Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas
 
 

2007 02 07

Pranešimas spaudai

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis nuoširdžiai dėkoja visiems, atsiliepusiems į prašymą paremti Pilnų namų bendruomenę. Informuojame, kad Jo Eminencijos gyvenimo bei vyskupystės Vilniuje sukakties proga Lietuvos bei užsienio žmonių ir organizacijų aukos šiai bendruomenei sudarė 83.950 Lt.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt