Į 15 jubiliejinių Gailestingumo šventovių Lietuvoje – su Piligrimo pasu

Plačiau >

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Pirmą kartą jubiliejų istorijoje Šventosios durys yra atvertos ne vien didžiosiose Romos bazilikose, bet ir vyskupijų katedrose bei kitose svarbiausiose šventovėse. Į penkiolika šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu.

Piligrimo pasas – Gailestingumo jubiliejaus atminimas ir dovana

Piligrimo pasas išleistas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu ir skiriamas lankantiems jubiliejines Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Toks dokumentas yra pasaulyje jau seniau žinoma piligriminių kelionių tradicija (pvz., be tokio dokumento Šv. Jokūbo kelyje nepriimama nakvynės).

Piligrimo pasas įsigyjamas jubiliejinėse šventovėse, kuriose yra atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys. Kiekvienoje jų (pas budintį zakristijoje ar pačioje šventovėje) piligrimas į savo pasą (vieną pase esančių langelių) galės gauti (arba pats užsidėti) aplankytos šventovės antspaudą. Į tą patį langelį kviečiama įsirašyti ir piligrimystės datą.

Taip per metus galima pripildyti šį dokumentą 15 skirtingų atspaudų – atliktos piligriminės kelionės liudijimo ir atminimo ženklų, jog atvira širdimi šiais ypatingais Gailestingumo jubiliejaus metais atsiliepta į Bažnyčios kvietimą leistis į kelią dėl Viešpaties. Šis Piligrimo pasas piligrimui liks kaip brangi Ypatingųjų jubiliejinių metų dovana.

Lankytinos šventovės ir piligrimystės malonė

Lietuvoje yra 15 jubiliejinių šventovių, gruodžio 13 d. atvėrusių Gailestingumo duris. Tai visų septynių vyskupijų katedros – Kaišiadoryse, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Telšiuose, Vilkaviškyje, Vilniuje, taip pat Šiluvos, Krekenavos, Žemaičių Kalvarijos, Marijampolės bazilikos, Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje, Aušros Vartų koplyčia, Dievo Gailestingumo šventovė bei Šv. Ignoto (Lietuvos kariuomenės) bažnyčia Vilniuje.

Paminėtina, jog šiais Jubiliejaus metais nuo 2015 m. gruodžio 13 d. iki 2016 m. lapkričio 13 d. (Aušros Vartuose – iki lapkričio 20 d.) peržengusiam Gailestingumo duris piligrimui teikiami visuotiniai atlaidai. Tam dar reikia atlikti išpažintį (būti malonės būklės), priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija (tai malda ta intencija, kuria meldžiasi Šventasis Tėvas). Be to, svarbus pasiryžimas nedaryti jokių, kad ir lengvų, nuodėmių.

Gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums (iš popiežiaus Pranciškaus bulės dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo).