Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
 
 


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos informacija žiniasklaidai

2008 m. vasario 1 d.

Jubiliejaus ženklas. Autorė Silvija KnezekytėŠių metų rudenį minėsime Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejų. Jis bus iškilmingai švenčiamas Šiluvoje rugsėjo 6–15 d.

Išsami Jubiliejaus iškilmių programa skelbiama www.siluva.lt.

Jubiliejaus šventimo esminė žinia – įsiklausyti į Švč. M. Marijos žodžius, pasakytus per apsireiškimą Šiluvoje prieš 400 metų: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“, perteikti jų prasmę šiandienai, idant Jubiliejus taptų proga nūdien atnaujinti savo tikėjimą ir Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus garbinimą bendruomeniniame (ir tautos) bei asmeniniame gyvenime.

Jubiliejaus šventimas prasideda rugpjūčio 31 d. piligrimų eisena į Šiluvą ir padėkos už Lietuvos laisvę pamaldomis. Pagrindinė Jubiliejaus iškilmė – rugsėjo 14 d. Eucharistijos liturgijoje bus dėkojama Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo dovaną, pamaldoms vadovaus popiežiaus legatas, Lietuvos ir kitų kraštų vyskupai. Rugsėjo 15 d. bus meldžiamasi už viso pasaulio lietuvius. Švęsti Jubiliejų kviečiami visų Lietuvos vyskupijų tikintieji, svetur gyvenantys lietuviai bei visi geros valios žmonės.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu 2008-ieji metai skelbiami Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejiniais metais. Apie tai buvo pranešta sausio 6 d., sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę.

Jubiliejiniai metai pradedami 2008 metų vasario 3 dieną, sekmadienį. Visose arkivyskupijos parapijose tądien bus švenčiamos šv. Mišios prašant Švč. M. Marijos globos ir užtarimo, skaitomas arkiv. S. Tamkevičiaus ganytojiškasis laiškas. Jubiliejiniai metai baigsis padėkos šv. Mišiomis per 2008 m. Kalėdas. 

* * * 

Pasirengimas Jubiliejui prasidėjo 2006 rugsėjo 8 d. arkiv. S. Tamkevičiui paskelbus ganytojiškąjį laišką „Dėl pasirengimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui“ ir dekretą, kuriuo įsteigtas pasirengimo Jubiliejui komitetas.

2007 m. sausio 25 d. arkiv. S. Tamkevičius patvirtino pasirengimo Jubiliejui programą.

Pasirengimo Jubiliejui metu arkivyskupijos sielovados prioritetas yra Eucharistijos slėpinio šventimas. Svarbūs pasirengimo, vykstančio trimis lygmenimis – parapijose, dekanatuose, arkivyskupijos mastu, akcentai yra Eucharistijos kongresai ir šventės, piligriminės kelionės į Šiluvą, po arkivyskupijos parapijas keliaujanti Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Rengiantis Jubiliejui siekiama suteikti galimybę kiekvienam piligrimui ar jų grupei išgyventi kvietimą garbinti Dievo Sūnų liturgijoje ir kasdieniame gyvenime ir į jį atsiliepti, pasitelkti šią progą skelbti Evangeliją, taip pat garsinti Šiluvą kaip piligrimystės vietą. Į pasirengimą Jubiliejui vis labiau įsitraukia užsienyje gyvenantys lietuviai (pasirengimo naujienas ir kitą informaciją žr. www.siluva.lt ).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt