Misericordes sicut Pater!

(lot. Gailestingi kaip Tėvas)

Gailestingumo jubiliejaus ženklas

Daugiau ženklo skaitmeninių variantų >


Vatikano radijas:

Neeilinio Gailestingumo jubiliejaus šūkiui parinkti Jėzaus žodžiai iš Luko evangelijos šeštojo skyriaus „Gailestingi kaip Tėvas“ („Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36)). Taip pat logotipas ragina būti gailestingiems kaip Dievas Tėvas, kuris kviečia neteisti ir nesmerkti, o atleisti, su kaupu duoti meilės ir atleidimo (Lk 6, 37–38).

Jėzuito dailininko t. Marko Ivano Rupniko sukurtame logotipe pavaizduotas Jėzus, gelbstintis bedalį žmogų. Jėzus jį neša užsidėjęs ant pečių.

Gailestingumo jubiliejaus logotipo prasmė: Jėzus – tai Gerasis Ganytojas, paliečiantis žmogų tokia meile, kuri pakeičia žmogaus gyvenimą. Negalima nepastebėti, kad Gerasis Ganytojas su giliausiu gailestingumu prisiima sau žmonijos naštą, tačiau jo akys susilieja su žmogaus akimis. Kristus mato Adomo akimis, Adomas – Kristaus. Todėl kiekvienas žmogus gali atpažinti Kristuje naująjį Adomą, savo žmogiškumą ir jo laukiančią ateitį, Jo žvilgsnyje – Kristaus žvilgsnyje – kontempliuodamas Dievo Tėvo meilę.

Logotipo scena – Jėzus gelbsti bedalį žmogų – vyksta „mandorlos aureolėje“, kuri nuo seniausių laikų simbolizuoja Kristaus dvi prigimtis: dieviškąją ir žmogiškąją. Aureolės trys koncentriniai ovalai, kurių spalva link išorės tampa šviesesnė, liudija Kristų, nešanti žmogų iš nuodėmės ir mirties tamsos. Tamsuma aureolės gilumoje primena Dievo Tėvo, kuris viską atleidžia, neįžvelgiamą meilę.

Neeilinių Gailestingumo metų logotipas yra registruotas tarptautinėse autorinių teisių institucijose siekiant apsaugoti jį nuo netinkamo panaudojimo ir nuosavybės teisę. Norint logotipą naudoti ne religiniams tikslams būtinas Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos leidimas.