Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartys

SUTARTIS dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų
SUTARTIS dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
SUTARTIS dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados
SUTARTIS dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo

2000 m. rugsėjo 16 d., apsikeitus ratifikavimo raštais, įsigaliojo trys sutartys tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos. Šios sutartys reguliuoja teisinius Katalikų Bažnyčios ir Valstybės santykių aspektus, Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje, taip pat Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovadą. Šios sutarys sudarytos siekiant Katalikų Bažnyčios ir Valstybės, dviejų tarptautinės teisės subjektų, santykiams suteikti didesnes juridines garantijas. Šventasis Sostas tose sutartyse remiasi Vatikano II Susirinkimo dokumentais ir Kanonų teisės normomis, o Lietuvos Respublika – Konstitucijos nuostatomis.

Sutartys tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos buvo pasirašytos 2000 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas jas ratifikavo. Šios sutartys išreiškia Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo tąsą. 1927 m. buvo pasirašytas konkordatas tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos. Vatikanas niekuomet nepripažino Sovietų Sąjungos įvykdytos Lietuvos okupacijos. Diplomatiniai santykiai tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos buvo oficialiai atkurti 1991 m. rugpjūčio 30 d.

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt