Padėkos ilgametėms caritietėms savanorėms šventė Vilniaus arkivyskupijoje
 
 

Sausio 29 d. buvo švenčiama padėkos diena, skirta ilgametėms Vilniaus arkivyskupijos (VA) parapijų Caritas centrų savanorėms. Suvažiavo arti šimto caritiečių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš tolimiausių arkivyskupijos kampelių: Druskininkų, Kabelių, Varėnos, Reškutėnų, Mielagėnų, Švenčionėlių, Lentvario. Jų prisirinko pilna VA Caritas labdaros valgyklos „Betanija“ salė. Padėkos dieną inicijavo administratorė Edita Kundrotienė ir kiti VA Caritas administracijos darbuotojai, norėdami išreikšti dėkingumą ir pagarbą ilgametėms caritietėms, kurią nuolat daug metų jautė.

Pasak vienos savanorės, jos džiaugėsi, kad buvo prisimintos, pastebėtas jų darbas.

Šios caritietės be atlygio ištvermingai dirbo nuo Lietuvos laisvės atkūrimo priešaušrių: slaugė savo miestų, kaimų, parapijų ligonius, rengė ir valgydino stokojančius, badaujančius, organizavo veiklą vaikams iš šeimų, turinčių sunkumų, prausdavo benamius, tvarstydavo jų žaizdas. Tokia buvo ir caritietė Vacė Valentelytė, ilgametė šv. Petro ir Povilo, o vėliau - Vilniaus šv. J. Bosko parapijos savanorė, mirusi padėkos dienos išvakarėse. Ją prisimindami visi susirinkę pasimeldė.

Didžioji parapijų Caritas savanorių dalis yra senyvo amžiaus, pačios kamuojamos neturto, negalių, vienišumo. Tačiau jų ištikimo apsisprendimo tarnauti kenčiančiam dėka, savo aplinkoje galime atpažinti pilną meilės lietuvišką Motinos Teresės veidą.

Padėkos dieną savanores iškilmingai pasitiko Senosios muzikos ansamblio „Affectus“ atliekama baroko muzika, pasveikino J.E. A.J. Bačkis ir VA Caritas direktorius Linas Kukuraitis. Kiekvienam savanoriui buvo dalinamos gėlės ir padėkos, galiausiai visi susibūrė prie šventinio vaišių stalo, paruošto VA Caritas labdaros valgyklos „Betanija“ darbuotojų.

Justina Arutiunian
www.vilnius.caritas.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt