Kiti leidiniai

Nes Jo gailestingumas amžinas

Maldynas

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 176 p.
ISBN 978-9955-29-309-5

Šios maldos – tai Jėzaus apreikšti, Bažnyčios ir šventųjų žodžiai, duoti kreiptis į Dievą. Tai maistas Jūsų sielai, kad melsdamiesi ir mąstydami geriau pažintumėte bei giliau suvoktumėte Dievo Gailestingumo slėpinį. Linkiu, kad šie žodžiai palaipsniui taptų gyvi Jūsų gyvenimo žodžiuose ir darbuose. Prašykite šiais žodžiais Viešpaties gailestingumo sau ir visam pasauliui!

+Gintaras Grušas
Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


Ewa K. Czaczkowska

Sesuo Faustina

Šventosios biografija

Iš lenkų k. vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 456 p.: iliustr.
ISBN 978-9955-29-308-8

Išsamioje šv. Faustinos, Dievo Gailestingumo apaštalės, biografijoje kruopščiai dokumentuojamas negausių išorinių įvykių nužymėtas vienuolinis šventosios gyvenimas, jis papildomas amžininkų atsiminimais, susiejamas su istoriniais įvykiais, to meto visuomeninio ir socialinio gyvenimo aplinkybėmis. Paraleliai atkuriamas daug intensyvesnis vidinis šv. Faustinos gyvenimas, pilnas kančios, abejonių, tačiau ir didelių, įstabių išgyvenimų, kurie subrandino šv. Faustiną kaip vienuolę ir mistikę ir paruošė ją misijai – skelbti pasauliui Dievo Gailestingumą.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


IŠPAŽINTIS

16 p.
Parsisųsti PDF

Mažoji „Išpažinties maldaknygė“.

TURINYS: br. Herve de Broc OSB įvadas; IŠPAŽINTIS. Dievo švelnumas Atgailos ir Sutaikinimo sakramente; Keletas prieštaravimų; Išpažinties privalumai; Kaip atlikti Išpažintį; Dėkojimas su Mergele Marija; Sąžinės patikrinimo pavyzdys.

Leidinėlis platinamas parapijose.


Šventosios sesers Faustinos

Laiškai

Iš lenkų k. vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015. – 264, [2] p.
ISBN 978-9955-29-279-1

Šv. ses. Faustinos Kovalskos Laiškai tęsia Dienoraščiu pradėtą lietuvių skaitytojų pažintį su viena žymiausių katalikų mistikių. Laiškuose iškyla dvasinis šventosios portretas, atskleidžiama kasdienio gyvenimo vienuolyne atmosfera ir aplinkybės, kuriomis šv. Faustina siekė savo misijos − Dievo gailestingumo kulto įtvirtinimo.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


Šv. ses. M. Faustina Kovalska

Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje

Iš lenkų k. vertė Inga Buškutė
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014. – 472 p.
ISBN 978-9955-29-248-7

Vienos žymiausių praeito amžiaus lenkų kilmės katalikų mistikės šv. Faustinos Kovalskos dienoraštis – autentiškas krikščioniškosios kultūros dokumentas, savo originalumu, gyvumu ir tikėjimo aistra pranokstantis dogmatinio religingumo ribas. Dienoraštyje, kurio nemaža dalis parašyta Vilniuje, mistinio bendravimo su Dievu patirtys, praskleidžiančios dangaus uždangas ir perduodančios pasauliui autorės gyvai išgyventą Dievo gailestingumo žinią.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.