems įteikti dekanatų mokytojams skirti kanoniniai siuntimai.

Ypatinga ir įsimintina konferencijos dalimi tapo Kauno šokio teatro „Aura“ (vad. Birutė Letukaitė) spektaklis pagal A. Vivaldžio keturių koncertų ciklą „Metų laikai“. Šiuo kūriniu šokėjai tiesiog kvieste kvietė mąstyti apie bėgančio laiko prasmingumą, žmogaus susidūrimą su gyvenimo tikrove ir dvasiniais impulsais. „Metų laikai“ buvo apmąstomi kaip žmogaus gyvenimo etapai, kurių kiekvienas yra brangus ir neįkainojamas.

Šventė baigta bendra agape, kurios metu vieni kitus sveikino jubiliejaus ir artėjančių naujų mokslo metų proga, ir jubiliejinio torto valgymu.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt