Būtent Jėzus iš Nazareto savo žodžiais, darbais bei visu savo asmeniu apreiškia Dievo gailestingumą.

Popiežius PRANCIŠKUS

Apie jubiliejų

Kokia proga Jubiliejaus metai švenčiami Bažnyčioje?

Biblinis Kunigų knygos 25 skyriaus tekstas padeda mums suprasti, ką Izraelio tautai reiškė „Jubiliejaus metai“. Kas penkiasdešimt metų hebrajai išgirsdavo sugaudžiant ragą (jobel), sukviečiantį (jobil) juos švęsti šventųjų metų kaip visų susitaikymo (jobal) laiko. Šiuo laikotarpiu dovanojimo dvasia reikėdavo atkurti gerus santykius su Dievu, artimu ir kūrinija. Todėl skatinta, be kita ko, atleisti nuo skolų, suteikti ypatingą pagalbą patekusiems į vargą, pagerinti asmenų tarpusavio santykius ir paleisti į laisvę vergus.

Jėzus Kristus atėjo skelbti ir įgyvendinti Viešpaties malonės amžino meto nešdamas vargdieniams Gerąją Naujieną, belaisviams išvadavimą, akliesiems regėjimą ir prislėgtiesiems laisvę (plg. Lk 4, 18–19). Jame ir ypač jo Velykų slėpinyje tobulai įgyvendinama giliausioji Jubiliejaus prasmė.

Bažnyčia, Kristaus vardu paskelbdama Jubiliejaus metus, visus mus kviečia išgyventi ypatingą malonės laiką. Pati Bažnyčia yra pašaukta apsčiai pasiūlyti Dievo artumo ženklų, širdyse žadinti gebėjimą įžvelgti esminius dalykus.

(plg. Popiežiaus PRANCIŠKAUS laiškas jaunimui 31-osios Pasaulio jaunimo dienos proga, 1)

Kodėl „Ypatingasis gailestingumo jubiliejus“?

Jėzuje iš Nazareto Tėvo gailestingumas tapo gyvas bei regimas ir pasiekė savo aukščiausiąjį tašką. <...> Būtent Jėzus iš Nazareto savo žodžiais, darbais bei visu savo asmeniu apreiškia Dievo gailestingumą.

Šis gailestingumo slėpinys nuolat apmąstytinas iš naujo. Jis yra džiaugsmo, giedrumo ir ramybės versmė. Jis yra mūsų išganymo sąlyga. Gailestingumas – šiuo žodžiu apreiškiamas Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. Gailestingumas yra galutinis ir aukščiausias aktas, kuriuo Dievas mus pasitinka. Gailestingumas yra pamatinis įstatymas, glūdintis širdyje kiekvieno žmogaus, nuoširdžiai žvelgiančio į savo gyvenimo kelyje sutinkamų brolių bei seserų akis. Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį vilčiai, kad esame visada mylimi, nepaisant mūsų nuodėmingumo.

Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.

(plg. Popiežiaus PRANCIŠKAUS Šventųjų metų paskelbimo bulė MISERICORDIAE VULTUS, 1–3)

Specialūs leidiniai >