Šventimui

Liturgijai

Visuotinės maldos

PDF | 4 gavėnios sekmadienis (C), Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis (2016-03-06) || LVK patvirtinta 2016-02-23

PDF | 3 advento sekmadienis (C), Gailestingumo durų atvėrimo jubiliejinėse šventovėse sekmadienis (2015-12-13) || Galima pasinaudoti

PDF | 2 eilinis sekmadienis (C), Migrantų ir pabėgėlių diena (2016-01-17) || LVK patvirtinta 2015-11-26

Piligrimystė pro Šventąsias duris

Šeimų piligrimystė

PDFspaudai | Medžiaga šeimoms einant pro Šventąsias duris (Šv. Šeimos šventė 2015 m. gruodžio 27 dieną arba Šeimų jubiliejus kitu metu) || LVK Liturginės komisijos patvirtinta

Popiežiškoji šeimos taryba šeimoms paruošė medžiagą Jubiliejinių metų šeimų piligrimystei pro Šventąsias Duris.

Šios trumpos piligrimystės kelias skirstomas į tris momentus, per kuriuos šeimos yra kviečiamos dėkoti Viešpačiui, prašyti Viešpaties ir vienas kito atleidimo; taip pat šeimos yra kviečiamos konkrečiam gailestingumo gestui.

Tekstas apima ir biblines nuorodas bei trumpas ištraukas iš Popiežiaus Pranciškaus Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus paskelbimo.

Šia medžiaga pirmiausiai bus pasinaudota Romoje, Šv. Petro aikštėje švenčiant Gailestingumo jubiliejinius metus.

Popiežiškoji Šeimos taryba atsiuntė šią medžiagą į Lietuvą. Ji gali būti naudojama visus metus atliekant piligrimystę prie Šventųjų durų. Taip pat ši medžiaga bus dalijama vyskupijose ar vietinėse bazilikose, kurios jungsis į šią piligrimystę.

Prašome kunigų vadovauti šeimų piligrimystei einant pro Šventąsias duris, ypač Šventosios šeimos, Motinos, Tėvo dienomis, šeimos švenčių, santuokos jubiliejų metu.